Sidebar

Søk etter slektskilde

21
ons, nov
4 Nye artikler

Samene i Susendal

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Nordland

Innhold

 Innledning 9
 En kort orientering om trakten i et historisk perspektiv
 11
 Finnemisjonen 15
 Susendalen 19
 Folketallet i Susendalen gjennom tidene
 49
 Samenes liv i Susendalen
 59
 Sameboplasser, melkeplasser m.m. 72
 Noen korte glimt gjennom ligningsprotokollen 109
 Beretninger om samenes levemåte i Susendalen - før og nå
 115
 Kort om den eldre byggeskikk hos samene i Susendalen - kåte, bur m.m.
 156
 Samenes levemåte
 166
 Den åndelige kultur blant samene, og litt om de sosiale forhold i Susendalen
 173
 Eventyr og sagn
 190
 Korte muntlige overleveringer fra samenes folkeminne i Susendal  221
 En kort avslutningsoversikt  236
 Mine informanter
 238

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler