Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie 5, Gardsnavnregister T - Å

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Gardsnavn,  gnr./bnr.,  Familienavn Side
  
 Tallhaug 16-127 (Øst), Bjørseth 395
 Tallhaug 9-366 (Ljd), Skaaret 237
 Tandberg 5-40 (Fler), Flermoen/Olsson      156
 Tandheim 17-5 (Nesv), Forsberg/Tandheim       298
 Tangen 37-50 (Øst), Tangen/Berget 395
 Tangen 9-114 (Ljd), Nymoen 237
 Tangstad 31-192 (Øst); Tangen 396
 Tannberg 33-201 (Øst), Tannåneset 396
 Tannåneset 5-11, 14 Lissabon (Fler), Sørli 156
 Tannåneset n. Teppers 17-26 (Nesv), Teppen       300
 Tannåneset Svens 15-7 (Nesv), Øien/Grønland /Teppen     299
 Tannåneset Søndre 5-19 (Fler), Tannåneset 157
 Teige 37-195 (Øst), Teige, se Kvanbekksetra 346
 Tekta 10-7 (Ljd), Rustad 237
 Tektfallet 10-14 (Ljd), Tekta/Tektfallet 237
 Tektmoen (Ljd), Tektmoen 238
 Thorshaug 17-39 (Øst), Bjørseth 397
 Thune 5-63 (Fler), F/ermoen 158
 Thune 9-104 (Ljd), Thune 239
 Tofte 26-277 (Lsj), Rydje 133
 Toppen 26-280 (Lsj), Trøseid 133
 Torgals 16-1 (Øst), Østby/Skjærbekk 399
 Torgals Nord- 9-38 (Ljd), Torga/s 239
 Torgals Sør- 9-43 (Ljd), Børresen 240
 Torgals 10-71 (Ljd), Torga/s 243
 Torve 17-134 (Øst), Håkonsen 401
 Tranbakken 16-43 (Nesv), Tranbakken 301
 Trollsberget 70-9 (Skjærb), Sør/i/Hegg/Bang   70
 Tryli 31-188 (Øst), Nohr 401
 Tryslingen Turistsenter 9-633 (Ljd) 243
 Tue 15-91 (Nesv), Jensen 301
 Tune 17-106 (Øst), Håkonsen, se Lillebo 354
 Tune 3-45 (Ltj), Tannåneset 133
 Tune 8-42 (Støa), Flermoen 178
 Tunheim 12-11 (Skå), Skogli, Per Egi/ 276
 Tunheim 17-74 (Øst), østmoe 401
 Vang 26-218 (Lsj), Johansen 134
 Vang 9-149 (Ljd), Nymoen/Sjursnes 244
 Vangen 26-142 se TbI s. 142 
 Vangen 7-8 (Fler), Berg 158
 Vangli 15-62 (Nesv), Myrvang 302
 Vangli 31-193 (Øst), Bjørseth 402
 Vangli 9-222 (Ljd), Lokholt 245
 Vangli 9-273 (Støa), Dypflod 178
 Vangsrud 3-29 (Ltj), Bjørnstad 134
 Veltfloen 69-34 (Lut), Rundfloen   47
 Venstad 31-199 (Øst), Skjærbekk 402
 Vestad 17-76 (Øst), se Bakkebo 303
 Vestadelva 68-2 (Lut)   33
 Vestbak 1-50 (Lut), Werme   48
 Vestend 17-123 (Øst), Rønningen 402
 Vesterhaug 26-107 (Lsj), Lyseggen/Westerhaug 134
 Vesterås 4-18 (Lsj), Bjørkli 135
 Vestgård 6-12 (Støa), se TbI s. 391 
 Vestheim 17-48 (Øst), Haugen 402
 Vestheim 68-26 (P1), Svensen/Lien 135
 Vestheim 69-31 (PI), Aas 135
 Vestheim 9-176 (Støa), Moberg 179
 Vestheim 9-200 (Ljd), Bæk 245
 Vestigarn (Lut)   31
 Vestjordet 9-647 (Ljd), Nordnes 245
 Vestli 31-110 (Øst), Bovollen 402
 Vestli 9-144 (Ljd), Lokholt 245
 Vestli 9-422 (Støa) 179
 Vestlund 26-145 (Lsj), Vestlund 136
 Vestmo 17-110 (Øst), Floden/Kvernmosæter 403
 Vestvang 17-44 (Øst), Haugen 403
 Vibo 17-161 (Øst), Bjørseth 404
 Vibo 5-96 (Gal), Galaasen 136
 Vie 26-138 (Lsj), Lie 136
 Vik 68-12 (P1), Landsjøaasen/Westgård 136
 Vika Floden 31-44 (Skå), Viken/Haugen 277
 Viken 9-141 (Ljd), Viken/Wiken 245
 Vindstad 9-181 (Ljd), Sæther 246
 Vinnargar 1-49 (Lut), Granli   49
 Vitun 27-19 (Lsj), Lie 137
 Vola 37-37 (Øst), Volen, se Ljørdalsvola 354
 Vold 9-295 (Ljd), Sæther 246
 Voll 9-255 (Ljd), Børresen/Thobru 247
 Vollen 26-346 (Lsj), Rydje 137
 Våge 5-41 (Gal), Våge 137
 Vålen 3-41 (Ltj), Vålen 138
 Vårtun 17-143 (Øst), Bjørseth 404
 Winger 17-137 (Øst), Skoglund 404
 Øiesetra 5-5 (Ltj), se TbI s. 278 
 Øiseth 9-49 (Ljd), Lokholt 247
 Øivang 5-69 (Fler), øien 159
 Østad 20-29 (Øst), Bergquist/Bovolden 404
 Østafloen 2-1 (Lut), se Rundfloen østre   40
  
 ØSTBY (Øst) krets begynner 303
 Badet, kommunelegene, legebolig, lokalet Framnes og sjukehuset       405 - 406
 Presteboligen, se Haugar 332
  
 Østbygardene, se Jens, Peders, Pers, Torgals m.fl. 
 Østbyplass Israels 17-12 (Øst), Bjørseth 406
 Østerhaug 26-90 (Lsj), Østerhaug 139
 Østgård 9-88 (Ljd), østgård 248
 Østjordet 9-387 (Ljd), Leeteng 248
 Østli 5-34 (Ltj), Østli/Lyseggen 139
 Østli 9-127 (Ljt), Jensen/Østli/Skoglund 249
 Østlund 33-208 (Øst), Østmoe 408
 Østmo 17-75 (Øst), Østmoe 408
 Østmo 9-322 (Ljd), Wiken 249
 Østvang 1-71 (Lut), Lutnæs, Knut   49
 Østvang 17-34 (Øst), se Kilde 339
 Østvang 17-127 (Øst), østvang 409
 Østvang 26-146(Lsj), Østvang/Lyseggen 140
 Østås 9-643 (Ljd), Storbæk/Lokholt 249
 Øvergård 10-18 (Ljd), Øvergård 250
 Øverseth 10-50 (Ljd), Høye/Stein 250
 Øverås 26-166 (Lsj), Melby 140
 Øvre 10-18 (Ljd), se Øvergård 250
 Øvre 26-318 (Lsj), Østerhaug 141
 Åkra 15-89 (Nesv), Myrvang 302
 Åttiº 1-83 (Lut), Lutnæs, Asbjørn   49
 Åmo 7-18 (Fler), Flermoen, John Arvid 159
 Ås 15-15 (Nesv), Putmoen/Lund1Ås 302
 Ås 9-69 (Ljd), Kveen 250
 Aas 26-151 (Lsj), Storjordet 141
 Aas 69-8 (PI), Aas 141
 Åsen 69-42 (P1), Bjørkli 142
 Åsen 9-4 (Ljd), Fossen 251
 Åsheim 33-178 (Øst), Nohr 409
 Åsheim 5-3 (Ltj), Langtjernåsen/Åsheim 142
 Åsheim 9-126 (Ljd), Nordmoen-Åsheim/Solstad 251
 Åsland 31-131 (Øst), Lyseggen 409
 Åsli 33-368 (Øst), Bovold 409
 Åsli 9-380 (Ljd), Lokholt 251
 Åslund 9-113 (Ljd), Andersen/Putmoen/østgård 252
 Aastrand 1-96 (Lut), Bustad, Magnar   49
 Åstun 27-15 (Lsj), Østvang 143
 Åsvang 26-209 (Lsj), Lokalet i Åsa 143
 Åsvang 9-207 (Ljd), Bækvang 252
 Åsvold 5-60 (Ltj), Østli 143

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler