Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie 5, Gardsnavnregister S

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Gardsnavn, gnr./bnr.,  Familienavn     Side
   
Sagmoen 69-2 (P1), Långflon/P/lassen/Aas        119
Sagmoen 9-5 (Støa), Pettersen/Va//set'n       169
Sagnøya 27-7 (P1), Skjærstad       119
Saksrudstugua (Øst), se Fallet       319
Sandmoen 9-133 (Ljd), Sandvik       226
Sandvik 9-90 (Ljd), Sandvik       226
Saustrupen (Lut), se Grønvold         19
Schulstad 33-159 (Øst), Sætre       381
Sellanrå 70-64 (Skjærb), se u. Jon-Dahl         58
Sevaldshaugen 9-350 (Ljd), Skoglund       227
Sigstad 69-21 (Lut), Lileng         43
Sjøbo 68-36 (Lut), Skjæret/Larsen         43
Sjøli 20-36 (Øst), Kjernaasen/Sjøli       381
Sjøstrand 68-35 (Lut), Berg         44
Skaftet 18-1 (Ljd), Moen/Larsen       227
Skarhaug 31-133 (Øst), Skaaret       382
Skarli 10-38 (Skå), Skåret       269
Skjeftodden 69-6 (Lut), Lie/Bakken         44
   
SKJÆRBERGET (Skjærb) krets begynner         51
Handel, se Lien, Nordgård Larses og Paulsbyen Skolehus og forsamlingslokale, se              67
   
Skjærberget Søgarn 70-1 (Skjærb), Søgård         68
Skjærbæk 5-24 (Øst), Persen/Lilleberg       382
Skjærholla 37-32 (Øst), Skjærholden       382
Skjæråsen 33-12 (Øst), Nordli/Skjæraasen       383
Skjæråsen Mellom 33-57 (Øst), Skjæraasen       386
Skogheim 26-159 (Lsj), Lyseggen       121
Skogheim 31-257 (Øst), se legeboligen       405
Skogheim 9-167 (Ljd), Bue/Halvarsson       229
Skogli 14-6 (Øst), Ryskdalen/Skogli       387
Skogli 3-13 (Ltj), Bakken       121
Skoglund 27-4 (Lsj), Heggberget       122
Skoglund 3-18 (Ltj), Bakken       122
Skoglund 69-23 (P1), Lileng       122
Skoglund 9-74 (Ljd), Skoglund       229
Skogly 16-148 (Øst), Gjøstøl       387
Skogly 9-274 (Støa), Sandmon       170
Skogly 9-335 (Ljd), Larsen       229
Skogmo 9-428 (Ljd), Lans       230
Skogstad 24-14 (Øst), Skogstad/Kjærnet       388
Skogstad 9-91 (Ljd), Sætersmoen       230
Skogtun 26-459 (Lsj), Aker        123
Skogtun 31-370 (Øst), Skogstad       388
Skogtun 9-652 (Ljd), Nome       230
Skogvold 27-8 (P1), Nyvold       123
    
SKÅRET (Skå) krets begynner       253
Forsamlingslokale og skytterbane, se Fram Skolehus og grendehus       269
Telefon, se Solheim 
   
Skåret Søgarn 11-1 (Skå), Skaaret       269
Skåret Jons 11-2 (Skå), Skaaret       271
Skåret Otters 11-4 (Skå), Skåret       272
Skåret Halvors 11-5 (Skå), Skaaret/Linnes       273
Skåret Nygård 11-18 (Skå), Skaaret/Løken       274
Skårheim 11-48 (Skå), Skåret       275
Sletten 15-43 (Nesv), Sletten       296
Smedstad (Støa), Smedstad       170
Solbakken 31-118 (Øst), Grambo/Smestad       388
Solbakken 7-15 (Her), Kristiansen, Konrad       156
Solbakken 9-186 (Ljd), Nordmoen/Lans       131
Solberg 37-59 (Øst), Skjærholden/Fallet       388
Solbu 27-34 (Lsj), Bekkelund, Kjell       123
Sole 27-6 (Lsj), Karlsmoen       123
Sole 31-49 (Øst), Bæk/Bekk       389
Sole 68-15 (P1), Bakken, Steinar       125
Soleng 68-43 (P1), Mykleset        125
Solgløtt 26-504 (Lsj), Storjordet        126
Solhaug 31-99 (Øst), Kolos/Grønåsen       390
Solhaug 9-504 (Ljd), Nordmoen       231
Solheim "Sentralen" (Skå), Smordalen       275
Solheim (Øst), Skogli, se Biten       308
Solheim 31-260 (Øst), Skogstad/Mathisen       390
Solheim 69-11 (Lut), Henriksen/Grønoset         45
Solheim 9-89 (Ljd), Solheim/Ritland       231
Solhøi 31-224 (Øst), Hemstad       390
Solli 15-31 (Nesv), Håkonsen       297
Solli 9-243 (Ljd), Lokholt       232
Solli 9-83 (Ljd), Bernts/Stenberg/Nordmoen       232
Solstad 15-44 (Nesv), Nohr       297
Solstad 3-72 (Ltj), Granberg       126
Solstad 3-81 (P1), Lileng       126
Solstad 9-143 (Ljd), Solstad       232
Solstrand "Olas" 1-15 (Lut), Lutnæs/Grønnæss         31
Soltun 10-67 (Ljd), Nordnes       233
Soltun 27-46 (Lsj), Karlsmoen       126
Solum 16-72 (Øst), Hemstad       390
Solvang 17-90 (Nesv), Flermoen       297
Solvold 1-3 (Lut), Granli, se Bustad Solvold         10
Solås 3-58 (Ltj), Granberg       126
Staboe 16-66 (Øst), Staboe       391
Sten 24-11 (Øst), se TbI s. 724  
Stenbakken 9-586 (Ljd), Steen       233
Stene 31-25 (Øst), Berget       391
Stenholla (Øst), Rønningen/Agnehäll       391
Stenli 26-117 (Ltj), Lyseggen       127
Stenmo 70-35 (Skjærb), Stenmo/Rønnestad         70
Stenneset (Lut), Stenneset         45
Stenrud 3-37 (Ltj), Henriksen/Stenrud/Kvile       127
Stensheim 16-88 (Øst), Norgreen       391
Stensvold 24-19 (Øst), Sten/Blomberg       391
Storbrenna 1-100 (Lut), Storbrenna         46
Storbækken 9-166 (Støa), Sandmon       170
Storbækken 9-96 (Støa), Skjærbekk       161
Strand 11-28 (Skå), Strand/Langhol       276
Strand 2-2 (Lut), Olsen/Davidson          46
Strand 9-192 (Ljd), Fosheim/Lokholt       233
Strandli 1-27 (Lut), Strandli         46
Strandli 8-28 (Støa), se Halvorseth       165
Strandli 9-323 (Ljd), Lans       233
Strandsjø 33-153 (Øst), Bovold/Strand       391
Strandvold 9-184 (Ljd), Larsen       233
Strømbu 9-379 (Ljd), Floden       234
Strømstad 9-86 (Ljd), Sevaldsen/Norstrøm       235
Stuan 9-294 (Ljd), Bekkevold       235
  
STØA (Støa) krets begynner       161
Støa Fellesbeite A/S, Grendehuset, Støa Handel (se også Moberg), Støa Kanal og Skolehuset 174-177
  
Støa Søgarn 8-1 (Støa), Støa        171
Støa Nordgarn 8-22 (Støa), Olsen/Storbæk        172
Støheim 9-116 (Støa), Støheim        177
Svingen 17-119 (Øst), Ho/den/Bjørseth        392
Sydvang 3-75 (Ltj)          60
Systeråsen 1-129 (Lut), Lutnæs         47
Særnmo 10-16 (Ljd), Særnmo       235
Sæter 5-4 (Ljd), Bakken       128
Sætersmoen 9-46 (Ljd), Sætersmoen/Kveen       236
Sætre 9-191 (Ljd), Børresen/Nymoen        236
Søbak 26-155 (Lsj), Ga/aasen/Tannåneset/Gustavsen       128
Søberg 5-94 (Ltj), Bustad       129
Søby 26-160 (Lsj), Rønningen/Skjærstad       129
Søder 31-356 (Øst), Moen       328
Søgarn Galåsen (Gal)          87
Søgarn Skjærberget (Skjærb)          68
Søgarn Skåret (Skå)        269
Søgarn Støa (Støa)        171
Søgård Floden 31-98 (Skå), Moren       276
Søjordet 16-64 (Øst), Pedersen       392
Sønstebø 33-190 (Øst), Sønstebø       393
Sønsthagen 14-20 (Øst), se Skogli       387
Søre Trysil Samfunnshus/skole (P1)        129
Sørhaug 31-65 (Øst), Skjærbekk       393
Sørhus 9-73 (Ljd), Sørhuus       236
Sørli 17-29 (Øst), Håkonsen/Sørli/Nerby        393
Sørli 9-214 (Ljd), Fossheim       237
Sørli N 3-8 (Ltj), Skogvokterbolig, Solberg)Nordberg       131
Sørli S 3-27 (Ltj), Sørli        132
Sørum 8-35 (Støa), Støa       178
Sørå 1-74 (Lut), Lutnæs          47
Søvik 68-17 (P1), Sætre       133

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler