Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Ski og Kråkstad inntil omkring 1500 bind 1

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Akershus

Innhold

 FORHISTORISK TID  
 FRA ØYRIKE TIL JORDBRUKSBYGDER 
  
 KAPITTEL 1  FRA FANGSTSAMFUNN TIL JORDBRUKSSAMFUNN     7
     (STEINALDER OG BRONSEALDER) 
   
 Istiden og tundratidens jegere     7
 Bakgrunnen for bosetningen i Sørøst-Norge 7   Tidsgrensen for bosetning i Follo-området etter siste istid 9  
   
 Redskaper, boplasser og fangstliv (Eldre steinalder)   10
 Stunnerfolkene, omkring 7500 f.Kr. 10   Det ytre livsmiljøet i eldre steinalder 20   Fangstfolk og jegere i høyvarmetiden 22   Fangststeinalderens sluttfase 24   Levemåte 29  
   
 Jordbrukssamfunnene vokser frem (Yngre steinalder og bronsealder)    32
 Jordbruket blir kjent og brer seg 32   Den eldste jordbruksfasen 34   Vegetasjonsendringer og bosetningen 36   Landskapet og bruksformene i jordbruket 38  
   
 Den yngre jordbrukssteinalderen    40
 Stridsøkstiden 40   Jordbrukskulturens gjennombrudd 44 
   
 Mot et fastere organisert samfunn    52
 De første funnene av metall. Nye kildetyper 52   Gravrøyser og samfunnsmakt 54   Røyser og veifar 58   Jordbrukernes ristninger på steiner og i berg 60   Fast bosetning 62 
   
 KAPITTEL 2   GÅRDENE OG BYGDENE VOKSER FREM    65
 (ELDRE JERNALDER)  
 Klima og kulturforhold 65  
   
 Kildene til bosetningshistorien   70
 Funnene fra eldre jernalder 70   Gravminnene og gårdsbosetningen 75   Gårdsnavnene 79   Størrelsen på gårdene og andre alderskjennetegn 83  
   
 Den faste bosetningen og fremveksten av gården    87
 Bosetningsformen i tidlig jernalder og forutsetningen for den 87   Bosetningsformen endrer seg. Gravfeltenes vitnesbyrd 88  
   
 Den eldste jernalderbosetningen    90
 Gårdsbosetningen i Ski sprer seg 90   Kråkstad blir delt opp mellom sentrumsgårder 97  
   
 Bosetningssituasjonen og bosetningsfaser mot slutten av eldre steinalder  111
 Ulikt gårdtall, men jevnstore bygder omkring 600  116  
   
 Folk, ætt og bygdesammenslutninger  118
 Ættegården og ættesamfunnet 118   Den felles gudsdyrkingen og de offentlige samlingsplassene 120   Bygdetingene. Samarbeid om lov og dom 129   Bygdeborgene - Tilfluktssteder og ledd i bygdesammenslutningenes vern for bygdeterritoriene 133  
   
 KAPITTEL 3   STØRRE BYGDER OG NYE SAMFUNNSFORMER  141
 (YNGRE JERNALDER)  
 Kulturskifte 141  
   
 Bosetningen utvides og de eldste gårdene blir delt (Merovingertid) 143
 Utflytting fra ættegårder 143   Skibygda blir større 144   Sentrumsgårdene i Kråkstad deles 150   Bosetning og samfunnsforhold ved utgangen av merovingertid 155  
   
 Småkonger bryter inn i bygdesamfunnene 159
   
 Indre vekst og ekspansjon. Rikssamlingstid (Vikingtid)  165
 Ættesamfunnet oppløses 165  
   
 Vikingtidsbosetningen  168
 Oppdeling av gårdene i Sør-Ski 168   Nybyggervirksomhet nord og øst i Ski 172   Nye gårder i utkanten av de eldre i Kråkstad 178   Bosetningen og bygdesamfunnene ved inngangen til middelalderen 193 
   
 Funn av gjenstander forteller om menneskene  197
   
 Bygdene glir in i et norsk rike  200
 Rikssamling 200   Leidangen og skipsreideordningen 201   Lov- og tingordningen 203   Rikskongene og kristningsverket 206  
   
 HENVISNINGER  209
 NAVNEREGISTER 215
 LITTERATUR OG KILDER, se bind 2 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler