Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie 5, Familienavnregister A - H

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Familienavn,  Gardsnavn Side
  
 Aker, Aker (Lsj)   73
 Akre, Galaasen Akre (Gal)        84
 Amundsen, Furuheim (Øst) 322
 Andersen, Ranheim (Øst) 376
 Andersen, Åslund (Ljd) 252
 Andersen, Andershemmet (Lut)     9
 Andersen, Gunnar Nylund (Øst) 368
 Andersen, Per og Liv, Liland (Øst)     354
 Andersson, Halvard, Nor (Øst) 365
 Aspberget, Gjervoldsetra (Ljd) 199
 Bakken, Bakken (Skjærb)   52
 Bakken, Bakken (Pl)   73
 Bakken, Bakken Ø. og V. (Ljd) 182
 Bakken, Jens' (Øst) 338
 Bakken, Kilden (Øst) 340
 Bakken, Bakken (Skå) 253
 Bakken, Einar, Bjørnstad (Pl)   79
 Bakken, Einar, Breidablikk (Ljd) 187
 Bakken, Karsten og Kersti, Moen (Øst)     359
 Bakken, Margot, Skjeftodden (Lut)   44
 Bakken, Martin K., Skogli (Ltj)  121
 Bang, Trollsberget (Skjærb)   70
 Beck, Bekk (P1)   75
 Bekk, Bekk (Gal)   75
 Bekk, Fossen (Ljd) 195
 Bekk, Sole (Øst) 389
 Bekk, Kildal (Nesv) 285
 Bekk, Tove, Nordli (Øst) 367
 Bekkelund, Bekkelund (Lut)     9
 Bengtsson, Grensbo (Lut)   17
 Berg, Lyngås (Lut)   35
 Berg, Vangen (Fler) 158
Berg, Berg (Nesv) 280
 Berg, Jarle, Sjøstrand (Lut)   44
 Bergersen, Bjørneby (Ljd) 186
 Berget, Stene (Øst) 391
 Berget, Tangen (Øst) 395
 Bergheim, Bergheim (Nesv) 281
 Bergli, Bergli (Skjærb)   52
 Bergli, Bergli (Lsj)   76
 Bergquist, Østad (Øst) 404
 Bergström, Bergli (Nesv) 281
 Bernts Grønland, Bernts (Øst) 305
 Bernts, Per, Bjønnmorsetra (Ljd) 185
 Bjørgan, Bjørgan (Skå) 253
 Bjørkholla, Bjørkholla (Øst) 308
 Bjørkli, Bjørkli (Lsj)   78
 Bjørkli, Aker (Lsj)   73
 Bjørneby, Bjørneby (Ljd) 186
 Bjørnstad, Lutnes Dersø (Lut)   28
 Bjørnstad, Bjørnstad (P1)   79
 Bjørseth, Bekkevold (Øst) 316
 Bjørseth, Bjørseth (Øst) 311
 Bjørseth, Thorshaug (Øst) 397
 Bjørseth, Kjeldmoen (Øst) 341
 Bjørseth, Østbyplass Israels (Øst) L106
 Bjørvang, Bjørvang (Skå) 254
 Blixt, Morten   65
 Blomberg, Furulund (Øst) 322
 Bogsveen, Granrud (Lsj)   92
 Borthen, Myrstad (Støa) 168
 Bovold/en Bovoll/en, Bovolden (Øst) 313
 Broman, Grønland (Øst) 325
 Bråten, Bråten (Lsj)   80
 Bråten, Karl H., Nyvoll (Ljd) 221
 Bue, Skogheim (Ljd) 229
 Busk, Lutnes Vestaelva (Lut)   33
 Bustad, Lutnes Vestigarn (Lut)   31
 Bustad, Bustad Nerivollen (Lut)   11
 Bustad, Bustad "Solvold" (Lut)   10
 Bye, Lillebyen (Skjærb)   60
 Bye, Byen s. (Skjærb)   54
 Bye, Byen n./Myrvold (Skjærb)   53
 Bæk, Sole (Øst) 389
 Bæk, Løkke (Ljd) 212
 Bækkevold, Bækkevold (Ljd) 188
 Bæklund, Bæklund (Ljd) 189
 Bækvang, Bækvang (Ljd) 190
 Børresen, Torgals Sør- (Ljd) 240
 Carlsen, Rydskog (Lut)   43
 Dahl, Dahl (Nord-) (Skjærb)   55
 Dahl, Dahl (Jon-) (Skjærb)   56
 Davidsen, Allheim (øst) 303
 Davidson, Strand (Lut)   46
 Denis, Mandfloen (Pl) 107
 Drevdalen, Hemroa (Øst) 337
 Dybdahl, Haugen (Ljd) 202
 Dypflod, Vangli (Støa) 178
 Dypflod, Dypflod (Skå) 255
 Eggen, Eggen (Øst) 318
 Eggen, Dahlborg (Øst) 317
 Eggen, Edvin, Flaten (Skå) 256
 Eggen, Erling, Granhaug (Ltj)   91
 Eide, Ranheim (Øst) 376
 Ellbro, Mobekk (P1) 109
 Engemoen, Lyngdal "tialvors" (Øst) 357
 Enger, Haugseth (Ljd) 203
 Engernes, Nyheim (Nesv) 294
 Eriksen, Alfarheim (Nesv) 279
 Faldmo, Bæk (Øst) 314
 Fallet, Solberg (Øst) 388
 Fallet, Fallet (Gjeddsjø-) (Øst) 319
 Farup, Rydde (Nesv) 294
 Fiddan, Flermoen Haugen (Fler) 148
 Finstad, Finstad (øst) 319
 Finn-Ola, Bjørkholla (Øst) 308
 Flermoen, Flermoen Haugen (Fler) 148
 Flermoen, Einar, Flermoen Bygningen (Fler)     148
 Flermoen, Flermoen Synnatel (Fler) 152
 Flermoen, Per 0., Flermoen (Fler) 151
 Flermoen, Ole J., Akerhaug (Fler) 145
 Flermoen, Enghaug (Fler) 146
 Flermoen, Haugseth (Fler) 154
 Flermoen, Kjellmora (Støa) 166
 Flermoen, Ingvald, Myre (Støa) 1 68
 Flermoen, Nordbye (Skå) 266
 Flermoen, Bakke (Øst) 303
 Flermoen, Solvang (Nesv) 297
 Floden, Kvanbekksetra (Øst) 346
 Floden, Floden (Skå) 256
 Floden, Foss Floden (Skå) 258
 Floden G.O., Bæk (Ljd) 188
 Forsberg, Fallet østre (Ltj)   80
 Forsberg, Bjørneby (Ljd) 186
 Forsberg, Tandheim (Nesv) 298
 Foss, Foss (Ljd) 193
 Foss-Floden, Floden (Skå) 258
 Fossen, Fossen (Ljd) 195
 Fossheim, Fossheim (Ljd) 196
 Fosvold, Adolfsnes (Ljd) 181
 Fredhjem, Fredhjem (Skå) 259
 Galaasen, Galåsen Pauls (Gal)   83
 Galaasen, Galåsen Jons (Gal)   82
 Galaasen, Galåsen Petters (Gal)   85
 Galaasen, Galåsen Søgarn (Gal)   87
 Gjervoldseter, Gjervoldsetra (Ljd) 199
 Gjetfallet, Gjetfallet (Skjærb)   58
 Gjørslie, Breidablikk (Ljd) 187
 Gjøstøl, Skogly (Øst) 387
 Gleditsch, Heimtun (Øst) 337
 Gnoll-Jon, Gnollsetra (Ljd) 200
 Grambo, Furuseth (Øst) 323
 Grambo, Solbakken (øst) 388
 Gran, Gran (Gal)   89
 Granberg, Nybakk (Lut)   38
 Granberg, Granberg (Ltj)   90
 Granli, Granli (Ltj)   91
 Granli, Vinnargar (Lut)   49
 Granvold, Granvold (Skå) 261
 Greiner, Vangli (Nesv) 302
 Grønberget, Grønberget (Lut)   18
 Grønland, Grønland (Øst) 325
 Grønland, Grønland "Dernede" (Øst) 326
 Grønland, Tannåneset Svens (Nesv) 299
 Grønland, Breen (Øst) 314
 Grønland, Ljørdalsvola (Øst) 354
 Grønnæss, Grønneset (PI)   94
 Grønnæss, Lutnes Solstrand (Olas) (Lut)   31
 Grønoset, Grønoset (Lut)   18
 Grønvold, Grønvold (Lut)   19
 Grønås, Rydde (Nesv) 294
 Grønåsen, Grønåsen (Øst) 329
 Grønåsen, Grønåsskjæret (øst) 331
 Grønåsen, Solhaug (Øst) 398 3P10
 Gundersen, Granrud (Lsj)   92
 Gunnarrud, Fossheim (Ljd) 196
 Gustavsen, Søbak (Lsj) 128
 Gårde, Gårde (Lsj)   97
 Hagen, Hagen (Lsj)   98
 Haget, Adolfsnes (Ljd) 181
 Halvarsson, Skogheim (Ljd) 229
 Halvarsson, Vangen (Fler) 158
 Hammersgård, Granrud (Lsj)   92
 Hanssen, Per Kristian, Haugli (Støa) 165
 Hansson, Nyvold (P1) 113
 Haugen, Lauvbekksetra (Øst) 351
 Haugen, Lutnes Vestigarn (Lut)   31
 Haugen, Myhr (Øst) 359
 Haugen, Haugen (Øst) 133. 333
 Haugen, Vestvang (Øst) 403
 Haugen, Erling Johan, Myrhaug (P1) 109
 Haugen, Ole J., Haugen (Ltj)   99
 Haugen, Ove, Linstad (Skå) 265
 Haugseth, Haugseth (Fler) 154
 Hedman, Myhre (Ljd) 214
 Hedstrøm, Haugestad (Nesv) 285
 Hegg, Trollsberget (Skjærb)   70
 Heggberget, Skoglund (Lsj) 122
 Heggbrenna, Furuly (Lsj) 181
 Hemstad, Grønstad (Øst) 329
 Hemstad, Nesbakken (Øst) 364
 Hemstad, Land (Øst) 348
 Henriksen, Fossheim (Lut)   151
 Henriksen, Stenrud (Ltj) 127
 Hoel, Hoel (Ljd) 203
 Hoel, Bjønns (Lsj) 127
 Hoff, Elvly (Lut)   15
 Holden, Svingen (Øst) 392
 Holdheim, Holdheim (Ljd) 204
 Hollseter, Røysjordet (Øst) 381
 Holmen, Holmen (Skå) 261
 Holmstrøm, Nybakk (Ljd) 219
 Holmstrøm, Kjellvang (Ljd) 206
 Holt, Holt (Ljd) 204
 Holt, Kirkestuen (P1) 100
 Holterud, Lutumo (Lut)   34
 Holtet, Lutnes Østigarn (Lut)   30
 Hvidsten, Bjørkholla (Øst)  308
 Høgberg, Elvetun (Lut)   15
 Høili, S. Byen (Skjærb)   54
 Høye, Eriks (Ljd) 191
 Håkonsen, Sørli (Øst) 393
 Håkonsen, Solli (Nesv) 297
 Håkonsen, Myrvang (Skå) 266
 Håkonsen, Bekkom (Øst) 305
 Håkonsen, Torve (Øst) 401

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler