Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
6 Nye artikler

Trondheims historie : 997-1997 bind 1

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Sør-Trøndelag

Innhold

 1000 års Trondheims-historie. Forord til verket
 5
 Forfatterens forord
 7
  
 Del I
 
 Fra kapuang til kongssete  13
    Trondheim, byen lengst nord i Europa
 15
    Ladejarler og konger rundt Nidelvens munning
 24
    Olav Tryggvason og kaupangen 32
  
 Del II
 
 En middelalderby finner sin form
 41
    Nytt jarledømme?
 43
    Fra Olav Haraldsson til Olav Martyr
 44
    Rikskongedømmet styrkes 53
    En kaupang i fysisk vekst  66
    Bjarkøyrett
 75
  
 Del III 
 Erkebispesetet 93
    "Erkebispestol skal være i Nidaros"
 95
    Trønderkonger under borgerkrig
 105
    Nidarosdomen blir til
 119
    Erkestolens økonomi 134
    Pilegrimsbyen
 140
    Domkapitlets økonomi
 155
    Domkirken og sosiale ambisjoner
 159
    Fattigfolk og hospitalslemmer
 168
    Presteutdanning i et lærdomsmiljø
 177
  
 Del IV
 
 Høymiddelalder 191
    Kongedømmet, Trøndelag og Nidaros by 1217-1350
 193
    Skipsfart og handel på England
 207
    Arkeologi - handel - håndverk
 219
    Over land og sjø til Nidaros
 231
    Gatenett - kirker og klostre - Miklagildet
 236
    Bygårder - beboere og aktiviteter
 256
  
 Del V
 
 Fra krise til ny vekst
 265
    Arkeologisk tomrom - kirkelig vitalitet
 267
    Kongelige ombudsmenn på plass
 271
    Byen våkner 274
    Nye yrkesutøvere etablerer seg
 276
    Kamp for handelsprivilegier  279
    Nidaros fehirdsle i oppløsning
 288
    Nye rettsfunksjoner
 291
    Jemter vender seg vestover 296
  
 Del VI
 
 Et skjebnedrama om den katolske kirke
 303
    Stille før stormen i erkebispens by
 305
    Valkendorf mellom barken og veden
 308
    Anno 1520: Tiendepengeskatten
 316
    Norges siste erkebiskop
 327
    Christian II slår til!
 336
    Ventetid før flukt
 344
  
 Del VII 
 De første seks hundre år
 355
  
 Del VIII
 
 Vedlegg 361
    Erkebiskoper i Nidaros
 363
    Norges konger frem til reformasjonen
 364
    Mynt, mål og vekt
 366
    Noter 367
    Kilder og oppslagsverk
 386
    Litteratur
 388
    Personregister
 398
    Saksregister 405
    Illustrasjoner
 414

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler