Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
6 Nye artikler

Sand : gardar og folk bind 3

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Rogaland

Innhold

 

Forord s.7

Sand  - gardssoga s.9

           Folka på Sand (gardsbruka) s.69

           Husmannsfolk s.95

           Utparselleringa 1863-1899 s.100

           Utparselleringa 1900-1945 s.104

           Utparselleringa 1945-1999 s.113

           Festetomter under Prestagarden s.126

Strandstaden Sandslandet s.129

Sandsvikjå (Sandslandet) og livet der gjennom tidene s.129

Folka  på strandstaden. Sandslandet gjennom hundreåra s.158

Strandsitjarar på 16- og 1700-talet s.159

Strandsitjarar på 1800-talet s.176

Andre på 1700-talet (inderstar) s.177

Andre på 1800-talet (inderstar), og 1900-talet s.178

Bustadområdet Norenden s.188

Bustadområdet Bakkjen s.254

Bustadområdet Hauadn s.263

Bustadområdet Smørdalen (med Bekkjatorjå) s.292

Busetnaden i Gatå s.335

Bustadområdet Bakkadn s.453

Sørenden med Groen og Osbakkstronnå s.470

Osbakkjen og Lågabrotet s.485

Bustadområdet på brotet vest for Lagarhus-tunet s.512

Utkantbustader på strandstaden s.526

Nye hus på og rett ved strandstaden (etter 1930) s.547

Nye hus på Lagarhus-garden (etter 1930) s.552

Bustadområdet (og forretningsområdet) Dalane (ved Gamlevegen) s.562

Bustadområdet Einersbakkjen og Einersneset s.566

Bustadområdet Prestahauen s.573

Bustadområdet Britastykkje s.586

Bustader ved Eidsvegen s.588

Tomter i og ved Prestagarden (med Bjødnateigen) s.591

Bustadfeltet Maleniusåsen s.592

Bustadfeltet Flataberget s.600

Bustadfeltet Prestaåsen s.603

Sands Laksefiske s.620

Forpaktarar og eigarar av laksefisket s.661

Kjelder og kjeldebruk s.664

Kjelder og litteratur s.668

Ordliste med forkortingar s.671

Husnummereringa på Sandslandet og sidetal i boka s.676

Alfabetisk liste over gardar i Sand og husmannsbustader og småbruk med eigne bruksnamn s.680

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler