Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
6 Nye artikler

Mykland : ei bygd i Råbygdelaget bind 4

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Aust-Agder

Innhold

 

 Føreord      5
   Knut Mykland      6
      
 Innbyggjarar i Mykland      9
   Yrke og leveveg    13
   Utvandringa til Amerika    22
     
 Styre og stell i kommunen    33
   Politikk og økonomi    33
   Mykland Sparebank    57
   Legatar    58
   Lensmannen - ein viktig samfunnstenar         58
     
 Korleis levde folk?    61
   Hus og gardstun    61
   Utnytting av vasskrafta    70
   Lokal utnytting av vasskrafta    72
     
 Levevegar    79
   Landbruket i Mykland    79
   Mykland Kommunes jordbruksfond    94
   Skog- og heieslåtten    95
   Å vere hjuring va ingen søndagsjobb  103
   Kosthald og matskikkar  106
   Binæringane til landbruket  109
        Gruvedrift  109
        Pelsdyrfarmar  111
        Birøkt  113
        Campingplassar  114
     
 Skogbruket i Mykland  116
       Flôting av tømmer  130
   Skader og ulykker i skogen  140
   Skader på skogen  142
   Skogshusvære  152
   Stavskuren  154
   Sagbruk  157
   Trevareverksemder  161
   Trekolfabrikken på Risdal  162
   Mykland Skogeigarlag  164
   Utmarksnæringar  168
        Vilt, jakt og fangst  168
        Fiske  186
        Hytter og hytteområde  195
        Skogsbæra  196
        Oppal og trening av travhestar på Risdal      200
     
 Kommunikasjon  202
   Skyss og skysstasjonar:  202
   Ferjestader i Mykland  207
   Utbygging av vegar i Mykland  208
   Myklendingane inn i bilalderen  222
   Rutebiltrafikken  227
   Sørlandsbanen  233
   Frå berepostrute til landpostrute med postbil  244
   Frå varden på Vore til internett på breidband  247
     
 Sentralisering  252
     
 Skule  270
   Grunnskulen i Mykland 1832-2000  270
   Myklandsskulane 1862-1900  273
   Skulane i Mykland i perioden 1900-1936  278
   Myklandsskulen etter kommunesammenslåinga       293
   Språket i skulen  297
   Myklandslærarar 1860-2000  299
     
 Sosialstellet  302
   Fattigforsorga  302
   Terje Neresen - den siste legdekallen i Norge  305
   Helse og sjukdom  308
   Frå smeden på Belland til tannlegen med luftturbin       314
   Fantane - landevegens folk  317
     
 Kulturlivet  321
   Aslak K. Mykland (1877-1943)  321
   Møcklands Sogns Læseselskab  322
   Mykland folkebibliotek  322
   Spelemenn og slåttespel i Mykland  324
   Mykland Bygdekor  330
   Mykland Spelemannslag  331
   Knivmakarar og knivsmedar  331
   Kunstnarar  335
        Matias Målar (1820-1913)  335
        Klara Øygarden (1918-2004)  337
        Ingrid Lauvrak  338
        Nils Belland  339
        Salve Kallevig  339
   Myklandsutstillinga  340
   Lyrikaren Anne Gjømle (1859-1945)  340
   Idretten i Mykland  342
   Mykland Skyttarlag  355
   Ungdomslag  364
        Mykland Ungdomslag  364
        Hynnekleiv Arbeiderungdomslag "Freidig"  371
        Ungdomslaget Malm  371
   Andre lag  372
        Risdal heimeforening  372
        Barnelaget Sysvorti  373
        Mykland Sanitetslag  374
        Mykland Hagelag  378
        Røsslyng 4H  379
        Mykland Bondekvinnelag/Bygdekvinnelag  381
        Mykland mållag  385
        Risdal grendelag  385
        Rosef grendelag  388
        Mykland Bygdelag  389
     
 Det religiøse liv  394
   Mykland kyrkje 1832-2009  394
   Inventarliste for Mykland kyrkje ved 175 års jubileet 2007      408
   Lekmannsrørsla i bygda  410
     
 Krigstider  421
   Mykland i første verdskrigen  421
   Mykland i andre verdskrigen  425
     
 Heimevernet - etterfylgjaren til Milorg   444
     
 Kjelder  463
 Brev frå der Reichskommisar i Kristiansand  466
 Bryllupsmarsjen  467

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler