Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie 5, Familienavnregister I - P

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Familienavn,  Gardsnavn           Side
  
 Ingebretsen, Granum (Øst)                 94
 Jensen, Myrvang (Nesv)            290
 Jensen, Østli (Ljd)            249
 Jensen, Halvor, Flermoen Vestre (Fler)                 148
 Jensen, Johannes, Røysjordet (Øst)            381
 Johansen, Vang (Lsj)            134
 Johnsen, Høili (Skjærb)              59
 Karlsen, Jens' (øst)            338
 Karlsen, Hovd (øst)            338
 Karlsen, Kjønnkroken (Skå)            262
 Karlsmoen, Sole (Lsj)            123
 Karlsmoen, Kjønnkroken (Skå)            262
 Kilden, Kilden (Øst)            340
 Kilden, Kilden (Ljd)            100
 Kilden, Kildal (Nesv)            285
 Kilden, Bergli (Nesv)            281
 Kjellbalck, Kjellbak (øst)            343
 Kjellvang, Kjellvang (Øst)            343
 Kjellvang, Kjellvang (Skjærb)              59
 Kjernkroken, Kjønnkroken (Skå)            262
 Kjernmoen, Kjernmo (Nesv)            287
 Kjernåsen, Kjernåsen (Ltj)            100
 Kjernåsen, Grønberget (Lut)              18
 Kjernaasen, Sjøli (øst)            381
 Kjærnet, Webjørn, Skogstad (øst)            388
 Kjærnåsen, Steinar, Granli (Ltj)              91
 Kjølstad, Kjølstad (Ltj)            102
 Klæt, Klæt (Gal)            102
 Kolos, Rydje (Lsj)            119
 Kolos, Solhaug (Øst)            390
 Kolos, Johan, Støa Nordgarn (Støa)            172
 Kolos, Oleanna, Pål Persa-hemmet (Ltj)            115
 Kristiansen, Bustad Daniels (Lut)              12
 Kristiansen, Grønli (øst)            328
 Kristiansen, Haugset (øst)            335
 Kristiansen, Elverhøi (P1)              80
 Kristiansen, Konrad, Solbakken (Fler)            156
 Kristiansen, Nina, Flermoen østre (Fler)            150
 Kristoffersen, Erling K., Nybakk (Øst)            367
 Kristoffersen, Karl O., Bjørnstad (Ljd)            186
 Kveen, Kveen (Ljd)            206
 Kveen, Sætersmoen (Ljd)            236
 Kveen, Bjønns (Lsj)              77
 Kvernbekk, Nordby (Ljd)            217
Kvernbekk, Kvernbæk (Ljd)            206
'Kvile, Kvile (Gal)            103
 Land, Land (øst)            348
 Land, Granheim (Øst)            324
 Landsjøåsen, Landsjøåsen S (Lsj)            104
 Landsjøåsen, Granrud (Lsj)              92
 Langeggen, Eggen (Øst)             318
 Langhol, Langhol (Skå)            263
 Langtjernåsen, Asheim (Ltj)            142
 Lans, Fredhjem (Ljd)            197
 Larsen, Grønberget (Lut)              18
 Larsen, Strandvold (Ljd)            233
 Larsen, Nordbekk (Ljd)            216
 Larsen, Kenneth, Sjøbo (Lut)              43
 Leeteng, Leeteng (Ljd)            208
 Lie, Lie (Ltj)            106
 Lien, Lien (Skjærb)              60
 Lileng, Lileng (Lut)              24
 Lileng, Lund (Lut)              25
 Lilleberg, Borg (øst)            313
 Lillebyen, Lillebyen (Skjærb)              60
 Lindeborg, Breidablikk (Ljd)            187
 Lindfoss, Grensebo (Lut)              17
 Lindaas, Kjellberg (Nesv)            286
 Linnes, Linnes s. og n.264 og 265
 Linnes, Skåret Halvors (Skå)            273
 Linnes, Linstad (Skå)            265
 Ljøstad-Børe, Granvold (Ltj)              94
 Lokholt, Lokholt (Ljd)            210
 Lotten, Nylund (øst)            368
 Lund, Lund (øst)            355
 Lund, Ås (Nesv)            302
 Lund, Einar, Myre (Støa)            168
 Lutnæs, Lutnes Oles (Lut)              27
 Lutnæs, Lutnes Vestaelva (Lut)              33
 Lutnæs, Lutnes Østigarn (Lut)              30
 Lutnæs, Lutnes Dersø (Lut)              28
 Lutnæs, Lutnes Olas (Lut)              31
 Lutnæs, Oddmund,  Kvernfoss (Lut)              24
 Lynghaug, Dalvang (Øst)            317
 Lyseggen, Land (øst)            348
 Lyseggen, Vesterhaug (Lsj)            134
 Lyseggen, Ring (Lsj)            116
 Lyseggen, Børes, se Granvold(Ltj)              94
 Lyseggen, Halvor, Asland (øst)            409
 Lyseggen, Olaf, Skogheim (Lsj)            121
 Lysfoss, Nyborg (Nesv)            293
 Løbeck, Lauvbekksetra (øst)            351
 Løberg, Myrli (øst)            361
 Løken, Skåret Nygård (Skå)            274
 Løkken, Hammeråsen (Lut)              21
 Løkken, Løkken (Lut)              36
 Mandfloen, Mandfloen (P1)            107
 Martinsen, Norhus (Fler)            155
 Martinsen, Myrvang (Ljd)            215
 Mathisen, Bækkevold (øst)            316
 Melby, Øverås (Lsj)            140
 Mellum, Haug (Ljd)            201
 Mikkelsen, Sørli (øst)            393
 Mo, Myrvang (Ldj)            215
 Mo, Johan K., Kveldfoss (Fler)            155
 Moberget, Moberget (Støa)            168
 Moberget, Grønåsskjæret (Øst)            331
 Moberget, Bjørnstad (Støa)            162
 Moberget, Kårstad (Nesv)            287
 Moen, Moen (Ljd)            213
 Moen, Kvernmoseter v. (øst)            348
 Moen, Haugen (Øst)            332
 Moen, Grønland "Dernede" (øst)            326
 Moen, Moen (Øst)            359
 Moen, Ole, Alfarheim (Nesv)            279
 Moen, Rolf, Bakken (Skå)            253
 Moen, Sindre, Liland (øst)            354
 Moren, Søgård Floden (Skå)            276
 Moren, Per J., Kjeldmoen (Øst)            341
 Moren, Mora (Ljd)            214
 Moren, Alf, Flodli (Skå)            258
 Morud, Morud (Gal)            109
 Motrøen, Nylund (øst)            368
 Mykleset, Soleng (P1)            125
 Myrheim, Haug (Lsj)              99
 Myrli, Haga (Ltj)              97
 Myrli, Myrli (Ltj)            109
 Myrvang, Myrvang (Skjærb)              62
 Myrvang, Lyngmo (Lut)              35
 Myrvang, Fredvang (øst)              321
 Myrvang, Bø (Nesv)            283
 Myrvang, Myrvang (Nesv)            290
 Myrvang, Myrvang (Skå)            266
 Myrvang, Paul, Norheim (øst            367
 Myrvold, Myrvold (Ljd)            215
 Myrvold, Byen n./Myrvold (Skjærb)              53
 Mæhlum, Granvold (Skå)            261
 Nerby, Lindberg (Nesv)            287
 Nerby, Sørli (Øst)            393
 Nerhagen, Fjellset (Øst)            321
 Nersund, Moberget (Støa)            168
 Nesbakken, Nesbakken (Øst)            362
 Nesbakken, Norbæk (Nesv)            291
 Nilsen, Lyngen (Lsj)            107
 Nohr, Moen (Ljd)            213
 Nohr, Solstad (Nesv)            297
 Nohr, Nor (Øst)            365409
 Nome, Skogtun gjeti            230
 Nordberg, Kristoffer, Sørli n. (Ltj)            131
 Nordby, Nordby (Ljd)            217
 Nordby, Nordby (Skå)            266
 Nordby, Martin, Nordby (Øst)            366
 Nordenstam, Krokstad (Øst)            345
 Nordgaard, Nordgaard Oles (Skjærb)              65
 Nordgaard, Nordgaard Larses (Skjærb)              63
 Nordgaard, Nordgård (Skå)            266
 Nordhagen, Bæk (Ljd)            188
 Nordhagen, Arne, Fossmo (Ljd)            196
 Nordli, Furuseth (Øst)            323
 Nordmoen, se Solheim (Lut)              45
 Nordmoen, Nordmoen (Ljd)            217
 Nordnes, Nordnes (Ljd)            218
 Nordvik, se Bæklund            189
 Norgreen, Hanstad (Øst)            331
 Norstrøm, Furuheim (Øst)            322
 Norstrøm, Linnes Sør- (Skå)            264
 Norstrøm, Strømstad (Ljd)            235
 Norstrøm, Nytun (Øst)            368
 Nybakk, Nybakk (Lut)              38
 Nybakk, Nybakk (Lsj)            112
 Nyborg, Nyborg (Nesv)            293
 Nybø, Nybø (Ltj)            112
 Nygaard, Nygaarden (Lut)              40
 Nykvist, Fossheim (Lut)              15
 Nylund, Granly (Skå)            260
 Nymoen, Nymoen (Ljd)            220
 Nymoen, Halvor, Gustavsberg (Støa)            164
 Nyskog, Nyskog (Lsj)            113
 Nyvold, Nyvold (PI)            113
 Odde, Odde (Støa)            169
 Olafsen, Nordstad (Lut)              38
 Olbergsveen, Bekk (Støa)            161
 Olsen, Støa Nordgarn (Støa)            172
 Olsen, Putmoen, Nesheim (Øst)            365
 Olsen, Karl og Sina, Krokstad (Øst)            345
 Olsen, Martin, Strand (Lut)              46
 Olsson, Tandberg (Fler)            156
 Orrang, Hammeråsen (Lut)              21
 Omang, Bakken (Pl)              73
 Opseth, Brovold (Støa)            163
 Opseth, Haug (Ljd)            201
 Opseth, Opseth (Ljd)            221
 Paulsbyen, Paulsbyen (Skjærb)              66
 Paulsen, Haugen (Ljd)            202
 Paulsen, Pål Persa-hemmet (Ltj)            115
 Paulsen, Opshaug (Ljd)            224
 Pedersen, Peders (Øst)            372
 Pedersen, Karl, Bjørnstad (PI)              79
 Pedersen, Søjordet (Øst)            392
 Pedersen, Pers (øst)            372
 Pernup, Hammeråsen (Lut)             21
 Persen, Skjærbekk (Øst)            382
 Persson, Halvorseth (Støa)            165
 Pettersen, Hagebu (Lut)              20
 Pettersen, Sagmoen (Støa)            169
 Plassen, Olav, Bakken (Øst)            305
 Putmoen, Putmoen (Ljd)            225

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler