Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Røldal bygdebok

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Hordaland

Innhold

ANDRE DELEN :  GARDS- OG ÆTTESOGE

 

FYRSTE DELEN :  BYGDESOGE

 
  

Side 

     I.Røldal herad   11
 

1. Litt statistikk, s.11,   2. Bygdenamnet, s.11,   3. Lægje og naturtilhøve, s.12,   4. Storleiken på nokre vatn, s.19,   Bergarter og jordslag, s.19,   6. Verlag, s.22,   7. Voksterliv, s.23,   8. Dyreliv, s.24.

 
   
    II.Forntid    26
 

1. Førhistoriske minne, s.26,   2. Busetjing, s.33,   3. Kva gardnamna fortel, s.36.

 
   
   III.Folk, mål og minne    40
 

1. Folket, s.40,   2. Målføret, s.41,   3. Namneskikk, s.51,   4. Ordtøke, s.53,   5. Bumerke, s.55,   6. Segner og soger, s.59,   7. Røldalssongen, s.62.

 
   
   IV.Kyrkjesoge    65
 

1. Frå heidenskap til kristendom, s.65,   2. Kyrkja vert bygd, s.66,   3. Det undergjerande kristusbiletet, s.74,   4. Valfart til kyrkja, s.75,   5. Kyrkje og prest i katolsk tid s.77,   6. Reformasjonen vert innførd s.79,   7. Røldal i annekstida s.81,   8. Prestehelga, s.82,   9. Kyrkje får nytt inventar s.83,   10. Or den gamle kyrkjerekneskapen, s.84,   11. Kyrkja vert privateigedom, s.92,   12. Siste jonsokmessa i Røldal s.96,   13. Kyrkjereparasjonar i nyare tid, s.99,   14. Kyrkja vert atterreist i sin gamle stil, s.101,   15. Røldal får eigen prest, s.104,   16. Prestar fram til 1848, s.105,   17. Prestar etter 1848, s.112.

 
   
    V.Oppseding og skule  124
 

1. Oppseding i heidensk tid, s.124,   2. Folkeopplysning i katolsk tid, s.124,   3. Opplæring etter reformasjonen fram til 1750, s.125,   4. Skulestell etter 1750, omgangsskulen, s.127,   5. Skuleloven frå 1827, s.128,   6. Fastskulen, s.133,   7. Loven om ålmugeskulen, s.134,   8. Loven om folkeskulen på landet, s.136,   9. Skulen i utvikling etter 1889, s.136,   10. Skulestyreformenn s.137,   11. Lærarar i omgangsskulen, s.138,   12. Lærarar etter 1860, s.140.

 
   
   VI.Kvekarsamfunnet i Røldal  144
   
  VII.Røldalsmarknaden  151
   
 VIII.Kornmagasinet  157
   
    IX.Bygdesamfunnet i vokster og utvikling 161
 

1. Lensmannsskipnaden, s.161,   2. Kommunestyret, s.164,   3.  Forlikstellet, s.171,   4. Fattigstellet, s.172,   5. Helsestellet, s.174,   6. Lækjarar, s.176,   7. Jordmødrer, s.178.

 
   
     X.Forretningstiltak  179
 

1. Bankar, s.179,   2. Landhandlarar, s.180,   3. Røldal Handelslag, s.181,   4. Røldal Ysteri, s.182,   5. Legat, s.183.

 
   
    XI.Lag og lagsarbeid  185
 

1. Helselaget, s.185,   2. Gamleheimslaget, s.185,   3. Misjonslaget, s.185,   4. Fråhaldslag, s.185,   5. Ungdomslag, s.186,   6. Leselag og boksamlingar, s. 187. 

 
   
  XII.Kommunikasjonar  189
 

1. Dei gamle vegane, s.189,   2. Vegen om Suldalsskard, s.189,   3. Vegen gjennom Brattlandsdalen, s. 191,   4. Vegen gjennom Ekkjeskard til Hedlandsbygda , s.192,   5. Vegen til Sunnhordland, s.192,   6. Vegen til Hardanger, s.196,   7. Vegen til Telemark, s.197,   8. Vegen til Numedal, s.199,   9. Dei nye vegane, s.200.

 
   
 XIII.

Skysstasjonar og gjestgjevarstader, hotell og reiseliv 

 204
   
  XIV.Post og telefon  207
   
   XV.Ufredstider og herteneste  213
   
  XVI.Flaumar og snøskreder  221
   
 XVII.Ymse or gamal gards- og bondesoge  226
 

1. Frå rydningsbruk til odelsgard, s.226,   2. Jorddrott og leiglending, s.227,   3. Leidangsutreidsle og skattebetaling, s.230,   4. Landskyld og matriklar, s.232,   5. Næringsliv og arbeid i gamal tid, s.235,   6. Husmannskipnaden, s.251,   7. Litt om folketal og jordbruksutvikling s.257,   8. Nokre bilete av gamle Røldalsfolk, s.259.

 
           
   
 

ANDRE DELEN :  GARDS- OG ÆTTESOGE

 
  

Side 

  I. Gardar og ætter 267
   
  Austmannlia 268
  Berge øvre 269
  Berge nedre 273
  Botnen 278
  Bratteteig 293
  Bruleite 298
  Bøen 300
  Dalen 302
  Eide 307
  Einerhaug 308
  Ekkje 309
  Ekkjehaugen     312
  Ekkjestølen 314
  Ekkjevikja 315
  Fjetland 319
  Grave 322
  Gryting 323
  Grytøyo 330
  Grøve 334
  Hadla 340
  Haugen austre      341
  Hagen ytre 349
  Hamrane 357
  Hamre 359
  Hauge 372
  Haugen 378
  Hegerland 380
  Hellemo 385
  Hellerslia 386
  Hitli 388
  Holmane 390
  Hovdaflota 391
  Håra 392
  Hårajuvet 400
  Håranes 403
  Innigard 405
  Juvet 407
  Kalvajuv 413
  Klappeberg 414
  Kleiva  415
  Krokenteig 416
  Kvammen 417
  Kvile 419
  Legård 421
  Leite 423
  Lia 424
  Litleteig 425
  Lono 428
  Lynghamar 438
  Lågja 440
  Medhus 442
  Midtun 448
  Nistov 452
  Odland 456
  Oppistov 465
  Prestegård 468
  Rabbe 473
  Remen 480
  Runnane 481
  Saltvoll 484
  Seim 492
  Selland 499
  Stengårdsbakken     506
  Storhaug 508
  Storhovden 510
  Svandalsflona 512
  Teigen 514
  Tufte 516
  Turtveit 523
  Tveita 524
  Tveito 526
  Tverrberge 533
  Uralia 535
  Urene 536
  Uttun 540
  Valldalen 544
  Vetlehovden 546
  Vikja 547
  Øvland 549
  Øvregård 535
  Øyane 556
   
    II. Opplysning om ein del utflytta personar frå Røldal i tida før 1900     557
        Mål og vekt i eldre tid og Pengeverd i det 18. og 19. hundreåret  563
  III. Rettingar 564

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler