Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Os i Østerdalene

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Innhold

REGISTER

 Dr. Holmsen:  Naturlig beskaffenhet og fjellgrunn s.      IX
 Dr. Reitan:  Målet i Os, Østerdalen s.  XXVII
 Prof. Meyer:  Kunsthåndverket ved Glåmas kilder s. XXXXI
 1. Forhistorien s.        1
 2. Os herred "      11
 3. Gard og grend "      19
 Hvem eier? "      20
   
 I.  Nordvang.   Gn. 130 "      36
 Øfstu "      61
 Flaten "      65
 Kvanngraven "      68
 Rygjelten "      70
 Utistu "      72
 Utistumoen ell. Vangsmoen "      76
 Norvang "      77
 Vangsgjelten "      81
 Vangsgraven "      92
 Nordli "      93
 Holla "      93
 Smedåsgjelten "      93
 Brattåsen "      94
 Utsikt fra Heiersvollen "      95
   
 II.  Breen.   Gn. 131 "      96
 Norsten, y., Håkonsgjelten "      99
 Liheim "    107
 Norsten, ø., Simensgjelten "    108
 Nygarden "    112
 Nygarden, nedre "    117
 Fremsen "    118
 Moen "    122
 Lillemoen "    123
 Haugen "    123
 Ustu "    124
 Eggen. Breen "    128
 Eggebakken "    139
 Mestu "    142
 Rønningen "    149
 Trøen "    151
 Utheim "    157
 Lillebakken "    158
 Vårtun "    161
 Rytrøen "    161
 Ousten, ytre "    161
 Ousten, øvre "    169
 Oustugjelten "    176
 Aasen-Breen "    177
 Haugagarann "    181
 Bersvenshaugen, Yterhaugen "    181
 Berget "    185
 Johaugen "    187
 Øverhaug "    193
 Engebakken "    198
 Myrtrøen "    200
 Eggetrøen "    202
 Lillemyren "    202
 Smedåsen "    203
 Trøan "    205
 Aakerbakken "    209
 Klokkervang "    210
 Nordset "    214
 Kåsen "    214
 Bergemyren "    215
 Hångåryen "    215
 Ryen, bn. 20 "    216
 Ryen, bn. 90 "    216
 Ryen, bn. 55 "    216
 Ryen, bn. 83 "    219
 Lillehaug "    220
 Lillehaug "    220
 Strypet "    221
 Nyhaug, nordre "    221
 Nyhaug. søndre "    222
   
 III.  Berg.   Gn. 123 "    223
 Storstu "    224
 Trøen, Berg "    229
 Åsheim "    229
 Kvennhusvollen "    230
 Nystuen "    131
 Trøan, Berg "    236
 Enget, Berg "    237
 Nyås "    238
 Bortistu "    239
 Eggen, Berg "    245
 Gruben, Øvergarden "    246
 Gruben, Neergarden "    251
 Langen "    254
   
 IV.  Norgard.   Gn. 132 "    256
 Nordgard, hovedbøllet "    258
 Norgardsgjelten "    265
 Stubbenget "    267
 Elveplassen "    267
 Nyhaugen (Åkeren) "    268
 Nyeggen "    273
 Kroken "    274
 Nordgards-Engan "    274
 Langeggen "    276
 Brennbakkken "    277
 Tuvenget "    282
 Ryeng "    284
 Ryen "    285
   
 V.  Østgård.   Gn. 133 "    286
 Gammelstu "    287
 Husmyren "    292
 Østgårdsrønning "    292
 Ustu "    293
 Østeng "    297
 Østgårdsgjelten "    297
 Nirsen "    299
 Østeggen "    304
 Nysen "    304
 Fjellheim "    307
 Østgårdseggen (Grubbom) "    307
 Nyhaug "    308
 Haugseggen "    308
 Bækketrøen "    309
 Røst "    310
 Hanshaugen. Østgardshaug "    310
 Lilletrøen "    314
 Lilletrøen, ytre "    315
 Gjerstad "    315
 Haugsgjelten "    315
 Nyborg "    318
 Kvernbekkeng "    319
 Fossness "    320
 Nygjelten "    321
 Bekkevoll "    322
   
 VI.  Moseng, Henningsmo, Fabroås "    322
 Hemmatæ-Mosengen. Gn 134 "    324
 Moseng, søndre "    328
    --       nordre "    331
 Landstobakken "    335
 Nybrott "    337
 Skogstad "    338
 Bortatæ-Mosengen. Gn. 121 "    338
 Moseng nedre "    342
 Kroken "    345
 Moseng, søndre "    348
 Henningsmoen. Gn. 122 "    349
     --   "   nordre  "    " "    353
 Fabroåsen. Gn. 120 "    355
 Aasberget "    359
 Fra Åsen ovenf. Os kirke "    360
   
 VII.  Osgarden.   Gn. 135  m. fl. "    361
 Opsen "    364
 Stenset "    369
 Ustu "    369
 Osflaten "    376
 Os-Strand. Gn. 119 "    378
 Strand, nedre   -- "    380
 Strand, øvre    -- "    381
 Norsten, Øver "    384
 Malimoen "    387
 Norsten, Yter "    388
 Osgjelten. Tollolen "    391
 Nyeng "    392
 Nysen, Os mellem "    393
 Nymoen, Spellmoen "    403
 Ivarsom, Os nordre "    405
 Osmoen, Smemoen "    409
 Osmoen, bn. 2 "    411
 Osmoen, bn. 1 "    415
 Oseng, gn. 119 "    416
 Trøen-Os "    418
 Opstad "    423
 Nygard, Os "    423
 Nyrønning "    425
 Oshaug "    428
 Haugsrønningen "    431
 Storgjelten "    431
 Lilleøyen. Gn. 116 "    431
 Lilleøyen, nedre, bn. 1 "    438
   -- " --       "       "   3 "    439
   -- " --       "       "   2  "    439
 Dypdal, br. 5 og 6 "    441
 Hummelvoll. Gn. 118, bn. 2 "    443
   -- " --                      "   1 "    444
 Dalen, bn. 4 "    445
 Hummelrøsten. Gn. 114 "    445
 Løvnesset. Gn. 117 "    447
 Bakos. Gn. 115 "    448
 Bakostrøen "    456
 Hafstad "    457
 Bakosgjelten "    457
 Skjølsvoll "    460
 Skredal "    461
 Småbruk i Oslien, Hegstad, Furuset, Nyhus, Stålem, Os skole     "    461
 Langøyen. Gn. 136 "    462
 Øybakken "    467
 Vangskåsen "    468
 Langøyen, nedre "    469
 Langøygjelten "    470
    --  "  --         øvre "    472
    --  "  --         Eidevoll, Vestli, Eidet "    473
 Stormyren "    474
 Østvang. Gn. 137., bn. 2 "    474
   --  "  --                bn. 1 "    481
 Nyvang "    482
 Sletvang. Gn. 135 "    482
 Myre, øvre. Gn. 102 "    483
   --    nedre  "   103 "    486
 Kåjetrøen "    489
 Røste. Gn. 104 "    490
  --"--   nordre "    495
  --"--   søndre "    495
 Røsteidet "    496
 Høistad "    498
 Eggen med Sund. Gn. 114 "    501
 Sundåkeren "    507
 Sundmoen "    507
 Bn. 12 "    508
 Sundet nordre "    508
 Furuholt "    510
 Osbyen "    512
   
 VIII.  Nøren "    513
 Volden. Gn. 107 "    516
 Fåset. Gn. 108 "    519
 Præstehagen. Gn. 109 "    523
 Mestuhagen. Gn. 110 "    528
 Skinnerhagen "    542
 Foransøenshagen ell. Bing.  Gn. 112 "    532
 Skinnerhagen.  Gn. 111 "    534
 Estensbækken.  Gn. 113 "    536
 Myren, søndre "    539
  --"--   nordre "    540
 Høysen, nordre.  Gn. 105 "    541
  --"--    søndre "    543
 Holm.  Gn. 106 "    545
 Vargåen "    552
   
 IX.  Nar-Jord "    554
 Nygård.  Gn. 97 "    556
  --"--    østre "    560
 Odden "    561
 Bredalslien.  Gn. 98 "    563
 Sundvisgard.  Gn. 97 "    566
 Ryen.  Gn. 97 "    577
 Ryen, Jo-Pålsagarden, gn. 95 "    579
  --     vestre "    583
  --     Flaten "    585
 Bækken, Sjursg. Gn. 106 "    586
  --          østre "    588
 Nylænd "    589
 Lille-Narjord "    592
   
 X.  Narbuvold "    593
 Østigard "    595
 Engåvollen "    597
 Nordigard, Mattisgarden "    598
   --"-- "    599
 Nyvollen "    600
 Grønnli "    601
   
 XI.  Tufsingdalen.  
 Bakken, vestre "    610
   --        nordre "    612
   --        østre "    613
   --        søndre "    614
 Moen, søndre "    617
   --     nordre "    619
 Bruplass, søndre "    621
   --         nordre "    621
 Hødalsgard "    623
 Siksjøplass "    625
 Sæter nordre "    626
   --     søndre "    629
 Mittdal søndre "    632
   --      nordre "    638
 Røsten "    640
 Kvilvangen     642
   --            søndre     645
 Movollen     646
 Holden, nordre og søndre     647

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler