Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 6, Familienavnregister A-K

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Familienavnregister

 

Alfabetisk liste over eiere/Brukere av eiendommen i samtlige tre kretser Nybergsund/Engemoen og Grøndalen. Eiere/brukere som hører til Grøndalen, har (Grd) etter gardsnavnet. Valgkretsene Engemoen og Nybergsund er slått sammen og utgjør bokas første del. I overskriften har Engemobrukene tilføyd forkortelsen (Eng). Ektepar/samboers etternavnføres slik: Hansen & Didriksen. Fornavn er tatt med når sjansen for forveksling er stor.

Famillienavns-registeret er langt fra fullstendig, men vi håper det er en hjelp til å lete seg fram til de fleste.

 Familienavn,  Gardsnavn Side
  
 Aker Skavlid, Knettmoen 30-349     95
 Andersen, John, Karlstun   76
 Andersson, Vestheim 201
 Bakken, Solbakken 164
 Bakken, Arne, Gram   42
 Bakken, Egil, Nordbø 140
 Bakken, Kaspar, Knettmoen 30-345       94
 Bakken, Lise, Knettmoen 30-346   94
 Bakken, Oddmund, Østlundjordet 211
 Bekk, Jan, Fallet   30
 Bekkelund, Bækkelund   15
 Berg, Einar, Knettmoen 30-303   93
 Berg, Erling, O., Gimle   41
 Berg, Herman, Kjernmo   85
 Berg, Olaf, Moheim 127
 Berget, Andreas, Heggberget   56
 Bergheim, Bergheim   12
 Bernhof-Osa, Veigård 199
 Bjerknes, Nyberg 144
 Bjørgan, Furumo   40
 Bjørnstad, Furuseth   41
 Bjørseth, Solås 167
 Blestad, Blæstad   13
 Blix, Olea Mortensdtr., Kveen (Grd) 242
 Bogsveen, Bækkelund   15
 Bovolden, OLe A., Sydvang 170
 Bratteggen, Solvang i Grambolia 166
 Brenna, Halldis, Grøndalen m. 64-8 (Grd)     223
 Brenna, Halldis, Samhold (Grd) 262
 Brevig, Knettmoen 30-301   92
 Brænden, Johan, Grøndalen m.64-8 (Grd) 223
 Brændodden, Klanken, Myrvold 135
 Brænna, Haldis, Fjellgløtt   32
 Brænna, Kåre og Magnus, Nerjordet (Grd) 253
 Bråten, Heimtun (Grd) 239
 Bråten, Karinus/Geir, Bækkelund (Grd) 217
 Bråten, Per, Bråten   14
 Buflod, Halfdan, Grønli (Grd) 235
 Busk, Anders, Kvernneset (Grd) 243
 Bustad, Guttorm, Solstad 165
 Bøe, Karlslund   70
 Dahl, Vestheim 67-25 202
 Dahl, Strømmen 168
 Drange, Meieriet 124
 Dybvad, Tallhaug 192
 Eggen, Eggen (Grd) 219
 Elton, Karlslund   70
 Engebak, Haga   50
 Engebak, Engebak   25
 Enger & Tannåneset, Knettmoen 30-347   94
 Enger, Åge, Solstad 165
 Engevold, Lillebo 109
 Ensrud, Foshaug   34
 Faldet, Bakketun   10
 Faldet, Fallet   30
 Faldet, Langøren 107
 Faldmo, Faldmo   29
 Finstad, Lokhem 116
 Flekkdammen, Dammen (Grd) 219
 Flermoen, Karinus, Brænna (Grd) 217
 Flermoen, Per P., Grøndalen m. 64-8 (Grd) 223
 Fløien, Elvetun   23
 Fredhjem, Fredhjem   36
 Fredhjem, Kolos (Midtgarden)   98
 Frøhaug, Heggberget   56
 Frøhaug, Sandbakken 161
 Frøhaug, Karen, Frøhaug (Grd) 219
 Frøhaug, Signe, Solberg (Grd) 267
 Grambo, Knettmoen 30-297   91
 Grambo, Enebo   24
 Grambo, Veigård 199
 Granlund, Oline m.fl., Kjernet 23-6   82
 Grøndalen, Kveen (Grd) 242
 Grønland, Oddny, Grønland (Grd) 235
 Grønvold, Engvold   29
 Gustavsen, Sandbakken 161
 Gustavsen & Melby, Haugli   54
 Gårde, Lyng 122
 Hafnor, Høimo   66
 Hagen, Nystykket 149
 Hagen, Berg   11
 Hagen, Olav, Solheim 165
 Halvorsen, Halvor I. & Karine, Frøhaug (Grd)    219
 Hammer, Grambo   42
 Hammeren, Solvang (Grd) 269
 Hammeren, Grlndalshammeren (Grd) 230
 Hansen, Lykkebo (Grd) 246
 Hansen, Langøren 107
 Hansen, Aslak A., Knetter seter   90
 Hansen, Aslak H., Vinje 206
 Hansen, Gunnar G,. Solstad 165
 Hansen, Guttorm, Klanken   86
 Hansen, Harald, Lillenysæter Halvors 110
 Hansen, Hjalmar, Høgås   66
 Hansen, Håkon G., Engebak   25
 Hansen, Ivar, Midtvang 126
 Hansen, Magne J., Berg II   11
 Hansen, Ottar, Bekkvang   10
 Hansen, Villy, Knettmoen 30-299   92
 Hansen, Ove, Moen 127
 Hanstad, Hanstad   52
 Hanstad, L.L., Bekkely   10
 Hanstad, Helge, Knettmoen 30-405   95
 Hanstad, L.L., Furuseth   41
 Hanstad, Magne J., Norstad 141
 Hanstad, Trygve, Nysted 148
 Hartviksen, Trygve, Lund 118
 Hatten, Frogn   37
 Haugen, Borghild, Pletten 155
 Haugen, Edel og Jon, Grøndalen n. 64-12 (Grd)    227
 Haugen, Gisle og Kari, Bjørbo   12
 Haugen, Gjermund, Østbakken 207
 Haugen, Gunnar, Haugen (Grd) 237
 Haugen, Inge, Veum (Grd) 272
 Haugen, Karine, Samhold (Grd) 262
 Haugen, Leiv, Hauge   53
 Haugen, Ole, Knettmoen 30-348   94
 Haugen, Tea, Haugen Nordre (Grd) 239
 Haugland, Kroken 134
 Haugsrud Kolsæter, Knettmoen 30-296   91
 Hegg, Hegg   54
 Hegg, Einar, Fjell   32
 Hegg, Knut, Knettmoen 30-331   93
 Heggberget, Elfrida, Bekk   10
 Heggberget, Østbakken 207
 Heggberget, Per Ivar, Bjørkly   12
 Heggberget, Sigurd G., Ro 156
 Heggbrenna, Østbakken 207
 Heggbrenna, Heggbrenna   57
 Heggbrenna, Gunnar, Falketind   30
 Heggbrenna, Håkon, Ås 211
 Hjemli, Ivar, Solbakken (Grd) 266
 Hoff, Nergaard (Grd) 252
 Holden, Høye   68
 Holt, Jon, Knettmoen 30-297   91
 Holter, Ola, Thune 194
 Holtet, Skoglund (Grd) 266
 Holtet, Holtet   65
 Høye, Engvold   29
 Imerslund, Nyberg 144
 Johansen, Nybakk 144
 Johansen & Melby, Solli 165
 Johansen, Kristian, Kjernmo 211
 Johansson/Ødegaard, Vesla  200
 Johnsen, Myrhaug (Grd) 251
 Johnsen Martinsen, Knettmoen 30-296   91
 Jonsson, Veigaard 199
 Jonsson, Viknes 205
 Jonsson, Trudvang 196
 Jota, Sørhaug 189
 Karlsmoen, Karlsmoen   73
 Karlsmoen, Tomter 195
 Karlsmoen, Martin, Myre 128
 Karlsmoen, Olaus E., Heggberget   56
 Kilde, Kilde   76
 Kjellvang, Knettmoen 30-332   94
 Kjernli, Kjernli   84
 Kjernåsen, Myre 20-42 128
 Kjernåsen, Oddleif, Haugen   53
 Kjernåsen, Bjarne, Thun 194
 Klanken, Klanken   86
 Knestang, Knettmoen 30-421   95
 Knetten, Ottar, Knetten   89
 Kolloen, Grethe, Furumo   40
 Kolos, Kolos nordre 100
 Kolos-Tangen, Tangen 192
 Kolsæter, Vestheim 31-74 og Kjernet 201
 Kornstad, Brenna 179
 Kristiansen, Kvernbæk (Grd) 243
 Kristoffersen, Ove, Grøndalshammeren (Grd) 230
 Kristoffersen, Grøndalen n. 64-12 (Grd) 227
 Kroken, Vouvdi (Grd) 274
 Kverneggen, Kvernbæk (Grd) 243
 Kvile, H. Galaasen, Brinken   14

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler