Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Ringsakboka bind 4, del 2

Innholdsfortengelse / Register

 Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Del V.  Helsestell, sjukdom og levekår       

 244
 Kapittel 14.  Helsestellet 245
   
  Vaksinering 245
  Jordmora 245
  Legene 248
  Sjukepleierne 252
  Apotek 255
  Sjukehus 257
  Helsestellet ved århundreskiftet 259
   
 Kapittel 15.  Sjukdom og levekår 260
  
 Sjukdom 260
  De epidemiske sjukdommene 260
  Sjukdom i Ringsaker 1840-1870 260
  Sjukdom 1870-1890 262
  Den store difteriepidemien 1887-1894 262
  Sjukdomsbildet mot slutten av århundret. 
  Tuberkulosen 265
 Levekår 
  Boliger 266
  Hygiene og klær 268
  Kosthold 269
  Rusmisbruk 271
  Sedelighetstilstanden 272
   

 Del VI.  Hvem bestemte?

 275
 Kapittel 16.  Kommunen 276
   
  Hvem styrte? 276
  Kommunevalgene 277
  Kommunale oppgaver 279
  Den kreutzske katastrofen 280
  Kommunale utgifter 280
  Kommunehuset 281
   
 Kapittel 17.  Thranerørsla 283
   
  Arbeiderforeninger i Ringsaker 283
  Tobias og soknepresten 284
  Medlemmene 285
   
 Kapittel 18.  Bygda og rikspolitikken 288
  
 Stortingsvalg og partidanning 288
  Året 1868 og Ringsaker sogneselskap 288
  Stortingsvalgene 291
  Partilagene opprettes 292
 Arbeiderne organiserer seg på ny 296
  Sjur Fedje 296
  Ringsaker Arbeiderforening 297
  Arbeiderforeningen skifter ham 297
   

 Del VII.  Bygdas felles hus    Kirka og skolen      

 299
 Kapittel 19.  Kirka og prestene 300
  
 Kirkene i Ringsaker 300
  Åsmarka kirke 303
 Prestene 305
  Kapellanene 307
  Soknekallets deling 308
   
 Kapittel 20.  Religiøst liv 309
   
  Ringsaksokningene og religion 309
  Haugianere, misjon og bedehus 311
  Status ved århundreskiftet 316
  Dissentervirksomhet 317
   
 Kapittel 21.  Skolen 318
  
 Omgangsskolen 318
  Lærerne 318
  Livet i skolestua før 1860 319
  Private skoler 321
 Fastskolen kommer.  Den ringsakerske skolesak 322
  Skolerevolusjonen i Ringsaker 323
  Læreren som bonde 324
  Lærerne organiserer seg 327
  Livet i skolestua etter 1860 328
  Håndarbeid og husflid 329
  Tregeværer i skolen 329
 Folkeskolen kommer 330
 De høgere allmueskoler 331
  Aftenskoler og amtsskoler 334
  Ringsaker ikke lenger noen skolesinke 335
   

 Del VIII.  Kulturelt liv

336
 Kapittel 22.  Musikk, sang og fest 337
  
 Den uorganiserte virksomheten 337
  Fest, dans og musikk for de bedrestilte 337
  Ballene 338
  Dans, fest og moro for allmuen 341
  Spillemenn 342
 Den organiserte virksomheten 344
  Sang- og musikkforeninger 344
  Hovedsoknet 344
  Nordre Ringsaker 349
  Veldre 352
 17.mai-feiring 353
   
 Kapittel 23.  Kunnskap og tørst 357
  
 Leselyst og kunnskapstørst 357
  Leseselskaper og bibliotek 357
  Aviser 359
  Ringsaker arbeiderakademi 360
 Malere og diktere 362
  Johan Nordhagen 362
  Tryggve Andersen 364
  Malerkolonien på Skoug 365
   
 Kapittel 24.  Idrett 368
   
  Skytterlagene 368
  Idrett 370
  Et "Vanegjengeri og en Døs over vor Bygd"? 373
   

 Del IX.  Ringsaker fram mot århundreskiftet

 374
 Kapittel 25.  Den andre kommunikasjonsrevolusjonen 375
  
 Jernbanen 375
  Kampen for Ringsakerbanen 376
  Ringsaker inn i kampen 377
  Seier for Ringsakerbanen 377
  Mer strid om Ringsakerbanen 378
  Stasjonene 380
  Ringsakerbanen bygges 381
  Jernbanen og lokalsamfunnet 383
  Åpningen 389
 Vegene 389
  Chausseen 390
  Nye bygdeveger 392
  Vegvokteren med jernriva 392
 Telefonen 394
 Virkninger av den andre kommunikasjonsrevolusjonen 395
  Stimulans for næringslivet 396
  Ringsakers nye sentrum: Moelv 396
  Ringstrand og posten 399
  Nye poståpnerier 399
   
 Kapittel 26.  Avslutning 
 Ringsaker ved århundreskiftet 400
  
 Noter 404
 Kilder og litteratur 417
 Navne- og stedsregister 420
 Stikkordregister 431

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler