Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie 3 n-å

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Register forts.

Neby, Vestby  88 
  --  Nyhus  165, 181 
  --  S. Osen  342 
Nerberg, Tørberget  241 
Nerby  226 
Nergård, Vestby,  81 
  --  Grøndalen  123
Nerhagen, S. Osen  329 
Nerjordet, Grøndalen  123    
Nerli, S. Osen  442
Nertun, Grøndalen  124 
Nervold, Vestby  104 
Nes, Hedmark  19 
Nor, Slettås  33, 41 
Nordal, Grøndalen  137 
Nordberg, Midtskogsberget  270 
Nordbrænden, Vestby  87 
  --  S. Osen  330 
Nordby, Innbygda  87, 109, 126, 172 
  --  Nyhus  161
  --  S. Osen  356, 358 
Norderhaug, Grøndalen  137 
  --  S. Osen  594 
Nordgård, Vestby  71 
Tørberget  275 
Nordhagen, Innbygda  60 
  --  S. Osen  408, 414
Nordli, Slettås  38 
  --  Grøndalen  143 
  --  Nyhus  183
  --  Tørberget  263
Nordset, Tørberget  257 
  --  Storsveen  278 
Nordstad, Slettås  35, 42 
Nordsted, Tørberget  252
  --  S. Osen  406
Nordsveen, Tørberget  219 
Nordvi, Eltedalen  28 
Nortun, Grøndalen  125
Nybak, Vestby  81 
Nyberg, S, Osen  442 
Nybergsund  48 
Nyborg 19, 37 
Nybrænden, Vestby  86 
Nyfallet  181 
Nygården, Vestby  78, 137 
  --  østre  81 
  --  S. Osen  439
Nyhus  117, 209, 214 
  --  vestre  151 
  --  Olas  154 
  --  Petters  158 
  --  Mortens  161 
  --  Neby  165 
  --  østre  160 
Nyhus, Eriks  172 
Nyhushagen  126, 177 
Nylund, S. Osen  366 
Nysted, Vestby  91 
  --  Nyhus  167
  --  S. Osen  360
Nysæter, S. Osen  421 
Nysæteren, nordre  31, 40 
 
Odden, S. Osen  332, 396, 404, 408 
  --  nordre  401 
Opgård, Otteråsen  190 
Opsahl, S. Osen  376 
Opset, S. Osen  388 
Optun, S. Osen  376 
Osdalen  124 
Osen, nordre 21, 23, 26, 33, 35, 41, 44, 73, 329, 358, 366, 416, 419
Osen, søndre   19, 37, 39, 68, 94, 289
Otterhagen  191 
Otteråsen 168, 186, 283 
  --  søndre  188
  --  nordre  189, 285 
 
Pelerud  168, 177 
Pernup  46, 67 
Pettershagen  146 
Plassen, Nyhus  163 
Porslund, Nyhus  182 
Prestgarden 17, 44 
 
Ragnkleven (Ravnkleven)  296, 298, 389 
Ragnklevseteren  393 
Regnåsen  145, 265 
Rena  37 
Rendalen  305 
Ringsaker  413 
Romedal  22, 39, 41, 184, 189, 222, 223 259, 279, 337, 343, 428
Rugsveen  405 
Rundfloen  145 
Rydding-Holm, Nyhuus  161 
Rydskog, S. Osen  342 
Rypbækmoen  131 
Rysjøberget  191 
Røbuknappen  259, 306, 322, 362, 427 
Røhammeren, S. Osen  426, 443 
Rømoen  100 
Rønningen, Vestby  68 
  --  S. Osen  347 
Sagbakken, S. Osen  392, 400 
Sandbak, S. Osen  375 
Silleriset  18 
Sjøberg, Slettås  38 
Sjøli, Vestby  91 
Skaveren, N. Osen  380 
Skjærberget  135, 151, 246, 282, 316
Skjærbæk, S. Osen  360, 437 
Skjæret, Jordet  44 
Skjæret, Tørberget  264
  --  S. Osen  338 
Skjærstad, Tørberget  220 
Skogheim, S. Osen  394 
Skogli, Grøndalen  123
  --  Midtskogsberget  271 
Skoglund, Slettås  53 
  --  Grøndalen  140 
Skogly, S. Osen  426 
Skråstad, Tørberget  266 
Skåret  116 
Slemdalen 29, 37 
Smedjedalen  39 
Sneli  53 
Solbakken, Vestby  77 
Solheim, Tørberget  262 
  --  S. Osen  395 
Solli, Grøndalen  135 
Solvang, Grøndalen  143 
  --  S. Osen  411 
Sortodden  431 
Spillerhjemmet, Storsveen  278 
Stange  33, 94, 131, 189, 258, 281, 306, 332, 414, 419, 423, 428 
Stenberg, S. Osen  344 
Stenbrænden  187, 288
Stenersæteren, øvre  39
  --  nedre  40
Stenset, Vestby  93
  --  S. Osen  329
Stensli, Tørberget  220 
Storbækken  172
Storjordet, Tørberget  264 
Stormyren, Slettås  42 
Storsven  23, 122, 141, 221, 249, 271, 272
  --  østre  281
Strand, Tørberget  256 
  --  S. Osen  433 
Strandby, S. Osen  325 
Strandvoll  31, 181, 184, 214 
Støa  116 
Svartstubben (Ulvsjøberget vestre)  337, 406 
Sveen søndre, Tørberget  217 
  --  nordre, S. Osen  415 
  --  søndre,  --  (se Svartstubben)
  --  Kvitstensvea  429 
Svesetra  52 
Svestad, S. Osen  420 
Svingen, Slettås  35, 41 
  --  Tørberget  235, 434 
Syringen  346 
Sætre  58, 87, 113, 139, 151, 187, 190, 218, 246, 272, 336 
  --  S. Osen  359
Sæteren, S. Osen  416 
Søbak, Vestby  89
  --  S, Osen  320
Søberg, S. Osen  317 
Søby, S. Osen  345 
Sømo, S. Osen  393 
Sønsthagen, Innbygda  336
  --  S. Osen  415 
Sørbrænden, Vestby  84 
Sørby søndre  17, 54 
  --  nordre  25, 31, 39 
Sørhus  184 
Sørlund, S. Osen  368 
Såheim, Vestby  110 
 
Tallegga  94 
Tallnesberget  407 
Talåsen  90 
Talåssetra  83, 97 
  --  nordre  100
  --  nedre  103
  --  søndre  105, 108 
Tenåsen  17, 31, 42 
  --  Teodors  47 
Torgalnup  64 
Trollsberget  146, 326 
Tune, S. Osen  637 
Tverenmoen  379, 393, 396, 441
Tverensletta  31, 33 
Tørberget  59, 124, 126, 148, 166, 180, 185, 186, 188, 193, 300, 306, 372, 422 
  --  søndre (Larsgarden)  202
  --  nordre  241
  --  Mortens  255, 377, 389 
  --  nordre (Andersgarden)  257, 279
  --    --  Elias'  260, 273
Tøråsbrenna  35, 36 
Tøråsen søndre  17, 47, 51, 80, 321, 398 
  --  nordre  25
Tøråskjølen, Grøndalen  142 
 
Ulvsjøberget vestre  295, 406, 423
 
Valmen 299 
Vang, Hedmark 151, 405
Vangen, Vestby  86 
Vangli, Nyhus  157 
Varåholla, Nyhus  148, 308 
Vestad, Slettås  34, 38, 39
  --  Innbygda  50, 99, 273 
Vestarheim  92 
Vestby  53, 54, 115, 154, 189 
  --  søndre  57
  --  østre   64
  --  mellom  64, 72, 78, 432
  --  nordre  72, 78
  --  S. Osen  371
Vestbyplass, Nyhus  164 
Vesterhaug, Tørberget  266 
Vesthagen, Nyhus  164 
Vestheim, Vestby  105 
Vestli, Vestby  96, 434
  --  Grøndalen  142 
  --  Nyhus  166 
  --    --  søndre  183
  --  Storsveen  281
Vestnes, S. Osen  443 
Vinger  18, 124 
Vold, Grøndalen  123 
Volden, Midtskogsberget  271 
Våler, Solør  37, 52, 146, 246, 279, 302, 373, 398
Vålfalet  179 
 
Walmsness  360, 364, 419 
 
Øiensjøfoss jernbruk  204, 208
  --  gard  217
Øiensjøsvea  206 
  --  nordre  222 
   --  søndre  224
Ønsberg  221 
Ønstad  217 
Ørbech, landhandler  212, 242, 264
Øren, S. Osen  404, 411, 443 
Ørneset  343, 402
  --  eller Mælum  405 
Østbu, Slettås  52 
Østby  84, 139, 168, 330 
Østenheden  114, 130, 170, 201, 244, 268, 285, 300, 362, 369, 372, 386, 416, 424, 430, 439 
  --  søndre  305, 315, 334
  --  nordre  310
  --  Oppstugua  312
  --  Nedstugua  312
Østgård, Tørberget  263 
Østhagen, Innbygda  100 
  --  S. Osen  310
Østmark, Sverige  120, 135, 222, 224 
Øverby, Nyhus  184 
  --  S. Osen  343
Øvergård, S. Osen  314 
Øverset, S. Osen  295, 298, 402 
Øyer, Gudbrandsdalen  220, 316 
 
Åmot  17, 20, 21, 28, 39, 42, 47, 99, 177, 247, 287, 300, 337, 374, 388, 407, 433 
Ås, Tørberget  266 
Åset, Vestby  96 
Åsheim, Tørberget  241 
Åsnes  29, 31, 119, 124, 188, 219 
Åstad, Tørberget  265 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler