Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
6 Nye artikler

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid bind 2

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Hordaland

Innhold

  

Side

 UNDER EMBETSMANNSVELDET 1814-60 
      Folkeliv og folkevokster     9
  Ivar Aasen i Ullensvang 1844   18
  Husmannsstellet   22
  Utflytting og utvandring   26
   
 Næringslivet 1814-60.  
  Jordbruket   38
  Fruktdyrkinga   42
  Skog og skogbruk   43
  Stølsdrifta i Austefjella   44
  Tamreinhald og tamreinlag   52
  Iseksport frå Folgefonn   54
  Bergverksdrift   56
  Smedehandverket   59
  Snikkarabeid og rosemåling   62
  Kvinnehusfliden   64
  Fartybygging og ferdakarar   65
  Heimefisket   76
  Gjestgjevarar og landhandlarar   78
   
 Samferdsle, vegar og postgang.  
  Vegplanar og vegarbeid   82
  Skyss-stell og postgang   89
   
 Reiseliv og hotelverksemd.  
  Nils Hertzberg som pioner i turistferdsla        93
  "Det underdeilige Hardanger" 100
  Mor Utne og hotellet hennar 103
  Odda blir turiststad 105
   
 Sosiale tilhøve og tiltak  
  Helsetilstand og helsetiltak  109
  Bygdelækjarar 115
  Distriktslækjarar 117
  Jordemorspørsmålet 119
  Fatigforsyting og fatigstell 120
   
 Kyrkjesoga.  
  Soknene kjøper att kyrkjene sine 127
  Ullensvang prestegard 129
  Kinsarvik soknekall 133
  Kyrkjealmenningane i Kinsarvik, Odda og Ullensvang      134
  Sokneprestane 143
  Kapellanar 153
  Kyrkjesongarar (klokkarar) 154
  Religiøst liv og misjonsarbeid 157
   
 Skule- og  kulturarbeidet. 
  Omgangsskulen 1800-60 160
  Lærarar 1800-60 169
  Leseselskap og soknebibliotek 175
  Bygdediktarar og andre forfattarar 182
  Felespel og felespelarar 190
   
 Politisk liv og stortingsval  194
  
 Bygdestyringa. 
  Formannskap og heradstyre 204
   
 Det sivile rettsstellet. 
  Sorenskrivarane 216
  Lensmennene 220
  Forliksstellet 223
   
 NYREISINGTID 1860-1913.  
  
 Ålmenntilstand, folkevokster og utflytting. 
  Frå femårsmeldinga 1865 226
  Folkemengd, yrkesdeling og utvandring 241
   
 Næringslivet 1860-1913.  
  Jordbruk, husdyrhald og meieridrift 251
  Fruktdyrking og fruktomsetnad 260
  Nordlandsfarten og fartybruket 272
  Handelsmenn og handelslag 287
  Bygdehandverk og småindustri 296
  Gruvedrift i 1860-70 - åra 300
  Siste freistnad på iseksport frå Bleie 302
   
 Samferdsle, post og telefon.  
  Vegbygging og vegpolitikk  304
  Damskipsfarten 313
  Postgang og postopneri 319
  Telegraf og telefon 322
   
 Bygdebankane.  
  Kinsarvik Sparebank 325
  Ullensvang Privatbank 326
  Odda Sparesamlag 327
   
 Natur- og brannskadar 330
  
 Turisttrafikk og hotellnæring. 
  Odda blir det store reiselivssentrum 333
  Ullensvang (Lofthus) 364
   
 Storindustrien i Odda og Tyssedal.  
  Fossekraft og industriplanar  374
  The Sun Gas Company LTD 379
  Aktieselskapet Tyssefaldene 381
  Alby United Carbide Factories Ltd. 384
  The North Western Cyanamide Company Ltd. 388
  Industrien i Odda 391
  Industritiltak i Tyssedal 392
  Anleggsarbeid i Kinsarvik 393
   
 Kyrkjesoga 1860-1913.  
  Soknekyrkjene 394
  Odda nye kyrkje 398
  Kinsarvik soknekyrkje 400
  Ullensvang soknekyrkje 405
  Utne kapellkyrkje 409
  Sokneprestane 1862-1913 411
  Personelle kapellanar 413
   
 Skulesoga 1860-1913.  
  Skulen 1860-89 419
  Skulen 1889-1913 426
  Lærarpersonalet 1860-1913 436
  Ullensvang Folkehøgskule 454
  Folkehøgskulestyrar Johannes Helleland 465
   
 Ungdoms-, misjons- og fråhaldslag.  
  Hauso Lese- og Samtalelag 469
  Hauso Ungdomslag 470
  Børve og Sekse Ungdomslag 471
  Utne Ungdomslag 472
  Utne Grannalag 474
  Ullensvang Ungdomslag 475
  Vikebygd Ungdomslag 477
  Odda Ungdomslag 478
  Ringøy Ungdomslag 479
  Kinsarvik Ungdomslag 480
  Boksamlingar og lesing 481
  Sokne- og folkeboksamlingar 482
  Misjonssak og misjonslag 484
  Fråhaldsarbeidet 489
   
 Målstrev og målreisingsarbeid  492
  
 Forfattarar og bladfolk 498
  
 Bilethoggarar og treskjerarar 502
  
 Politikk og stortingsval 
  Bondevensrørsla i 1860-70 - åra 506
  Politisk liv 1875-1913 510
  Stortingsmenn og valmenn 520
  Folkevæpning og skyttarlag 525
   
 Kommunestyringa 186-1913  
  Heradstyret 529
  Kommunepolitikarar 550
  Odda bygningskommune 553
  Heradsdelinga og opgjer av hopehavet 558
  Lensmann Johannes L. Aga 565
   
 Sosiale tilhøve og reformer  
  Helsetilstand og hygiene 568
  Distriktslækjarar 571
  Privatlækjarar 574
   
 Forsorg og sosialhjelp  
  Fatigstell og fatiggard 575
  Fatiglegata i Ullensvang 576
   
 Rettingar og tillegg til band II  580

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler