Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie 5, Familienavnregister R - Å

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Familienavn,  Gardsnavn    Side
  
 Ramsli, Ljørfoss (Støa) 169
 Ramsøy, Lyngheim (Øst) 357
 Regnåsen, Byen s. (Skjærb)      54
 Reiersen, Reistad (Ljd) 226
 Ritland, Solheim (Ljd) 231
 Romsås. Bekkom (Øst) 305
 Rosenbland, Granheim (Øst) 324
 Rud, Rud (Martin) (Gal) 117
 Rundfloen, Rundfloen østre (Lut)      40
 Rundfloen, Rundfloen (Lut)   40
 Rustad, Tekta (Ljd) 237
 Rustad, Rustad (Ljd) 226
 Rydje, Rydje (Ljd) 118
 Ryskdalen, Skogli (Øst) 387
 Røberg, Audenset (Skjærb)   51
 Rømoen, Elvarhøi (Ljd) 191
 Rønnestad, Stenmo (Skjærb)   70
 Rønningen, Ring (Øst) 378
 Rønnigen, Pers (Øst) 372
 Rønnigen, Granrud (Lsj)   92
 Rønnigen, Presthus (Øst) 375
 Rønnigen, Rønningen (Skå) 268
 Rønnigen, Rønningen (Øst) 379
 Rønnigen, Otto, Hoelstad (Ljd) 204
 Rønnigen, Paul Arthur, Søby (Lsj)     129
 Røysheim, Røysheim (Lsj) 118
 Sagmoen, Sagnøya (Pl) 119
 Sakrisson, Myrheim (Ljd) 214
 Sandbæklien, Bjørgan (Skå) 253
 Sandmon, Storbækken (Støa) 170
 Sandmon, Høgbo (Øst) 338
 Sandvik, Sandvik (Ljd) 226
 Saustrupen, Grønvold (Lut)   19
 Sevaldsen, Strømstad (Ljd) 235
 Sjursnes, Vang (Ljd) 244
 Sjøli, Sjøli (øst) 381
 Skarli, Skarli (Skå) 262
 Skjærbekk, Venstad (Øst) 402
 Skjærbekk, Torgals (Øst) 399
 Skjærbekk, Sørhaug (Øst) 393
 Skjærbekk, Groheim (Øst) 324
 Skjærbekk, Bekk (Støa) 161
 Skjærbæk, Kilden (øst) 340
 Skjærbæk, Land (Øst) 348
 Skjæret, Sjøbo (Lut)   43
 Skjærholden. Skjærholla (Øst) 382
 Skjærstad, Sagnøya (Pl) 119
 Skjærstad, Knut, Søby (Lsj) 129
 Skjæraasen, Skjæråsen (Øst) 383
 Skjæraasen, Skjæråsen Mellom (Øst)        386
 Skogli, Kjellberg (Nesv) 286
 Skogli, Skogli (Øst) 387
 Skogli, Eggen (øst) 318
 Skogli, Per Egil, Tunheim (Skå) 276
 Skoglund, Winger (Øst) 404
 Skoglund, Skoglund (Ljd) 229
 Skogstad, Haugset (Øst) 335
 Skogstad, Skogstad (Øst) 388
 Skrinde, Elverhøi (Pl)   80
 Skaaret/Skåret, se Skåret-gardene (Skå)    269 -  275
 Skaaret/Haugen, Skarhaug (øst) 382
 Skaaret, Bæk, (Ljd) 
 Skåret, Ottar, Høiby (Støa) 165
 Sletten. Norbæk (Nesv) 291
 Smedstad, Smedstad (Støa) 170
 Smestad, Solbakken (Øst) 388
 Smith, Bjørli (øst) 310
 Smordalen, Solheim "Sentralen" (Skå) 275
 Solberg, Ola, Sørli N (Ltj) 131
 Sole, Johan, Bergli (Nesv) 281
 Solheim, Solheim (Ljd) 231
 Solstad, Solstad (Ljd) 232
 Solvang, Holtet (Lut)   23
 Sprunck, Norheim (Nesv) 293
 Spångberg, Oddberg (øst) 371
 Spångberg, Moum (Nesv) 288
 Staboe, Staboe (øst) 391
 Steen, Stenbakken (Ljd) 233
 Stein, Øverseth (Ljd) 250
 Sten, Stensvold (Øst) 391
 Sten, Åge, Tallhaug (øst) 395
 Stenberg, Solli (Ljd) 232
 Stenli, Stenli (Lsj) 127
 Stenmo, Stenmo (Skjærb)   70
 Stenneset, Stenneset (Lut)   45
 Stenrud, Stenrud (Ltj) 127
 Storberget, Myrvang (Skjærb)   62
 Storbrenna, Storbrenna (Lut)   46
 Storbæk, Linbæk (Skå) 264
 Storbæk, Eker (øst) 318
 Storbæk, Støa Nordgarn (Støa) 172
 Storbæk, Knutsplassen (øst) 345
 Storbæk, Mora (Ljd) 214
 Storbæk, Fredhjem (Skå) 259
 Stor-Børre, Bæklund (Ljd) 189
 Storjordet, Aas (Lsj) 141
 Storjordet, Ruud (øst) 378
 Strand, Strand (Skå) 276
 Strand, Strandsjø (Øst) 391
 Strandli, Strandli (Lut)   46
 Støa, Støa Søgarn (Støa) 171
 Støa, Bolstad (Ljd) 187
 Støa, Myrhaug (Nesv) 289
 Støheim, Kvanbekksetra (øst) 346
 Støheim, Støheim (Støa) 177
 Svensen, Otto, Vestheim (PI) 135
 Sveva, Fallet (Gjeddsjø-) (øst) 319
 Særnmo, Løvbekk (øst) 358
 Særnmo, Særnmo (Ljd) 235
 Sætersmoen, Sætersmoen (Ljd) 236
 Sætersmoen, Kilde (Øst) 339
 Sæther, Løvbekk (Ljd) 212
 Sæther, Gjervoldsetra (Ljd) 199
 Sætre, Haugen (Øst) 332
 Sætre, Schulstad (øst) 381
 Sætre, Bakken (Skjærb)   52
 Sætre, Bjørkholla (øst) 308
 Sætre, Søvik (P1) 133
 Søgård, Skjærberget Søgarn (Skjærb)   68
 Sønstebø, Sønstebø (øst) 393
 Sørby, Georg, Lutnes Vestigarn (Lut)   31
 Sørhuus, Sørhuus (Ljd) 236
 Sørhuus, Bjønns (Lsj)   763
 Sørhuus, Sverre, Aspely (Lsj)    73
 Sørli, Tannåneset Lissabon (Fler) 156
 Sørli, Karinus, Trollsberget (Skjærb)   70
 Sørli, Sørli s. (Ltj) 132
 Sørli, Sørli (Øst) 393
 Talaasen, Elvarhøi (Ljd) 191
 Tandheim, Tandheim (Nesv) 298
 Tangen, Nordberg (Lut)   37
 Tangen, Tangen (Øst) 395
 Tangen, Odd, Røyse (øst) 381
 Tannåneset, Tannåneset Søndre (Fler) 157
 Teige, Kvannbekksetra (øst) 346
 Tektfallet, Tektfallet (Ljd) 237
 Tektmoen, Kjellbak (Øst) 343
 Tektmoen, Tektmoen (Ljd) 238
 Tektmoen, Haugen (Skå) 261
 Teppen, Tannåneset n. Teppers (Nesv) 306-300
 Thobru, Voll (Ljd) 247
 Thorsen, Ranheim (Øst) 376
 Thune, Thune (Ljd) 239
 Torgals, Torgals Nord- (Ljd) 239
 Torgals, Nesbakken (øst) 362
 Tranbakken, Tranbakken (Nesv) 301
 Trollsberget, Lutnes Vestaelva (Lut)   33
 Trøseid, Toppen (Lsj) 133
 Tønnesen, Furuly (øst) 323
 Tørberget, Lien (Skjærb)   60
 Tørberget, Sagnøya (P/) 119
 Vallset'n, Sagmoen (Støa) 169
 Vea, Glitre (øst) 323
 Veiberg, Furumo (Lut)   16
 Vesterheim, Bjønns (Lsj)   77
 Vestlund, Vestlund (Lsj) 136
 Viken, Viken (Ljd) 245
 Viken, Vika Floden (Skå) 277
 Volen, Ljørdalsvola (øst) 354
 Våge, Våge (Gal) 137
 Vålen, Vålen (Ltj) 138
 Werme, Vestbak (Lut)   48
 Westerhaug, Vesterhaug (Lsj) 134
 Westgård, Sigvart, Granlund (øst) 324
 Winje, Kjølen Pensjonat (øst) 344
 Ziner, Nordli (Gal) 111
 Øien, Øivang (Fler) 159
 Øien, Tannåneset Svens (Nesv) 299
 Østby, Hammeråsen (Lut)   21
 Østby, Torgals (øst) 399
 Østby, Nordmoen (Ljd) 217
 Østby, Karl 0., Furuheim (Øst) 322
 Østerhaug, Østerhaug   (Lsj) 139
 Østgård, Østgård (Ljd) 248
 Østli, Østli (Ljd) 249
 Østli, Østli (Ltj) 139
 Østmoe, Bæk (øst) 314
 Østmoe, Ruud (øst) 378
 Østmoe, Østlund (øst) 408
 Østvang, Østvang (Lsj) 140
 Østvang, østvang (øst) 409
 Østvang, Bjørn, Bjørbo (Nesv) 282
 Øvergård, Øvergård (Ljd) 250
 Øvre, Kjeldmoen (øst) 341
 Øvre, Bakkebo (Øst) 303
 Øyehaug, Fjellstad (Nesv) 321
 Aas, Aas (Pl) 141
 Aas, Sagmoen (PI) 119
 Ås, Ås (Nesv) 302
 Aasen, Aasen (Ljd) 251
 Aasen, Bjørkelund (Lut)     9
 Aasen, Elvly (Lut)   15
 Aasen, Hareåsen (Lut)   23
 Asheim, Asheim (Lti) 142
 Åsheim Nordmoen, Asheim (Ljd) 251

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler