Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Ringsakboka bind 4, del 1

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Innhold

 Del 1.  Ringsaker omkring 1840

   13
 Kapittel 1.  Den nye kommunen   14
   
 Ringsakers første formannskap    14
    Ringsakers første ordfører   15
  Den nye regnskapsføreren   16
 Bygda    17
  Natur   17
  Befolkning og næringsliv   18
   
 Kapittel 2.  Krise og krisetiltak   24
  
 Krise    24
  Krisehjelp til de fattige   24
  Redusert forbruk   25
  Kornmangel   26
 Krisetiltak på lengre sikt    27
  Kornmagasin?   27
  Kornmagasin likevel, men i Næroset   30
  Jernverk?   31
   

 Del II.  De tradisjonelle næringene 

   33
 Kapittel 3.  Jordbruket 1840-1875   34
   
 Åkerbruket   34
  Fortsatt "kønn og poteter"?   34
  Stillstand eller utvikling?   35
  Ei åkerdyrkingsbygd   36
  Nydyrkning og bedre jordbearbeiding   37
  Vekselbruk   39
  Plogen   39
  Trøskeverk   40
 Februket    41
  Setra   42
  Framskritt, tross alt   43
 Den opplandske landbrukskrisa   47
  Krisetider   48
   
 Kapittel 4.  Jordbruket 1875-1900                                       49  
   
 Hamskifte?   49
 Åkerbruket   50
  Billig importkorn   51
  Matmjøl og mølledrift   52
  Havren   53
  Kornbygda Ringsaker   54
  Potetbygda Ringsaker   55
  Nydyrkning   55
 Mekanisering    56
  Økte lønner og mangel på arbeidskraft   56
  Slåmaskina   58
  Andre maskiner   61
 Februket    64
  Setra   68
  Hva slags ku?   71
 Andre husdyr    75
  Geit, sau, gris   75
  Fjørfe   76
  Hester   76
  Trav   78
 Meieriene    79
  Kontrollforeninger   86
  Men kua kunne ha mjølket mer   86
  Organisasjon   87
   
 Kapittel 5.  Attåtnæringer    88
   
  Husflid   88
  Handverk   89
 Jakt og fiske    91
  Fiske   92
  Jakt   94
 Hagebruk    97
  
 Kapittel 6.  Skogen   99
  
 Heimeskog og allmenningskog   99
  Heimeskogen   99
  Allmenningskogen 100
 Bruken av skogen  101
  Rovdrift? 102
  Kull- og tjærebrenning 103
  Tømmersalg 104
 1870-åra: Ei ny tid for skogen  106
  Sagbruk 107
  Torvdrift 109
  Ringsakskogen ved århundreskiftet 111
   

 Del III.  Ny virksomhet

 112
 Kapittel 7.  Brenneriene 113
  
 Gardsbrenninga 113
 Industriell brenning 115
  Strand Brænderi 116
  Veldre Brænderi 117
  Gaupen Brænderi 118
  Samvirke 119
  Drifta 120
  Brennevinssalget 120
 Bygda og brennevinet  122
  Brenneriene og jordbruket 122
  Tettstedsutvikling og brennevinsdeling 123
   
 Kapittel 8.  Industri og handel 125
  
 Industrien kommer til Ringsaker 125
  Status omkring 1840 126
  Teglverkene 128
  Brovold 130
  Stamphuset 130
  Fargeriene 131
  Garveriene 131
  Kvisla Bruk og Johannes Olsen 132
  Strømmen Brug og Theodor Krogvig 133
  Fossum 134
  Narud 135
  Ringsaker Fyrstikkfabrikk 136
  Andre entreprenører 137
  Tusenkunstneren Iver Øhre 137
  En pipemaker fra Næroset 139
  Status ca. 1840 140
 Handel  141
  Landkremmeren på Stein får konkurranse 141
  Arne Mæhlum og Mokvern 142
  Landkremmeren på Steins "sørgelige Ende" 144
  Ringstrand 145
  Kjos i Gaupen 148
  Bøhmer på Brøttum 149
  Nils Olsen i Næroset 151
  Veldre 152
  Status ved århundreskiftet 152
   
 Kapittel 9.  Ringsaker Sparebank 153
   
  Ringsaker sparebank blir til 153
  Ole Andreas Gjeldt 156
  Den kreutzske katastrofen 158
  Bankens videre skjebne 160
   
 Kapittel 10.  Den første kommunikasjonsrevolusjonen      164
  
  Nye kommunikasjoner 165
  Nye kjøpsteder 166
 Dampskip på Mjøsa  166
 Vegene innafor bygda 172
  Vegvedlikeholdet 173
  Åsmarkingene og veg. Nyvegen 174
 Skyssvesenet  176
  Skyssplikta 176
  Skysstasjoner i 1840-åra 177
  Faste skysstasjoner 178
 Kirkebakke, budstikke og postgang 181
  Kirkebakken 181
  Budstikka 181
  Postgangen 182
   

 Del IV.  Mange slags mennesker

 185
 Kapittel 11.  Bønder og plassfolk 185
  
 Befolkningsvekst 185
  Flere slags folk 186
 Gardene og bønder 188
  Hvor mange garder? 188
  Storgarder og smågarder 189
  Gardsstrukturen i 1836 190
  Gardsstrukturen i 1903 192
  Storgardene som hjørnesteinsbedrifter 196
  Enhetslåven 197
  Utskifting/Vardåsen 199
  Føderådsordningen 200
 Plasser i vekst og fall 203
  Veksten fram til 1865 204
  Hvordan levde husmannen? 204
  Husmannsvesenet under debatt 
  Tilbakegangen 209
   
 Kapittel 12.  Folk i bygdas randsone 212
  
 De fattige 212
  Hvor mange fattige? 214
  Hvem var fattige? 215
  Fattighjelpa 217
  Fattighjelpa mot århundreskiftet 218
  Holo fattiggard 219
 De sinnssjuke  219
 Omstreiferne 221
  Bygdevekteren 223
 De kriminelle 224
  Kvinner som lovbrytere 224
  Randine Dokken og kvalifisert leiermål 224
  Marte Skappel-eie og drap av barn i dølgsmål 225
  Mari Hansdatter 227
  Menn som lovbrytere. 
  Tjuver og brennevinsselgere 227
  Tåle Hansen og Andreas Kluftsveen 228
  Brennevinet 229
   
 Kapittel 13.  Flytting og utvandring 231
  
 Flytting innenlands 231
 Utvandringa til Amerika 233
  Pionerene Lars Holo og Niels Kjos 233
  Masseutvandringa. 1.fase: 1850-1875 235
  Masseutvandringa. 2.fase: 1875-1900 238
  Hvorfor dro de? 240

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler