Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Sortland bygdebok : gård og slekt bind 2 Odd-Åsmund

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Nordland

Register menn:

Opplysingene i registeret er navn, evt. kjent fødselsår, parnummer/gårdsnummer

Odd Charles Jensen (f. 1922) #1950/18

Odd Steiro (f. 1913)    #1936/15

Odd Lockert Willassen (f. 1901)    #1926/15

Oddmund Håvard Holm (f. 1905) #1934/15

Oddmund Karstein Jensen (f. 1925)  #1948/21

Oddmund Karstein Jensen (f. 1925)  #1948/19

Oddmund Jørgensen (f. 1912)  #1945/15

Oddmund Pedersen (f. 1923)   #1946/15

Oddvar (Olaf) Borglund (f. 1919)   #1949/15

Oddvar Peter Kristiansen (f. 1918) #1944/15

Odvar Jens Steiro (f. 1921)  #1945/15

Ola O. Elshaug (f. 1887)     #1931/15

Olaf Edgar Andreassen (f. 1894)    #1923/21

Olaf Norbø N. Bakke (f. 1879) #1906/15

Olaf Jentoft Hansen (f. 1876) #1900/15

Olaf Daniel Iversen (f. 1921) #1945/15

Olaf Jensinius Jenssen (f. 1902)   #1927/15

Olaf Valter Olsen (f. 1910)  #1940/16

Olaf Enevold Rishaug (f. 1903)     #1938/17

Olaf Enevold Rishaug (f. 1903)     #1938/16

Olaf Herkules A. Selnes (f. 1893)  #1917/15

Olaf Marius Skagen (f. 1916) #1950/15

Olaus Jonsen (f. 1830)  #1860/19

Olaus Ditlev Korneliussen (f. 1833) #1866/19

Olaus Jentoft Lagesen (f. 1856)    #1893/16

Olaus Bertinus N. Lockert (f. 1806) #1829/19

Olaus Martens Nicolaissen (f. 1846) #1876/18

Olaus Olsen (f. 1857)   #1883/16

Olaus Olsen (f. 1857)   #1906/16

Olaus Georg Olsen (f. 1842)  #1863/16

Olav Albrigtsen (f. 1909)    #1947/15

Olav Bjarne Andersen (f. 1919)     #1944/15

Olav Martin I. Bøe (f. 1876) #1903/15

Olav Melbye Drechsler (f. 1910)    #1943/15

Olav Dominikus Dønnessen (f. 1887) #1912/15

Olav Enevold Holm (f. 1922)  #1948/15

Olav Arnold Lødøen (f. 1907) #1936/15

Olav Martin Mathiassen (f. 1921)   #1948/15

Olav Søiland (f. 1914)  #1946/15

Ole nn      #1618/15

Ole nn      #1618/20

Ole nn      #1639/21

Ole nn      #1649/18

Ole nn      #1649/15

Ole Amundsen (f. 1707)  #1731/21

Ole Anderssen     #1708/17

Ole Anderssen     #1735/17

Ole Anderssen     #1690/21

Ole Anderssen (f. 1727) #1752/20

Ole Anderssen (f. 1806) #1830/21

Ole Anderssen (f. 1857) #1885/18

Ole Anderssen (f. 1880) #1904/15

Ole Andreassen (f. 1776)     #1805/21

Ole Christian Andreassen (f. 1823) #1855/16

Ole Arntsen #1623/21

Ole Askildsen (f. 1779) #1808/19

Ole Johan H. Berg (f. 1795)  #1826/15

Ole Petter I. Blomseth (f. 1865)   #1893/19

Ole Børresen      #1620/17

Ole Eidissen      #1610/18

Ole Eriksen #1611/19

Ole Eriksen (f. 1754)   #1777/17

Ole Eriksen (f. 1754)   #1789/17

Ole Gregussen (f. 1779) #1800/15

Ole Christian Hansen (f. 1868)     #1896/15

Ole Hanssen (f. 1764)   #1790/16

Ole Hanssen (f. 1764)   #1806/16

Ole Andreas Hanssen (f. 1798) #1825/17

Ole Helgesen      #1634/19

Ole Isaksen (f. 1642)   #1682/19

Ole Isaksen (f. 1642)   #1682/18

Ole Iversen (f. 1669)   #1697/17

Ole Jakobsen      #1614/19

Ole Jakobsen (f. 1791)  #1827/17

Ole Andreas Jenssen (f. 1832) #1860/15

Ole Johan Jenssen (f. 1830)  #1867/15

Ole Jonsen  #1708/18

Ole Jonsen  #1642/17

Ole Kristensen (f. 1730)     #1757/21

Ole Kristensen (f. 1777)     #1803/17

Ole Nicolai Kristensen (f. 1807)   #1834/20

Ole Jørgen Kristoffersen (f. 1821) #1851/18

Ole Wilhelm J. Lühr (f. 1885) #1937/15

Ole O. Løften (f. 1839) #1880/18

Ole O. Løften (f. 1839) #1880/15

Ole Mikkelsen     #1623/18

Ole Mortensen (f. 1737) #1763/19

Ole Mortensen (f. 1737) #1763/21

Ole Asbjørn Myrseth (f. 1916) #1948/15

Ole Nilssen (f. 1688)   #1729/18

Ole Bertinus Nilssen (f. 1851)     #1883/15

Ole Olsen   #1610/16

Ole Olsen   #1614/19

Ole Olsen   #1649/21

Ole Olsen (f. 1687)     #1713/19

Ole Olsen (f. 1687)     #1724/19

Ole Olsen (f. 1687)     #1730/19

Ole Olsen (f. 1741)     #1769/15

Ole Olsen (f. 1765)     #1794/21

Ole Olsen (f. 1765)     #1794/17

Ole Emmanuel Olsen (f. 1856) #1889/15

Ole Michael Olsen (f. 1796)  #1816/15

Ole Michael Olsen (f. 1796)  #1821/19

Ole Michael Olsen (f. 1796)  #1821/15

Ole Michael Olsen (f. 1796)  #1821/16

Ole Paulsen #1648/17

Ole Pedersen      #1710/21

Ole Pedersen      #1643/19

Ole Pedersen (f. 1662)  #1692/19

Ole Johan Pedersen (f. 1892) #1914/18

Ole Andreas L. Ramstad (f. 1885)   #1909/19

Ole Rasmussen (f. 1657) #1691/17

Ole Rasmussen (f. 1657) #1691/20

Ole Andreas A. Riber (f. 1815)     #1833/17

Ole Andreas A. Riber (f. 1815)     #1845/15

Ole Sakariassen (f. 1707)    #1736/18

Ole Sakariassen (f. 1707)    #1745/18

Ole Sakariassen (f. 1707)    #1746/18

Ole Skagen (f. 1902)    #1950/15

Ole Stoltz (f. 1901)    #1942/15

Ole Peter M. Stoltz (f. 1824) #1853/17

Ole P. Strande (f. 1834)     #1884/15

Ole Tollefsen (f. 1740) #1774/20

Ole H. Tveite (f. 1812) #1842/21

Ole Villassen     #1621/16

Oleiv Kristian Karoliussen (f. 1912)     #1947/16

Oliver Finseth (f. 1910)     #1940/15

Oluf Petter Bremnes (f. 1914) #1941/21

Oluf Petter Bremnes (f. 1914) #1941/15

Oluf Bårdsen      #1871/17

Oluf Johan Jensen (f. 1895)  #1923/21

Oluf Johan Johnsen (f. 1872) #1901/18

Oluf Bernhof Larsen (f. 1889) #1916/19

Oluf Enevold Matiassen (f. 1877)   #1906/16

Oluf Kornelius Paulsen (f. 1873)   #1906/15

Oluf Bernhard Pettersen (f. 1866)  #1891/15

Oluf Nordahl K. Riber (f. 1876)    #1898/15

Oluf Nordahl K. Riber (f. 1876)    #1932/15

Oluf Kristian Tomassen (f. 1874)   #1898/17

Oluf Kristian Tomassen (f. 1874)   #1903/16

Oskar Edvin Ovesen (f. 1908) #1942/17

Oskar Antonius Selnes (f. 1903)    #1934/21

Oskar Arnhold A. Wiik (f. 1887)    #1916/15

Osvald Kristian Johansen (f. 1906) #1944/15

Osvald Birger Johnsen (f. 1914)    #1948/15

Osvald Kyrre Myrland (f. 1917)     #1950/15

Ottar Ingolf Dahl (f. 1906)  #1929/21

Ottar Marius I. Eide (f. 1891)     #1915/15

Ottar Petter Elvenes (f. 1917)     #1945/15

Ottar Arnold Henriksen (f. 1917)   #1947/15

Ottar Haavard Håvaldsen (f. 1898)  #1920/15

Ottar Berg Larsen (f. 1909)  #1939/18

Ottar A. Lunde (f. 1899)     #1928/15

Ottar Berg Wik (f. 1911)     #1930/21

Ottar Berg Wik (f. 1911)     #1930/17

Ottar Berg Wik (f. 1911)     #1930/15

Otto Martin Ellingsen (f. 1925)    #1948/21

Otto Bernhard S. Hennig (f. 1876)  #1906/15

Otto Antoni Johnsen (f. 1882) #1911/19

Otto Vondonen Matiassen (f. 1878)  #1903/17

Otto Johan M. Stoltz (f. 1828)     #1853/17

Otto Johan A. Stoltz (f. 1867)     #1895/17

Otto Johan Stoltz (f. 1906)  #1939/17

Ovald Birger Johansen (f. 1897)    #1921/19

Ove Guldberg A. Arctander (f. 1853) #1880/15

Ove Bryndlund Bastiansen (f. 1866) #1890/16

Ove Johan Jenssen (f. 1863)  #1890/18

Ove Christian Johnsen (f. 1841)    #1867/18

Ove Elisæus Korneliussen (f. 1845) #1877/20

Ove Albert Matiassen (f. 1861)     #1895/17

Ove Albert Matiassen (f. 1861)     #1914/17

Ove Enevold Nikolaisen (f. 1861)   #1892/16

Ove Enevold Nikolaisen (f. 1861)   #1905/16

Ove Andreas Olsen (f. 1875)  #1899/16

Ove Johan E. Røsnes (f. 1873) #1896/20

Parelius Kristian J. Hallager (f. 1888)  #1920/15

Paul nn     #1625/16

Paul Leonard M. Aanstad (f. 1899)  #1929/16

Paul Anderssen    #1646/17

Paul Havik Olsen (f. 1911)   #1936/21

Paul Pedersen (f. 1731) #1775/21

Paul Andreas Pedersen (f. 1891)    #1919/21

Paul Riis (f. 1776)     #1806/17

Peder nn    #1617/18

Peder nn    #1642/21

Peder nn    #1645/15

Peder nn    #1647/20

Peder nn    #1647/21

Peder Anton Anderssen (f. 1858)    #1884/15

Peder Anton Anderssen (f. 1858)    #1884/21

Peder Andreas Andreassen (f. 1896) #1922/18

Peder Lauritz Andreassen (f. 1862) #1891/16

Peder Nicolai Andreassen (f. 1820) #1850/19

Peder Asbjørnsen (f. 1625)   #1661/17

Peder Viliam Daljord (f. 1918)     #1943/16

Peder Andreas Einarsen (f. 1806)   #1834/18

Peder Eriksen (f. 1682) #1711/17

Peder Eriksen (f. 1689) #1717/17

Peder Eriksen (f. 1689) #1722/17

Peder Eriksen (f. 1689) #1725/17

Peder Andreas Flaaten (f. 1910)    #1933/21

Peder Martin Hansen (f. 1879) #1911/15

Peder Hanssen (f. 1621) #1650/19

Peder Hanssen (f. 1621) #1650/17

Peder Hanssen (f. 1764) #1792/17

Peder Hanssen (f. 1764) #1803/17

Peder Erling Heistad (f. 1908)     #1930/18

Peder Martinus Holst (f. 1926)     #1948/15

Peder Hågensen    #1642/21

Peder Hågensen    #1642/19

Peder Kristian Hårberg  #1927/15

Peder Isaksen (f. 1642) #1678/19

Peder Andreas Iversen (f. 1847)    #1871/15

Peder Kristian Iversen (f. 1895)   #1918/20

Peder Kristian Jenssen (f. 1850)   #1878/18

Peder Johansen (f. 1845)     #1871/15

Peder Johansen (f. 1845)     #1871/17

Peder Jonsen      #1772/15

Peder Magnus Karoliussen (f. 1880) #1918/16

Peder Marelius O. Kibsgaard (f. 1871)    #1896/16

Peder Albert Knudsen (f. 1882)     #1901/15

Peder Albert Knudsen (f. 1882)     #1943/15

Peder Andreas Korneliussen (f. 1806)     #1832/16

Peder Andreas Korneliussen (f. 1806)     #1832/19

Peder Christian Korneliussen (f. 1830)   #1859/16

Peder Nicolai Kristensen (f. 1826) #1850/20

Peder Nicolai Kristensen (f. 1826) #1850/19

Peder Olai Kristensen (f. 1808)    #1834/18

Peder Olaus Larssen (f. 1838) #1865/21

Peder Olai Matiassen (f. 1864)     #1911/17

Peder Torstein Matiassen (f. 1862) #1885/18

Peder Mikkelsen (f. 1678)    #1718/20

Peder Monssen (f. 1665) #1704/21

Peder Monssen (f. 1665) #1705/21

Peder Hveding P. Natland (f. 1892) #1946/15

Peder Jentoft Nilsen (f. 1899)     #1940/15

Peder Nilssen     #1670/17

Peder Nilssen (f. 1664) #1692/20

Peder Andreas Nilssen (f. 1865)    #1893/15

Peder Olsen #1636/21

Peder Olsen (f. 1642)   #1674/17

Peder Mikal Olsen (f. 1903)  #1925/15

Peder Olai Olsen (f. 1806)   #1832/16

Peder Olai Olsen (f. 1806)   #1832/17

Peder Pedersen    #1713/15

Peder Pedersen (f. 1745)     #1786/16

Peder Pedersen (f. 1806)     #1839/16

Peder Arne Pedersen (f. 1917) #1942/15

Peder Ingeberg Pedersen (f. 1893)  #1925/15

Peder Vilhelm Pedersen (f. 1850)   #1875/15

Peder Andreas Pettersen (f. 1892)  #1914/15

Peder Ferman Rasmussen (f. 1871)   #1898/16

Peder Nicolai Robertsen (f. 1867)  #1899/20

Peder I. Rønning (f. 1856)   #1886/20

Peder I. Rønning (f. 1856)   #1886/21

Peder Sivertsen (f. 1735)    #1774/21

Peder P. Solli (f. 1864)     #1890/17

Peder F. Solstrand (f. 1890) #1912/15

Peder Arneberg S. Stoltz (f. 1884) #1907/17

Peder Tollefsen (f. 1734)    #1763/21

Peder Widding Villadssen (f. 1821) #1847/15

Peder Kristian A. Wik (f. 1873)    #1894/21

Peder Antoni Østingsen (f. 1864)   #1895/16

Peder Marius A. Ånstad (f. 1890)   #1922/16

Per Hornburg (f. 1913)  #1939/15

Per B. Lunde (f. 1879)  #1907/15

Per Tønseth (f. 1914)   #1945/15

Peter Pavels Ellingsen (f. 1918)   #1946/15

Peter Severin Lindkvist (f. 1850)  #1876/20

Peter Jentoft Nilsen (f. 1903)     #1934/15

Peter Roness (f. 1906)  #1933/21

Petrus Theodor P. Steiro (f. 1871) #1898/15

Petter Martin Bertinussen (f. 1860) #1883/17

Petter Foche (f. 1750)  #1789/15

Petter Fredrik Hanssen (f. 1848)   #1884/16

Petter Nicholai Ingebrigtsen (f. 1811)   #1838/17

Petter Olaf Johansen (f. 1892)     #1918/16

Petter Johan Kornbakk (f. 1907)    #1931/21

Petter Jentoft Olsen (f. 1861)     #1884/15

Petter Magnus Pedersen (f. 1923)   #1948/15

Petter Pettersen (f. 1906)   #1936/15

Petter Arild Pettersen (f. 1906)   #1931/15

Petter Edvard B. Riise (f. 1849)   #1876/15

Ragnar Nikolai Barth (f. 1900)     #1929/15

Ragnar Normann Bolås (f. 1920)     #1949/15

Ragnar Trygve Ellingsen (f. 1924)  #1946/15

Ragnar Gustav Olsen (f. 1896) #1921/21

Ragnar Johan Sundberg (f. 1927)    #1950/15

Ragnar Kasper Sørstrøm (f. 1909)   #1932/18

Ragnvald Bernhard Bergesen (f. 1871)     #1896/17

Ragnvald (Elling) A. Kornbakk (f. 1883)  #1904/21

Ragnvald (Elling) A. Kornbakk (f. 1883)  #1904/16

Randor Martin Rasmussen (f. 1862)  #1887/16

Randor Martin Rasmussen (f. 1862)  #1894/16

Randor Martin Rasmussen (f. 1862)  #1894/21

Rasmus Kristensen (f. 1684)  #1734/17

Rasmus Larssen    #1749/15

Rasmus Monssen    #1627/19

Rasmus Pedersen   #1634/15

Rasmus Pedersen   #1634/17

Rasmus Pedersen (f. 1787)    #1809/15

Rasmus Olai Pedersen (f. 1858)     #1882/16

Rasmus Rasmussen  #1805/15

Reidar Carlsen (f. 1903)     #1932/15

Reidar F. Heidenstrøm (f. 1880)    #1911/15

Reidar Aksel Iversen (f. 1916)     #1941/15

Reidar Jentoft Larsen (f. 1909)    #1933/21

Reidulf Hermod Starheim (f. 1927)  #1949/15

Rignor Johan Johnsen (f. 1882)     #1908/19

Rikard Rasmussen (f. 1916)   #1940/16

Roald Berg Kornbakk (f. 1919) #1948/16

Roald Selnes (f. 1919)  #1947/15

Roald Eindride Sørgård (f. 1909)   #1935/18

Robert Johan Ingebrigtsen (f. 1877) #1898/17

Robert Martinus Johnsen (f. 1849)  #1880/20

Robert Martinus Johnsen (f. 1849)  #1880/15

Robert Anton Jonsen (f. 1856) #1887/21

Robert Christian Kristensen (f. 1832)    #1860/20

Rolf Andreassen (f. 1906)    #1940/15

Rolf Didrik L. Bjørneberg (f. 1894) #1932/15

Rolf Andreas Davidsen (f. 1919)    #1949/15

Rolf Jacobsen (f. 1917) #1944/15

Rolf Peder Jensen (f. 1906)  #1927/18

Rolf Arnold Johnsen (f. 1916) #1949/19

Rolf Kyrre Larsen (f. 1913)  #1937/21

Rolf Valdemar Olsen (f. 1908) #1939/16

Rolf Valdemar Olsen (f. 1908) #1947/16

Rolf Riise (f. 1901)    #1924/15

Rolf Steiro (f. 1924)   #1950/15

Rolf Jæger I. Strandskog (f. 1896) #1918/16

Ronald Theodor Nymoen (f. 1916)    #1941/15

Ronald Karl Robertsen (f. 1925)    #1949/15

Rudolf Eliot Iversen (f. 1915)     #1940/15

Sakarias Olsen (f. 1737)     #1765/18

Samuel Johan Salomonsen (f. 1840)  #1867/18

Severin Peder Jakobsen (f. 1891)   #1915/21

Sigfred Ragnvald Glad (f. 1917)    #1947/17

Sigmund Johan Ludviksen (f. 1915)  #1942/21

Sigmund Martin Siqveland (f. 1907) #1942/15

Sigurd nn   #1670/17

Sigurd Glad Falch (f. 1905)  #1935/17

Sigurd Leonard Johnsen (f. 1907)   #1946/15

Sigurd Ludviksen (f. 1915)   #1939/17

Sigurd Andreas Madsen (f. 1893)    #1916/20

Sigurd Pedersen (f. 1924)    #1945/15

Sigurd Normann Pedersen (f. 1899)  #1921/19

Sigurd Normann Pedersen (f. 1899)  #1921/18

Sigurd Peder Pedersen (f. 1884)    #1905/15

Sigurd Petersen (f. 1878)    #1913/15

Sigurd Skjegstad (f. 1905)   #1942/15

Sigurd Slåttelid (f. 1901)   #1941/15

Sigurd Anaton Sørensen (f. 1914)   #1943/15

Sigurd Torjussen (f. 1882)   #1912/18

Sigvald Erik Berntsen (f. 1916)    #1941/15

Sigve Jakob Olsson (f. 1917) #1941/15

Simon nn    #1624/21

Simon Bendiksen (f. 1835)    #1863/16

Simon Bendiksen (f. 1835)    #1863/15

Simon Wang Eriksen (f. 1874) #1905/19

Simon Wang Eriksen (f. 1874) #1905/21

Simon Theodor Hanssen (f. 1874)    #1912/15

Simon Andreas S. Kibsgaard (f. 1866)     #1920/15

Simon Martin Olsen (f. 1874) #1902/15

Simon Kristian Simonsen (f. 1861)  #1910/15

Simon Johan Sørvoll (f. 1911) #1941/15

Sivert Michael Eriksen (f. 1813)   #1843/19

Sivert Michael Paulsen (f. 1837)   #1875/15

Sofus Hansen (f. 1894)  #1916/15

Sofus Joakim Mathisen (f. 1875)    #1904/20

Sofus Fredrik Pedersen (f. 1864)   #1896/15

Sofus Bernhoft S. Stoltz (f. 1890) #1924/17

Sofus Lauritz O. Stoltz (f. 1861)  #1883/17

Steffen nn  #1612/17

Steffen nn  #1627/15

Steffen Anderssen (f. 1689)  #1722/21

Steffen Ingebrigtsen (f. 1566)     #1666/17

Steffen Jakobsen (f. 1644)   #1690/20

Steffen Jonsen (f. 1721)     #1750/16

Steinar Lockert Stenersen (f. 1898) #1934/15

Svein Endresen (f. 1928)     #1949/15

Svend G. Kolding  #1750/15

Svend Petter Stuberg (f. 1806)     #1836/17

Sverdrup Dishington Johnsen (f. 1914)    #1948/19

Sverdrup Schønning Sørlie (f. 1904) #1933/15

Sverre Christoffersen (f. 1902)    #1932/15

Sverre Dishington (f. 1902)  #1939/15

Sverre Eriksen (f. 1906)     #1931/18

Sverre Emil Fjellheim (f. 1908)    #1934/21

Sverre Kristoffer Jensen (f. 1918) #1946/18

Sverre Dishington Johnsen (f. 1916) #1943/18

Sverre Jæger Juliussen (f. 1907)   #1947/15

Sverre Arvid Olsen (f. 1908) #1931/20

Sverre Sletten (f. 1911)     #1936/15

Sverre Kristen S. Stoltz (f. 1894) #1923/15

Sverre Strand (f. 1901) #1926/15

Søren Jakobsen (f. 1810)     #1836/15

Søren Johan Johnsen (f. 1886) #1915/16

Søren Christian K. Kibsgaard (f. 1801)   #1830/15

Søren Mikkelsen (f. 1755)    #1778/21

Søren Mørch #1659/15

Søren Olsen (f. 1747)   #1774/18

Terje Mikal Johanssen (f. 1911)    #1937/19

Theodor Antoni Bastiansen (f. 1860) #1882/15

Theodor Antoni Bastiansen (f. 1860) #1884/16

Thomas Lund Bygdnes (f. 1923) #1949/20

Thomas Julius Johannessen (f. 1861) #1890/15

Thomas Johansen (f. 1874)    #1903/15

Thoralf Haakon Hansen (f. 1912)    #1936/15

Thoralf Andreas Svendsen (f. 1895) #1930/21

Tollef Hanssen (f. 1685)     #1711/20

Tollef Jonsen     #1717/20

Tollef Mikkelsen (f. 1809)   #1835/15

Tollef Olsen (f. 1783)  #1811/20

Tollef Pedersen (f. 1772)    #1805/21

Tomas Carolius Jenssen (f. 1843)   #1869/16

Tomas Laurentsius K. Schanche (f. 1840)  #1871/15

Tor Gundersen (f. 1660) #1691/17

Tor Gundersen (f. 1660) #1691/18

Tor Olsen (f. 1761)     #1784/15

Tor Sørensen (f. 1777)  #1795/18

Toralv Martin Svendsen (f. 1889)   #1921/15

Torbjørn Karl Dahl (f. 1923) #1947/15

Torbjørn Arneberg Norum (f. 1922)  #1948/15

Tore Nilssen      #1883/21

Torgeir Knutsen (f. 1847)    #1874/15

Torgeir Larssen   #1721/21

Torgeir Larssen   #1726/17

Torleif Glad (f. 1903)  #1934/15

Torleif Kristoffer Hangstad (f. 1904)    #1933/15

Torleif Martin Indregard (f. 1907) #1941/15

Torleif Otto Rønning (f. 1908)     #1934/15

Torleif Steiro (f. 1906)     #1934/15

Tormod Mindor Bygdnes (f. 1914)    #1938/17

Tormod Hammer (f. 1912) #1936/15

Tormod Johan Sørvoll (f. 1918)     #1949/21

Torodd Bakken (f. 1911) #1941/15

Torstein Fagerhaug (f. 1909) #1941/15

Torstein Johanssen (f. 1924) #1948/15

Torstein Arneberg Lagesen (f. 1922) #1947/16

Torstein Parelius (f. 1775)  #1810/21

Torstein Vilhelm Pedersen (f. 1917) #1940/15

Torstenus Larssen (f. 1831)  #1868/21

Torstenus Larssen (f. 1831)  #1868/17

Torstenus Larssen (f. 1831)  #1868/18

Torvald Furre (f. 1909) #1933/21

Torvald Jakob Jakobsen (f. 1891)   #1920/15

Torvald Georg Larsen (f. 1885)     #1908/15

Trygve Peder Bønes (f. 1912) #1942/15

Trygve Hansen (f. 1925) #1949/15

Trygve Ebeltoft Jentoftsen (f. 1904)     #1940/20

Trygve Mathiassen (f. 1911)  #1940/17

Trygve Pettersen (f. 1909)   #1935/15

Trygve Andreas Thomassen (f. 1904) #1935/15

Trygve Uhre (f. 1913)   #1936/15

Trygve P. Vestvik (f. 1898)  #1937/16

Tørres Jakobsen (f. 1710)    #1744/21

Valter Eilif Andreassen (f. 1905)  #1929/20

Vidar Ingebrigtsen (f. 1915) #1950/15

Vigdal Anton Rossvær (f. 1903)     #1935/15

Viktor Johan Svendsen (f. 1883)    #1911/15

Vilhelm Hagerup J. Lind (f. 1892)  #1918/15

Vilhelm Kaurin Walthinsen (f. 1885) #1908/15

Villads Iversen (f. 1772)    #1804/21

Villads Bing Olsen (f. 1735) #1768/17

Vilmar Mikalsen (f. 1905)    #1935/15

Waldemar Robertsen (f. 1891) #1911/15

Walter Rønning Starheim (f. 1922)  #1947/15

Wilhelm Christian Magelssen (f. 1867)    #1899/15

Willar Nilssen (f. 1927)     #1950/15

William Emil Walthinsen (f. 1894)  #1922/15

Øberg Jentoft Østingsen (f. 1904)  #1932/15

Ødbert Henrik Johannessen (f. 1923) #1949/15

Ødbert Johanssen (f. 1874)   #1896/19

Øivin Kjell E. Herstad (f. 1896)   #1930/15

Øivind Fossem (f. 1913) #1949/15

Øivind Torleiv Hanssen (f. 1892)   #1915/15

Østing Christian Pedersen (f. 1841) #1864/16

Østing Christian Pedersen (f. 1841) #1898/16

Øyel Olsen (f. 1824)    #1861/21

Aadne Berg (f. 1911)    #1939/15

Aage Berg Selnes (f. 1915)   #1940/15

Åge Kristoffersen (f. 1901)  #1934/15

Åge Trygve Myrvold (f. 1905) #1933/17

Aage Viktor Svendsen (f. 1919)     #1942/15

Åsmund Larssen (f. 1666)     #1705/17

Åsmund Larssen (f. 1666)     #1705/15  

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler