Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Trondheims historie : 997-1997 bind 2

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Sør-Trøndelag

Innhold

 Del I
 
 Fra sammenbrudd til gylne tider
 7
    Linjer gjennom tre århundrer
 9
  
 Del II
 
 Omstillingstid 1536-ca. 1600
 23
    Utrygghetens år
 25
    Troløse trondheimsborgere? 37
    En by i kongelig gunst
 49
    Byen ved utgangen av 1500-tallet
 60
  
 Del III
 
 Utnytting av nye muligheter ca. 1600-1681
 77
    Nye vilkår for byvekst  79
    Gamle og nye trondheimsborgere
 101
    Regulering og styring - offentlig liv
 120
    Byen befestes
 150
  
 Del IV
 
 Framgangen trues 1681-1742
 167
    Storbrann og gjenreising
 169
    Økt organisering og nye fellesfunksjoner
 188
    Festningsbyen settes på prøve
 208
    Opprydning og nyordning
 229
    Monopolene rokkes
 254
  
 Del V
 
 Velstanden demonstreres 1742-1800
 265
    Grunnlaget for oppsamling av kapital  267
    Kapitalsamlere i aksjon
 285
    Eliten utfolder seg
 306
    Lysning for de vanskeligstilte 334
    Byfolk i arbeid og fritid
 350
  
 Del VI
 
 Innvandrernes by i perspektiv
 379
    Landsdelshovedstad i det nordafjelske Norge
 381
    Særpreget by i det dansk-norske riket
 384
    Utkantby i Europa
 387
  
 Del VII
 
 Vedlegg 389
    Noter
 391
    Kilder og litteratur
 402
    Personregister
 408
    Sakregister
 415
    Illustrasjoner
 422

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler