Sidebar

Søk etter slektskilde

21
ons, nov
4 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie 5, Gardsnavnregister G - L

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Gardsnavn,  gnr./bnr.,  Familienavn  Side
   
GALÅSEN (Gal) krets begynner    73
Om Trysil Privatbank s TbIV 2. halvbd. s. 170 og foto under Galåsen Søgarn. NB - eget jubileumsskrift utgitt av Kredittkassen, Trysil, 1987.   
   
Galåsen Jons 5-1 (Gal), Galaasen, Jon     82
Galåsen Akre 5-10 (Gal), Akre    84
Galåsen Martins 5-12 (Gal), se Rud (Gal)  117
Galåsen Pauls 5-7 (Gal), Galaasen, Anders     83
Galåsen Petters 5-13 (Gal), Galaasen, Petter O.     85
Galåsen Søgarn 5-16 (Gal), Galaasen, Martin G.     87
Gjeddsjøfallet 20-25 (Øst), se Fallet  319
Gjervoldsetra 17-50 (Ljd), AspbergetlGjervoldseterlSæther   199
Gjetfallet (Skjærb), Gjetfallet    58
Glitre 31-105 (Øst), Kristiansen, Oddmund/Vea  323
Gnollsetra (Skå)   200
Grambo 20-5 og 7 (Nyb), se TbI   
Gran 6-65 (Gal), Tannneset/Gran     89
Gran 9-355/357 (Ljd), østgårdlTorgals  200
Granberg 3-30 (Ltj), Granberg    90
Granhaug 3-76 (Ltj), Eggen    91
Granheim 33-147 (Øst), Land/Rosenblad  324
Granli 3-68 (Ltj), Kjærnåsen    91
Granli 5-44 (Ltj), Granli    91
Granlund 20-28 (Øst), Westgård, Sigvart  324
Granly 10-48 (Skå), Skåret/Nylund  260
Granly 17-60 (Nesv), Forsamlingslokalet   284
Granurd 26-185 (Lsj), HammersgårdlLandsjøåsen1Rønningen/Gundersen     92
Granum 3-63 (Ltj), Ingebretsen    94
Granvold (Skå), Mæhlum/Granvold   261
Granvold 5-22 (Ltj), LyseggenILjøstad-Børe    94
Granås 3-46 (Ltj), Granberg     94
Grensbo 68-14 (Lut), Lindfoss/Bengtsson    17
Groheim 16-131 (øst), Skjærbekk   324
Grønberg 33-63 (øst), Bovolden  324
Grønberget 1-35 (Lut), GrønbergetlKjernåsen     18
Grønbo 17-152 (Øst), Sørli 
  325
Grønland Dernede 31-3 (Øst), GrønlandlMoen   326
Grønland 19-1 (Øst), Grønland/Broman   325
Granli 33-72 (Øst), Kristiansen, Kristian   328
Grønneset 3-1 (P1), Grønnæss    94
Grønneset n. (Ltj)     96
Grønoset 68-1 (Lut), Grønoset     18
Grønstad 15-56 (Nesv), Grønland  284
Grønstad 17-72 (Øst), Hemstad, Petter  329
Grønvold 1-24 (Lut), Saustrupen/Grønvold    19
Grønvold 25-4 (Øst), Moen  329
Grønåsen 20-11 (Øst), Grønåsen/Nohr  329
Grønåsskjæret 20-12 (Øst), Moberget/Grønåsen  331
Gustavsberg 9-25 (Støa), Skogfullmektigbolig   164
Gårde 26-127 (Lsj), Gårde    97
Haga 27-5 (Ljt), GranlilMyrli    97
Hagebu 1-103 (Lut), Pettersen    20
Hagelund 26-89 (Lsj), BustadlKolos    97
Hagen 26-31 (Lsj), Hagen    98
Hagen 11-32 (Skå)     55
Halvors - Lyngdal 16-26 (Øst), Engemoen/Bjørseth  357
Halvors Skåret 11-5 (Skå)  273
Halvorseth 9-253 (Støa), Persson   165
Hammeråsen 1-12 (Lut), OmangløstbyILøkkenIPernup    21
Hammeråsen nordre 1-23 (Lut), Grønoset/Nygaard    22
Hanssetra 15-2, 3, 8, 23 (Fler)    154
Hanstad 16-32 (Øst), Norgreen   331
Hareåsen (Lut), BustadlAasenlMattisen     23
Haug 31-146 (Øst), Bovoll/Rønningen  332
Haug 26-405 (Lsj), Myrheim     99
Haug 9-129 (Lid), OpsethlHøye  201
Haug 68-25 (P1), Samvirkelaget     99
Haugar 17-96 (Øst), Bjørseth  332
Haugen  11-7 (Skå), Haugen/Tektmoen  261
Haugen 13-10 (Øst), SætrelMoen   332
Haugen 17-1 (Øst), Haugen  333
Haugen 3-54 (Ltj), Haugen     99
Haugen 9-66 (Ljd), Dybdahl/Paulsen/Bekkvang   202
Haugenstua 16-142 (Øst), Haugen   334
Haugestad 17-126 (Nesv), Hedstrøm   285
Haugli 17-125 (Øst), Nesbakken   334
Haugli 9-648 (Støa), Hanssen   165
Haugsaga 17-66 (Øst), Rønningen   334
Haugset 31-64 (Øst), Kristiansen/Skogstad   335
Haugseth 10-28 (Ljd), LarsenlEnger  203
Haugseth 15-24 (Øst), Bjørseth, Sverre  336
Haugset 7-5 (Fler), Flermoen, Hildemar  154
Haugås 9-268 (Ljd), Fossen  203
Heimly 33-170 (Øst), Skogli   336
Heimtun 31-196 (Øst), Gleditsch   337
Heimtun 31-299 (Øst), Kjernåsen, Magne  337
Heimtun 4-24 (Lsj), Røysheim   118
Hemroa 31-204 (Øst), Drevdalen/Hemstad   337
Hjørnet (Ljd)   187
Hoel 9-29 (Ljd), Hoel   203
Hoelstad 9-315 (Ljd), Rønningen   204
Holdheim 9-70 (Ljd), Holdheim   204
Hollsetra 13-2 (Fler)   155
Holmen 12-2 (Skå), Holmen   261
Holset 9-326 (Ljd), Hoel   204
Holt 31-103 (Ljd), Kilden/Holt   204
Holtet 1-31 (Lut), HoltetlSolvanglWerme    23
Hovd 16-134 (Øst), Karlsen/Rønningen    338
Høgbo 27-46 (Lsj), Karlsmoen      99
Høgbo 33-483 (Øst), Sandmon   338
Høiby 8-25 (Støa), Skåret/Sandmon  165
Høili 70-41/45 (Skærb), DahllJohnsenIPinnerud     59
Høyby 31-334 (Øst), Eggen   338
Høystad 9-256 (Ljd), Høye   205
Israels 17-12 (Øst), Bjørseth/Bakken   406
Iverfallet (Lut), se Lutnes Vestaelva     33
Jamsa (Lut), Grønnæss, se Solstrand     31
Jens' 17-7 (Øst), Karlsen/Bakken   338
Jons Galåsen (Gal)     82
Jons Skåret (Skå)   271
Jons se øiseth (Ljd)   247
Jonsrønningen 11-24 (Skå), Bjørgan   262
Kallberg 1-57 (Lut), Granli/Bakken     23
Karud 68-18 (P1), Bergli     99
Kildal 15-18 (Nesv), Kilden/Bekk   285
Kilde 17-35 (Øst), Sætersmoen   339
Kilden 17-8 (Øst), SkjærbældBakken   340
Kilden 9-142 (Ljd), Kilden   205
Kirkevang el. Kirkestuen (PI), Storjordet  100
Kjeldmoen 17-11 (Øst), Moren/øvre/Bjørseth   341
Kjella (Øst), se Kilde   339
Kjellbak 16-30 (Øst), Tektmoen1Kjellbakk   343
Kjellbakk 9-333 (Ljd), Lans   206
Kjellberg 15-13 (Nesv), Skog/Evjen/Lindaas   286
Kjellmora 9-9 (Støa), Fossen/Flermoen  166
Kjellvang 17-30 (Øst), Kjellvang   343
Kjellvang 70-39 (Skjærb)     59
Kjellvang 8-39 (Støa), Flermoen   166
Kjellvang 9-109 (Ljd), HolmstrømlSevaldsen  206
Kjelstad 33-144 (Øst), Kjernåsen  344
Kjernmo 16-79 (Nesv), Kjernmoen  287
Kjernåsen (Ltj), Kjernåsen  100
Kjølen Pensjonat 17-118 (Øst), Winje   344
Kjølstad 26-139 (Ltj), Kjølstad   102
Kjønnkroken 11-6 (Skå), KjernkrokenlKarlsen/Karlsmoen  262
Klæt 5-97 (Gal), Galaasen/Klæt  102
Kolos 4-1 og 2 (Eng), se TbI  
Knuts 16-133 (Øst), Tangen   345
Knutshaugen 17-149 (Øst), Bjørseth   345
Knutsplassen 17-139 (Øst), Storbæk  345
Krabrud (Øst), se Ruud   378
Krokstad 16-44 (Øst), Grønland/Olsen/Nordenstam  345
Kvanbekksetra 13-4 (Øst), Floden/Støheim/Teige  346
Kveen (Ljd), Kveen  206
Kveldfoss 7-16 (Fler), Mo, Johan K.  155
Kvernbæk 10-12 (Ljd), Kvernbekk  206
Kvernfoss 1-80 (Lut), Lutnæs, Oddmund    24
Kvernmoseter v. 24-21 (Øst), Moen  348
Kvemmoseter ø. 24-2 (Øst)  347
Kvestad 9-400 (Ljd), Kveen  207
Kvile 5-45 (Gal), Kvile  103
Kværne 5-84 (Gal), Kvile  104
Kårstad 17-36 (Nesv), Moberget  287
Laksmoen 68-27 (Lut), Nyhus/Grønoset    24
Land 24-12 (Øst), ??   348
Landheim 9-198 (Ljd), Fossheim  208
    
LANDSJØÅSEN (Ljd) krets begynner     73
Lokalet i Åsa, se Åsvang   143
Bureising, se under Landsjøåsen   104
   
Landsjøåsen Handel   104
Landsjøåsen søndre 26-3 (Lsj), Landsjøaasen   104
Landsjøåssetra 26-130 (Lsj), Sørhuus, se Løkja  106
Langhaugen 11-45 (Skå), Skåret  263
Langhol 11-8 (Skå), Langhol  263
Langkjølteigen (Øst), Boligfelt  349
   
LANGTJØNNÅSEN (Ltj) krets begynner     73
Lokalet i Åsa, se Åsvang   143
   
Langtjønnåsen n. 5-3 (Ltj), se Tb1 s. 273   
Langtjønnåssetra 5-5, se Tb1 s. 278   
Larses (Skjærb), se Nordgaard     63
Larsmo 9-340 (Ljd), Larsen   208
Lauvbekksetra 14-1 (Øst), Haugen   351
Leeteng 9-34 (Ljd), Leeteng  208
Leine 33-206 (Øst), Rønningen/Bovolden   353
Li 9-339 (Ljd), se Strandvold   234
Liberg 10-62 (Ljd), Øvergård  208
Lie 3-11 (Ltj), Lie  106
Lien 70-42 (Skjærb), Tørberget'Lien    60
Liland 33-154 (Øst), Moen/Andersen  354
Lileng 69-12 (Lut), Lileng    24
Lillebo 17-106 (Øst), Håkonsen  354
Lillebo 9-169 (Ljd), Lokholt  208
Lillebyen 70-28 (Skjærb), Lillebyen/Byen/Bye    60
Lillevold 9-157 (Ljd), Sevaldsen/O/sen  209
Linbæk 12-8 (Skå), Storbæk  264
Lindberg 15-9 (Nesv), Østby/Nerby  287
Lindbo 15-14 (Nesv), Lindberg/Nyborg  288
Lindvang (Skjærb), se Paulsbyen    66
Linnes Sør- 12-1 (Skå), Linnes/Nordstrøm  264
Linnes Nord- 12-3 (Skå), Linnes/Nordgård  265
Linstad 12-10 (Skå), Linnes /Haugen  265
   
LJØRDALEN (Ljd) krets begynner   181
Om Lund, se foto     30
Om Sion, se Opshaug   
"Kafeen", se Eriks-Fallet    
Om posten, se Hoel, Sørhus og Opshaug  
Tryslingen turistsenter og alpinsenteret A/S Fulufjellet, se Tryslingen   
Litt om bruforbindelser i Ljørdalen sentrum   209
Lørdalen Telefonsentral   209
   
Ljørdalsvola (Øst), Volen/Grønland  354
Ljørdalsåsen (Ljd), se Åsen  251
Ljørfoss 9-307 (Støa), Ramsli  167
Lokholt 9-289 (Ljd), Lokholt  210
Lund 16-29 (Øst), Haakonsen/Lund  355
Lund 4-5 (Lsj), se Tb1 s. 257    
Lund 69-13 (Lut), Lileng    25
Lundemo 9-197 (Ljd), Nordnes  211
   
LUTNES (Lut) krets begynner       9
Lutneskniven, se Lutumo.   
Postkontoret, se Lyngå.   
Tollstasjon og butikk, se Grensbo og Fossheim.   
Forsamlingslokalet Oddheim, skolen i Lutnes, E-verket i Lutnes    25 - 26
   
Lutnes Oles 1-1 (Lut), Lutnæs    27
Lutnes Dersø 1-4 (Lut), Lutnæs/Bjørnstad     28
Lutnes Østigarn 1-5 (Lut), Lutnæs/Olafsen/Holtet     30
Lutnes Vestigarn 1-8 (Lut), Bustad/Haugen/Sørby     31
Lutnes Solstrand Olas 1-15 (Lut), Lutnæs/Grønnæss     31
Lutnes Vestaelva 68-2 (Lut), Lutnæs/Trollsberget     33
Lutumo 1-66 (Lut), Mattisen/Olsen, lærer1Lutmes    34
Lybak 31-108 (Øst), Kristiansen  356
Lyckan 16-117 (Øst), Hemstad  357
Lykkebo 17-154 (Nesv), Flermoen  288
Lyng 16-126 (øst), Håkonsen, se Pers  357
Lyngdal 16-26 (Øst), Engemoen/Bjørseth  357
Lyngdal 1-94 (Lut), Granli    35
Lyngen 26-423 (Lsj), Nilsen/Bråten  107
Lyngheim 17-180 (Øst), Ramsøy  357
Lyngmo 69-28 (Lut), Myrvang    35
Lyngmo 9-640 (Ljd), Nordnes  211
Lyngå 1-81 (Lut), Lutnæs     35
Lyngås 1-73 (Lut), Mo/Berg    36
Løkja 26-130 (Lsj), Sørhuus, se Landsjøåssetra  106
Løkke 9-100 (Ljd), Bæk/Nordmoen  212
Løkken 1-64 (Lut), Løkken    36
Løvbekk 14-16 (Øst), Skogli/Særnmo  358
Løvbekk 9-112 (Ljd), Sæther   212
Løvbekksetra 14-1 (Øst), Haugen  351
Løvhaugen 14-10 (øst), Hanstad/Nohr  358
Løvli 1-26 (Lut), Henriksen/Bustad    36

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler