Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie 5,Gardsnavnregister M - R

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Gardsnavn,  gnr./bnr.,  Familienavn Side
  
 Mandfloen 3-9 (P1), Mandfloen 107
 Mandflosetra 3-3, se Tb1 s. 228 
 Martins Galåsen (Gal), se Rud 117
 Midtby 70-61 (Skjærb), Kjellvang   62
 Midtsem 14-34 (Øst), Nohr 358
 Midttun 9-219 (Ljd), Nymoen 212
 Mobakken 9-425 (Ljd), Nordmoen 213
 Mobekk 68-10 (PI), Ellbro  109
 Mobekk 9-336 (Ljd), Larsen 213
 Moberg 16-159 (øst), Moberg/Stendahl  359
 Moberg 9-230 (Støa) 167
 Moberget 6-13 (Støa), Moberget 168
 Moen 17-33 (Øst), Moen/Bakken 359
 Moen 9-62 (Ljd), Moen/Nohr 213
 Moheim 70-37 (Skjærb)   62
 Mora 10-19 (Ljd), Moren/Storbæk 214
 Morroa 10-109 (Ljd), Storbæk 214
 Morud 10-58 (Ljd), Moren 214
 Morud 5-46 (Gal), Morud 109
 Mosterholtet (Skjærb), se u. S.Byen   54
 Moum 15-88 (Nesv), Spångberg 288
 Museumshaugen 9-429 (Ljd), Pedersen     214
 Myhr 17-14 (Øst), Haugen 359
 Myhre 9-108 (Ljd), Hedman/Larsen 214
 Myre 9-115 (Støa), Flermoen, Ingvald/Borthen     168
 Myrhaug 15-16 (Nesv), Støa 289
 Myrhaug 27-41 (P1), Haugen 109
 Myrhaug 31-369 (Skå), Foss-Floden 266
 Myrheim 9-92 (Ljd), Sakrisson 214
 Myrli 39-71 (Øst), Løberg/Smith 361
 Myrli 5-20 (Ltj), Myrli 109
 Myrstad 9-362 (Støa), Borthen 168
 Myrvang 15-11 (Nesv), Myrvang/Jensen 290
 Myrvang  31-179 (Skå), Håkonsen/Myrvang 266
 Myrvang 70-33 (Skjærb), Myrvang   62
 Myrvang 9-92 (Ljd), Martinsen/Mo 215
 Myrvold (Skjærb), se Byen n.   53
 Myrvold 9-72 (Ljd), Myrvold/Lokholt 215
 Nerheim 31-269 (Øst), se Vestli 402
 Nerivollen 1-22 (Lut), se Bustad   11
 Nesbakken 33-41 (Øst), Nesbakken/Torgals 362
 Nesbakken n. 33-55 (Øst), Hemstad/Torgals 364
 Nesbakken 33-85 (Øst), Nesbakk 364
 Nesheim 3-35 (P1), Lileng 110
 Nesheim 31-112 (Øst), Olsen /Karlsen 365
 Nestun 33-205 (Øst), Torgals/Nesbakken 365
  
 NESVOLDBERGET (Nesv) krets begynner 279
 Forsamlingslokale, se Granly 284
 Skolehuset, se Solvang 296
  
 Nilshaugen (Fler), se Akerhaug 145
 Nilsjordet (Øst), se Fallet 319
 Nor 14-7 (Øst), Nohr 365
 Norbæk 15-20 (Nesv), Nesbakken/Sletten 291
 Nordbekk 10-29 (Ljd), Larsen 216
 Nordberg 1-36 (Lut), Bustad/Tangen   37
 Nordby 10-37 (Skå), Nordby/Flermoen 266
 Nordby 31-195 (Øst), Nordby/Kjernåsen 366
 Nordby 9-60 (Ljd), Nordby/Kvernbekk 217
 Nordgarn Støa 8-22 (Støa), Storbæk 172
 Nordgaard Larses 70-13 (Skjærb), Nordgaard   63
 Nordgaard Oles 70-14 (Skjærb), Nordgaard   65
 Nordgård 12-7 (Skå), Nordgaard 266
 Nordhaug 8-24 (Støa), Nymoen 168
 Nordheim (Lut), Lutnæs, Magnus, se Lutumo   34
 Nordheim 1-98 (Lut), Werme   38
 Nordheim 4-16 (Lsj), Finstad, Lars 111
 Nordli 17-133 (Øst), Skjæraasen/Bekk 367
 Nordli 31-145 (Øst), Bovold, Karl 367
 Nordli 5-81 (Gal), Galaasen/Ziner 111
 Nordli 8-26 (Støa), Nymoen 169
 Nordmoen 69-11 (Lut), Nordmoen/Grønoset, se Solheim      45
 Nordmoen 9-39 (Ljd), Nordmoen /Østby 217
 Nordnes 10-17 (Ljd), Nordnes/Fossheim 218
 Nordstad 1-111 (Lut), Olafsen   38
 Nordstad 10-103 (Ljd), Særnmo 218
 Nordvik (Ljd), se Bæklund, Stor-Børe 190
 Noreng 15-93 (Nesv), Sletten 293
 Norheim 15-87 (Nesv), Sprunck 293
 Norheim 16-130 (Øst), Myrvang 367
 Norhus 7-19 (Fler), Martinsen 155
 Norstad 10-60 (Ljd), Bergersen 218
 Norstrøm (Øst), se Nytun 368
 Nybakk 10-46 (Ljd), Kvernbekk 219
 Nybakk 26-163 (Lsj), Nybakk 112
 Nybakk 31-217 (Øst), Kristoffersen 367
 Nybakk 68-6 (Lut), NybakkiGranberg   38
 Nybo 20-33 (Øst), se TbI s. 751  
 Nyborg 15-10 (Nesv), Nyborg 293
 Nyborg 9-152/638 (Ljd), Nymoen 219
 Nybø 26-158 (Ltj), Bakken/Nybø 112
 Nybø 69-24 (Lut), Nybakk   39
 Nygård Skåret 11-18 (Skå), Løken 274
 Nygaarden 68-9 (Lut), Nygaard   40
 Nyheim 10-39 (Skå), Skåret 267
 Nyheim 16-135 (Øst), Bovolden 368
 Nyheim 17-153 (Nesv), Engernes 294
 Nyheim 3-59 (P1), Mandfloen 112
 Nylund 31-113 (Øst), Andersen/Lotten/Haugen 368
 Nylund 5-42 (Gal), Hedstrøm/Rønningen 113
 Nylund ved Drevja, Johansen, Mikkel 219
 Nymoen 9-27 (Ljd), Nymoen 220
 Nynes 10-68 (Skå), Storbæk 268
 Nyskog 26-128 (Lsj), Nyskog 113
 Nysted 10-57 (Ljd), Særnmo 221
 Nysted 16-136 (Øst), Skjærbekk 368
 Nytun - "Nybø" 17-67 (Øst), Bjørseth 370
 Nytun 10-93 (Ljd), Særnmo 221
 Nytun 10-99 (Skå), Skåret, se Nyheim 267
 Nytun 14-8 (Øst), Norstrøm 368
 Nytun 9-556 (Ljd), Nymoen/Bjørseth 221
 Nyvold 3-14 (P1), Nyvold 113
 Nyvoll 9-185 (Ljd), Bråten 221
 Nyås 4-20 (Lsj), Mandfloen 114
 Næs 10-44 (Skå), Storbæk 268
 Nørstebø 16-138 (Øst), Sønstebø/Sundsbakken 371
 Oasen 17-144 (Øst), Bjørseth 371
 Oddberg 33-151 (Øst), Fallet/Spångberg/Tannåneset 371
 Oddberg 33-384 (Øst), Kjernåsen 371
 Odde 9-175 (Støa), Odde 169
 Oddheim (Lut), Lokalet   26
 Olas Lutnes   31
 Oles Lutnes   27
 Opseth 9-21 (Ljd), Opseth 221
 Opshaug 9-137 (Ljd), Paulsen 224
 Otters (Skå), Skåret 272
 Paulsbyen (Lindvang) 70-2 (Skjærb), Nordgaard/Kjeltvang      66
 Peders 16-7 (Øst), Pedersen 372
 Pers 16-9 (Øst), Rønningen/Pedersen 372
  
 PLASSEN (P1) krets begynner   73
 Kirkestuen i Plassen, se Kirkevang 
 Søre Trysil Samfunnshus og skole 129
 Telefon, se Bakken   73
  
 Pauls Galåsen (Gal)   83
 Petters Galåsen (Gal)   83
 Presthus 32-9 (Øst), Rønningen 375
 Putmoen 9-36 (Ljd), Putmoen 225
 Pål Persa-hemmet 3-84 (Ltj), Paulsen/Ko/os/Våge 115
 Rakkelbo 68-38 (P1), Omang 116
 Ranheim 33-182 (Øst), Andersen/Eide/Thorsen 376
 Reistad 9-332 (Ljd), Reiersen 226
 Revkvea (Lut), se Lutumo   34
 Ring 26-215 (Lsj), Lyseggen 116
 Ring 31-226 (Øst), Rønningen 378
 Roa 31-203 (Øst), Hemstad 378
 Roa 70-60 (Skjærb), Hegg   67
 Rogne 25-19 (Øst), Moen 378
 Rognli 26-458 (Lsj), Østerhaug 117
 Rognli 33-146 (Øst), Fallet 378
 Rud (Martins) 5-75 (Gal), Rud 117
 Rud 69-22 (P1), Lileng 118
 Rundfloen 69-3/4 (Lut), Rundfloen   40
 Rundfloen østre 2-1 (Ljd), Rundfloen   40
 Rustad 9-98 (Ljd), Rustad/Andersen 226
 Ruud 31-33 (Øst), Storjordet/Østmoe 378
 Ruud 9-267 (Ljd), Østgård 226
 Rydde 17-32 (Nesv), Grønås 294
 Rydje 26-150 (Lsj), Kolos/Rydje 119
 Rydskog 17-31 (Nesv), Fossen/Haakonsen 295
 Rydskog 68-8 (Lut), Opseth/Car/sen   43
 Ryskdalen (Øst), se Skogli 387
 Rønningen 11-9 (Skå), Rønningen 268
 Rønningen 15-1 (Øst), Rønningen 379
 Røyse 16-153 (Øst), Tangen, Odd 381
 Røysheim 4-12 (Lsj), Bjørk/i Røysheim 118
 Røysjordet 17-120 (Øst), Jensen/Berget 381

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler