Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
6 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie 5, Gardsnavnregister A - F

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Hedmark 

Innhold

 Gardsnavn, gnr./bnr.,  Familienavn  Side
  
 Adolfsnes 9-87/93 (Ljd), Fosvold/Haget 181
 Aker 16-18 (Øst), Haugen, se Myhr 359
 Aker 26-152 (Lsj), LyseggenlAker   73
 Akerhaug 7-6 (Fler), KvernmolFlermoen, Ole J.    145
 Akre (Gal), se Galåsen Akre   84
 Alfarheim 15-19 (Nesv), Moen/Eriksen 279
 Alfheim 16-132 (Øst), Davidsen 303
 Andershemmet (Lut), Andersen     9
 Anker 9-107 (Støa), Moberget 161
 Aspely 26-216 (Lsj), Sørhuus   73
 Asphol 9-334 (Ljd), Opseth 181
 Audenset 70-17 (Skjærb), Rødberg   51
 Austi 14-19 (Øst), se Presthus, bruker II 375
 Austråt 14-12 (Øst), Haugen, se TbI s. 608 
 Auststad 17-116 (Øst), Bakken 303
 Bakke 31-130 (Øst), Flermoen 303
 Bakkebo 17-172 (Øst), Øvre 303
 Bakkely 9-277 (Ljd), Lokholt 182
 Bakken ø og v 10-1/74 (Ljd), Bakken 182
 Bakken 11-10 (Skå), Bakken/Moen 253
 Bakken 16-21 (Øst), Plassen 305
 Bakken 68-5 (Pl), BakkenlOmang   73
 Bakken 70-7 (Skjærb), Bakken/Sætre   52
 Bakketun 10-104 (Ljd), Nordnes 184
 Bakketun 33-145 (Øst), Engemoen 305
 Barly 4-23 (Lsj), Kjølstad   75
 Bekk 5-23 (Gal), Myrli   75
 Bekk 69-35 (Pl), Beck   75
 Bekk 9-291 (Støa), Skjærbekk/Olbergsveen 161
 Bekkelund 69-9/10 (Lut), Bekkelund     9
 Bekkelund 15-5 (Nest), Grønås 279
 Bekkely 10-49 (Ljd), Bekkevold 184
 Bekkely 68-34 (Lut), Granberg     9
 Bekken 27-32, Maskinstasjon i Åsa   76
 Bekkom 33-310 (Øst), Håkonsen/Romsås 305
 Berg 17-4 (Nesv), Berg 280
 Bergheim 17-55 (Nesv), Bergheim 281
 Bergli 15-17 (Nesv), KildenlBergstriim1Sole 281
 Bergli 26-111 (Lsj), Bergli   76
 Bergli 31-168 (Ljd), Lokholt 185
 Bergli 70-32 (Skjærb), Bergli/Byen   52
 Bernts 20-13 (Øst), Bernts Grønland 305
 Betania 17-68 (Øst), Pinsemenighetens lokale        307
 Betel 31-104 (Øst), Misjonsmenighetens lokale 307
 Biten 14-24 (Øst), Skogli 308
 Bjerke 17-88 (Øst), Haugen 308
 Bjerkhaug 26-243 (Lsj), Lyseggen   77
 Bjønnmorsetra (Ljd), Bernts, Per 185
 Bjønns 17-160 (Øst), Bjørseth 308
 Bjønns 26-21 (Lsj), Sørhuus/Kveen/Vesterheim   77
 Bjørbo 15-98 (Nesv), østvang 282
 Bjørgan 12-5 (Skå), SandbæklienlBjørgan1Linnes 253
 Bjørkhol 11-80 (Skå), Langhol 263
 Bjørkholla 13-1 (Øst), Bjørkholla/Sætre 308
 Bjørkli 4-6 (Lsj), Bjørkli   78
 Bjørklund 4-22 (Lsj), Rønningen   78
 Bjørklund 69-47 (Lut), Aasen     9
 Bjørkly 9-412 (Ljd), Holmstrøm 185
 Bjørli 10-106 (Skå), Skåret 267
 Bjørli 17-122 (Øst), Bjørseth/Smith 310
 Bjørndal 33-205 (Øst), Torgals, se Nestun 365
 Bjørneby 17-102 (Nesv), Rønningen 282
 Bjørneby 9-71 (Ljd), BjørnebylForsberglBergersen 186
 Bjørnstad 3-15 (Pl), PedersenlBjørnstadlBakken, Einar        79
 Bjørnstad 6-8 (Støa), Moberget 162
 Bjørnstad 9-170 (Ljd), Kilden 186
 Bjørseth 15-12 (Øst), Bjørseth 311
 Bjørstad 10-56 (Ljd), Kristoffersen/Nordnes 186
 Bjørvang 11-35 (Skå), Bjørvang 254
 Blæstvang 16-68 (Nesv), Berg 283
 Blåsstad 9-414 (Støa), Moberget 162
 Bolstad 9-296 (Ljd)), StøalBæk 187
 Borg 17-107 (Øst), Lilleberg 313
 Borge 70-56 (Skjærb), Nordgaard   53
 Bovolden 20-27 (Øst), Bovolden/Bovold 313
 Bravo 17-156 (Fler), Flermoen 283
 Breen 33-165 (Øst), Grønland 314
 Breidablikk 9-155 (Ljd), GjørslielBakkenILindeborg 187
 Brenna 16-92 (Nesv), Grønvold 283
 Brenna i Bustad (Lut), Bekkelund   12
 Brovold 9-8 (Støa), Opseth 163
 Bruvang (Skå) 255
 Brænd (Ljd) 211
 Brændhaugen 9-637 (Ljd), Lans 187
 Bråten 26-164 (Lsj), Bråten   80
 Bustad Solvold 1-3 (Lut), Bustad   10
 Bustad Nerivollen 1-22 (Lut), BustadlTannåsneset   11
 Bustad Daniels (Lut), Bustad/Kristiansen   12
 Byen n. 70-36 (Skjærb), Byen/Myrvold   53
 Byen s. 70-47 (Skjærb), Byen/Regnåsen   54
 Bæk 17-45 (Øst), Østmoe/Faldmo 314
 Bæk 9-26 (Ljd), Nordhagen/Floden/Skaaret 188
 Bækkevold 17-27 (Øst), BjørsethlMathisen 316
 Bækkevold 9-28 (Ljd), Bækkevold 188
 Bæklund 9-135 (Ljd), Svensen/Bæklund 189
 Bækvang 9-65 (Ljd), Bækvang 190
 Bø 15-68 (Nesv), SolelMyrvang 283
 Bø 17-146 (Øst), Mathisen/Stenseth 317
 Børes 5-99 (Ltj)   94
 Dahl (Jon-) (Skjærb), Dahl   56
 Dahl (Nord-) 70-44 (Skjærb), Dahl/Johnsen   55
 Dalborg 31-123 (Øst), Eggen 317
 Dalvang 33-152 (Øst), TangenlLynghaug 317
 Daniels 1-69 (Lut)    12
 Dersø 1-4 (Lut), se Lutnes Dersø   28
 Drevdal 31-204 (Øst), se Hemroa 337
 Drevjevollen 10-31(Ljd), Rustad 190
 Dypflod 11-33 (Skå), Dypflod/Myrvang 255
 Eggen 16-27 (Øst), Langeggen/Eggen/Skogli 318
 Eggseth 15-55 (Nesv), Beck 284
 Eker 33-149 (Øst), KvernmoseterlStorbæk 318
 Eker 70-53 (Skjærb), Dahl   58
 Elvarhøi 9-188 (Ljd), Talaasen/Rømoen 191
 Elvegløtt 68-16 (P1), Bakken/Rud   80
 Elvemo 10-77 (Ljd), Nordnes 191
 Elverhøi 3-17 (P1), Skrinde/Kristiansen   80
 Elvestad 1-72 (Lut), Kjærnåsen   14
 Elvetun 68-33 (Lut), Høgberg   15
 Elvly 1-32 (Lut), AasenlRundfloenlBekkelund/Hoff   15
 Enga 15-83 (Nesv), Bekk 284
 Enghaug 6-4 (Fler), Flermoen, Johannes 146
 Engtjernåsen 5-4 (Ltj), se Sæter 128
 Eriks 9-1  og 435 (Ljd), Høye 191
 ,Eriksfallet 9-19 (Ljd), Torgals 192
 Faksen 9-195 (Ljd), VikenIWiken 193
 Fallet (Gjeddsjø-) 20-25 (Øst), Fallet/Finstad/Sveva 319
 Fallet østre 5-38 (Ltj), Forsberg   80
 Finnbo (Øst), se Fallet 319
 Finstad 20-24 (Øst), Finstad 319
 Fjellset 16-128 (Øst), Nerhagen, Jostein 321
 Fjellsno 14-39 (Øst), Skogli 321
 Fjellstad 16-141 (Øst), Nerby/Øyehaug 321
 Fjellvang 11-32 (Skå), Linnæs 255
 Flaten 10-55 (Ljd), Børresen, Per P. 193
 Flaten 31-314 (Skå), Eggen, Edvin 256
  
 FLERMOEN (Fler) krets begynner 145
 Flermoen Handel 151
 Om E-verket, se Enghaug 146
  
 Flermoen Vestre 6-1 (Fler), FlermoenlJensen 148
 Flermoen Vestre 6-6 (Fler), Flermoen, Einar 148
 Flermoen Nordre 6-20 (Fler), Flermoen, Solveig 150
 Flermoen Østre 7-1 (Fler), Kristiansen 150
 Flermoen Østre 7-3 (Fler), Flermoen 151
 Flermoen Synnatel 7-4 (Fler), FlermoenlBjørseth 152
 Flobakk, se Nordby (Skå) 266
 Floden 31-35 (Skå), Floden 256
 Flodli 31-372 (Skå), Moren 258
 Flosyn 31-366 (Skå), Moren 258
 Foss 9-7 (Ljd), Foss 193
 Foss Floden 31-97 (Skå), Floden 258
 Fossen 9-33 (Ljd), FossenlBekk 195
 Fossheim 68-7 (Lut), HenriksenlNykvist   15
 Fossheim 9-138 (Ljd), Fossheim 196
 Fossmo 9-309 (Ljd), Nordhagen 196
 Fossvang 1-85 (Lut), Kjernåsen   16
 Fram (Skå), Lokalet 258
 Famnes (Øst), Lokalet 405
 Fredhjem 10-25 (Skå), FredhjemlStorbæk 259
 Fredhjem 9-110 (Ljd), Lans 197
 Fredli 33-360 (Øst), Kristiansen, Walter 321
 Fredly 17-150 (Nese), Flermoen 284
 Fredvang 17-159 (Øst), Myrvang, Ivar 321
 Fregnheim 10-100 (Skå), Storbæk 260
 Fregnsyn 10-92 (Skå), Nylund, se Granly 260
 Fregntun 10-101 (Skå), Storbæk 260
 Furu 9-384 (Ljd), Larsen 198
 Furuheim 17-42 (Øst), AmundsenløstbylNorstrøm 322
 Furulund 17-164 (Øst), Rønningen 322
 Furulund 33-468 (Øst), Nohr, Leif 322
 Furulund 9-417 (Ljd), Foss 194
 Furuly 16-129 (Øst), Eriksen, Willy R. 323
 Furuly 31-357 (Øst), OlsenITønnesen 323
 Furuly 33-324 (Øst), Bovolden 323
 Furuly 4-26 (Lsj), Heggbrenna   81
 Furuly 9-342 (Ljd), Skaaret 198
 Furuly 9-420 (Ljd), Nordmoen 198
 Furumo 1-82 (Lut), Veiberg   16
 Furumo 3-40 (P1), Nyvold   81
 Furumo 10-54 (Ljd), Nordnes
 198
 Furuseth 31-122 (Øst), GrambolNordli, Ottar 323
 Furuseth 9-111 (Ljd), Kilden 198

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler