Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Rørosboka bind 2

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Sør-Trøndelag

Innhold

  

 Side

  1.Forord av Johan Falkberget      7
  2.Gammel mynt, mål og vekt      8
  3.Fra den gamle jernvinna til kobbergruven i Kvikne      9
  4.Begynnelsen til Røros-verket.  Rauhammeren, Storwartz og Bergstaden    16
  5.Meldalsprosten og Jochum Cammertiener i strid om eiendomsretten    28
  6.Driften i 1650-60 årene.  Johannes Ingens, Jacob Mathias Tax og Christian Arnisæus    43
  7.Bergstaden og bergmennene    47
  8.Arbeidernes "rebellion" i 1666 og 1670   59
  9.Driften i 1670-årene, i Henning Irgens tid.  Krigens slagskygger over Bergstaden i 1678 - 1679   72
 10.Nye uroligheter som "i evig Forglemmelse burde være begravet"   79
 11.Bragernes-kommisjonen order opp i verkets affærer    88
 12.Skogen-, ved- og kulleveransen og bøndenes pliktarbeid   91
 13.Henrich Schlanbusch og "tysketiden" ved verket 1687 - 89    99
 14.Driften i Henning Irgens siste tid  106
 15.Fra begynnelsen av 1700-tallet.  Ujevn drift og nye vansker  111
 16.Svenskene for tredje gang på Bergstaden - i julen  1718  119
 17.Gode tider etter 1720.  Striden om Christianus Sextus  123
 18.Strid om skogen og nye vansker med kull-leveransen og matforsyningen før 1750  131
 19.Det første sekel rundes.  Den store "Jubel- og Taksigelsesdag"  9. oktober 1744 137
 20.Gruve- og hyttedriften i 1750 - 70-årene.  Overdireksjon i Trondheim.  Strid om Femunds-hytten.  Flom og ødeleggelser 144
 21.Konkurransen om Foldals-verket -  og nye "Fortrædeligheder" med bøndene og private sagbruk  152
 22.Sosiale og kulturelle forhold i siste halvdel av 1700-tallet  157
 23.Driften inntil 1800-årsskiftet under direktørene Hiorts og Knophs ledelse 163
 24.Gjennom gullalder og nødsår -  fra omkring 1800 til 1850  175
 25.Røros-loven av 1818 og driften i fem-året 1815 - 20  186
 26.Jevn drift i 25 år.  Verket under Daldorphs og Schults ledelse 195
 27.Verket og "Bergpladsen".  Kommunikasjonsforhold og proviantering i 1830 - 50-årene 211
 28.200-års jubileet i 1844  217
 29.Arbeidsforholdene omkring 1850.  Thaniter-rørsla på Røros.  Eilert Sundt om forholdene ved Røros Kobberverk  219
 30.Driften i 1850 - 70-årene, i direktør Hanstees tid.  Foldalsverket nedlegges.  Åpningen av Trondheim - Støren-banen 223
 31.Store tekniske framsteg i direktør Friis' tid 235
 32.Skogen, provianteringen og arbeidsforholdene omkring 1870 - 90 256
 33.250-årsjubileet i 1894   263
 34.Omkring det siste hundreårsskiftet  271
 35.Arbeidsforholdene omkring 1900-tallet.  Den første arbeiderrørsla og Røros-streiken i 1901 284
 36.Røros-komiteen av 1902.  Verkets vanskelige stilling.  Årsaker og rådbøter 292
 37.Jevn drift i årene fran til 1914.  Partisipantskapet omdannes til aksjeselskap.  Storlocouten i 1911 300
 38.Under verdenskrigen.  Rekordinntekter og overskudd og utbytte som aldri før.  Storkonflikten i 1916 314
 39.Syv magre år: 1919 - 25.  Voldsomme driftsinnskrenkninger 325
 40.Fortsatte vansker i 1926 - 29.  Den første Røros-kommisjon.  Flotasjonsanlegget ved Storwartz 334
 41.Driftsvanskene i 1930 - 33.  Det nye moderne flotasjonsanlegget ved Nord-gruvene 347
 42.1934 - 35  --  to nødsår for Røros-folket.  Den andre Røros-kommisjonen.  Oppsiktsvekkende resultater av den elektriske malmleting  362
 43.Omdannelsen av Kobberverket i 1936 371
 44.Røros-kommisjonens innstilling - et mistrøstig dokument 384
 45.Driften i 1938 - 39. Stigende kobberpriser før krigsutbruddet 390
 46.Store hendinger i krigsåret 1940.  Bergstaden i krigssonen.  Det sakkyndige utvalgs innstilling og nye moderniseringsplaner. En radikal nyordning og en beveget generalforsamling 399
 47.Røros Kobberverk i krigsårene.  Under tysk kontroll og tysk terror.  Henrettelser og arrestasjoner.  Store vansker for driften 412
 48.Utsyn og sammendrag.  Kobberverkets bygninger.  Lønnsomhet og statsstøtte.  Ledelsen, funksjonærene og arbeiderne  433
 49.Produksjon, priser og driftsutbytte ved Røros Kobberverk gjennom 300 år  453
 50.Etterord  465
 51.Årstall Kobberverkets historie  467
 52.Illustrasjoner  471

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler