Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 7, Familienavn Alvestad - Moren

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Innhold

 Familienavn,  Gardsnavn Side
  
 Alvestad 
   - Øyseth (Jor) 188
 Andersen 
   - Furulund (Jor) 122
   - Holt (Fld)   86
   - Skogbo (Jor) 160
   - Støheim (Jor) 174
 Andreassen 
   - Birkeland (Sle) 192
   - Bjørke (Sle) 192
   - Tenaasen (Oppigarn) (Sle) 229
 Arnesen 
   - Skjæret øvre (Jor) 158
 Aune 
   - Sole (Jor) 166
 Axelsson 
   - Jordesholla 30-395 Oppå Egga 137
 Bakken 
   - Bakken (Jor) 102
   - Jordesholla 30-380 (Jor) 136
 Bekkelund 
   - Bekkelund (Jor) 104
 Bekkevold 
   - Bækkevold (Jor) 109
   - Jordesholla 30-337 Midtun 133
   - Jordesholla 30-336 Sørby 133
 Bekkvang 
   - Bækvang (Jor) 109
   - Furulund (Jor) 122
   - Krogstad (Jor) 139
 Bentzen 
   - Vårli (Sle) 240
 Berget 
   - Bie (Jor) 104
   - Furuheim (Jor) 122
 Berntsen 
   - Jordesholla 30-388 137
 Birkrem 
   - Synnali (Sle) 227
 Bjurgaard 
   - Skogan (Sle) 221
 Bjørgeseter 
   - Sjøberg (Sle) 221
 Bjørnebekk 
   - Fjelltun (Fld)   81
 Blestad/Blæstad 
   - Grønsjøbrenden (Sle) 200
   - Sletteng (Fld)   95
 Blixt 
   - Nyland (Sle) 218
 Bogsveen 
   - Grindheim (Jor) 125
 Borgen 
   - Borgen (Jor) 106
 Bratteggen 
   - Buås (Fld)   79
 Brattlid 
   - Bratli (Eng)   29
   - Rundhøa (Fld)   93
 Brenden 
   - Brenna (Sle) 194
   - Fredli (Sle) 198
   - Hoel (Jor) 129
   - Kolstad (Sle) 208
   - Løveng (Sle) 211
   - Olas/Olastun (Elt)   20
   - Rismyr (Sle) 219
   - Solly (Sle) 223
   - Solstad (Sle) 223
   - Søgarn (Elt)   23
   - Wien (Jor) 182
 Brovold 
   - Jordesholla 30-357 Brattlia 135
 Bryn 
   - Bryn/Bryn øvre 77/78
 Brynhi 
   - Tverensletta (Sletta) (Sle) 233
 Brynildsen 
   - Tenaasen (Oppigarn) (Sle) 229
 Brændodden 
   - Granberg (Jor) 124
 Bråtebæk 
   - Bråtebækken (Elt)   10
   - Heimtun (Jor) 128
   - Kongsvoll/Landgraff (Jor) 138
   - Ås (Jor) 188
 Buen 
   - Nyborg (Sle) 217
 Buflod 
   - Granås (Fld)   83
 Bæk 
   - Bæk (Sle) 197
 Dahl 
   - Skjæret øvre (Jor) 158
 Dammen 
   - Dammen (Jor) 110
   - Rusta/Rusten (Jor) 155
 Damsæter/Damseter 
   - Damseteren (Jor) 111
   - Damseteren østre (Jor) 112
   - Elvestad (Jor) 114
   - Jevnaker/Jevne (Jor) 133
   - Jordesholla 30-359 (Jor) 135
   - Moen (Jor) 144
   - Solli III (Jor) 168
 Dersyd 
   -Myrvold I/II (Jor) 147
 Dølbakken 
   - Vangen (Sle) 240
 Eggen 
   - Bakketun (Jor) 103
   - Bjørklund (Jor) 105
   - Grønvold (Jor) 125
   - Haugen (Jor) 126
   - Jordesholla 30-360 Eggetun (Jor)    135
   - Rønningen (Jor) 156
   - Vålstad (Jor) 181
 Eidebakk 
   - Jordet samvirkelag (Jor) 138
 Eidet 
   - Bjørklund (Tomta) (Jor) 105
   - Eidet (Eng)   30
   - Engerbak (Eng)   34
   - Engerneset (Eng)   34
   - Sendsjøviken (Eng)   60
 Elgshøen 
   - Bakketun (Fld)   75
   - Elgshøen (Fld)   79
   - Flå (Fld)   82
   - Høgland (Fld)   86
   - Skarli (Fld)   94
 Eltedalen 
   - Bråtebækken (Elt)   10
   - Eriks (Elt)   11
   - Løvås (Elt)   14
   - Petters/Eggen (Elt)   21
   - Stengrundet nordre (Eng)   66
   - Søgarn (Elt)   23
 Eng 
   - Borgen (Jor) 106
   - Eng (Jor) 115
   - Engseth (Jor) 117
   - Enrusten (Jor) 117
   - Haugstad (Jor) 126
   - Koiemoen (Jor) 138
   - Slettum (Jor) 162
   - Tua (Jor) 176
   - Vang (Jor) 178
 Enger 
   - Bjørklund (Fld)   76
   - Bryn (Fld)   77
   - Enger (Eng)   32
   - Engli (Fld)   80
   - Jordesholla 30-339 Rogntun (Jor) 133
   - Jordesholla 30-385 Enerhaugen (Jor) 136
   - Nordseth (Fld)   91
   - Rømoen vestre (Eng)   54
   - Smiefloen (Jor) 163
   - Solvang (Eng)   65
   - Solås (Fld)   98
   - Strøm (Jor) 174
 Engerbakk 
   - Engerbak (Eng)   34
   - Engeros (Eng)   36
   - Gløtvang (Eng)   38
   - Holmen (Eng)   42
   - Rømoen (Eng)   51
   - Solbakken (Jor) 165
 Engernes 
   - Engerneset (Eng)   34
   - Sjøenden (Eng)   63
 Enget 
   - Myrhaug (Jor) 146
   - Sjøberg (Sle) 221
   - Strand (Jor) 173
 Enrusten 
   - Enrusten (Jor) 117
   - Nyvålen (Jor) 152
   - Stensli (Jor) 171
 Eriksen 
   - Strandhagen (Elt)   23
 Femundsenden 
   - Skogsrud (Jor) 161
   - Tenaasen (Oppigarn) (Sle) 229
 Fjell 
   - Brekke (Jor) 107
   - Nordvi østre (Elt)   18
 Fladberget 
   - Solgløtt (Jor) 167
 Fladhagen 
   - Flatsetra (Jor) 119
 Flenvold 
   - Flenvold (Fld)   81
   - Granås (Fld)   83
 Flodberg/Floberg 
   - Floberg (Jor) 120
   - Lien (Jor) 142
   - Småmyren (Haugli) (Jor) 164
 Flyen 
   - Jordet samvirkelag (Jor) 138
 Formo 
   - Bakken (Jor) 102
   - Enrusten (Jor) 117
 Frøhaug 
   - Lyngmo (Fld)   89
   - Nygård (Fld)   92
   - Skogtun (Fld)   95
 Gjevardshaugen 
   - Bråtebækken (Elt)   10
 Gløtheim 
   - Gløtheim (Eng)   37
   - Langgård (Fld)   88
 Graff 
   - Myrvang (Eng)   46
   - Nordomsetra (Fld)   90
   - Ny-Graff (Eng)   50
   - Rømoen (Eng)   51
 Grambo 
   - Heimtun (Fld)   84
 Gran 
   - Gråneset nordre (Eng)   40
 Granberg 
   - Granberg (Jor) 124
   - Vestvang (Jor) 179
 Grønland 
   - Haug (Jor) 125
   - Øvergård nordre (Grønland) (Jor) 186
 Grønoset 
   - Ruud (Jor) 156
 Grønsjøbrenden 
   - Grønsjøbrenden (Sle) 200
   - Hatten øvre (Sle) 203
   - Myrbråten (Jor) 145
   - Sjøberg (Sle) 221
   - Stenerseter nedre (Sle) 224
 Gundersen 
   - Åsheim (Sle) 246
   - Åsvoll (Sle) 246
 Guneriussen 
   - Elvemo (Jor) 114
 Hagen 
   - Dammen (Jor) 110
   - Tua (Jor) 176
 Hals 
   - Tenaasen nedre (Tenaasgrinna) (Sle) 228
 Halvorsen 
   - Formo (Sle) 198
   - Jordesholla 30-363 Bamseli (Jor) 136
 Hammersgaard 
   - Sandbakk/Dypgraven (Eng)   57
 Hansen 
   - Enrusten (Jor) 117
   - Tune (Jor) 176
   - Østhagen (Jor) 183
 Hatten 
   - Furuly (Sle) 199
   - Gilje (Jor) 123
   - Hatten midtre (Sle) 201
   - Hatten nedre (Sle) 202
   - Kroken/Kroken II (Sle) 208
   - Langeggen (Sle) 209
   - Skogsrud (Jor) 161
   - Volum (Jor) 181
 Haugan 
   - Furuhaugen (Elt)   12
 Haugen 
   - Nyvold (Jor) 151
   - Sjøvold (Fld)   94
   - Øistad (Jor) 182
 Haugros 
   - Ådal (Jor) 188
 Heggberget 
   - Beito (Jor) 104
 Heggeriset 
   - Elvheim (Jor) 114
   - Jordesholla 30-395 Oppå Egga (Jor) 137
   - Rømoen nordre (Eng)   51
   - Skjæret øvre (Jor) 158
   - Øvergård nordre/Øvergård vestre (Jor) 184
 Heggeslåen 
   - Jensstad (Jor) 132
 Heien 
   - Bakke (Jor) 102
   - Ellevold (Jor) 113
   - Fjellvang (Jor) 119
   - Haugen (Jor) 125
   - Heien (Jor) 126
   - Heien østre (Jor) 127
   - Nydal (Jor) 149
   - Øvergård nordre/Øvergård vestre (Jor)     184
   - Øvergård søndre (Jor) 186
 Herje 
   - Jordet samvirkelag (Jor) 138
   - Strandli (Jor) 173
 Hjemly 
   - Elsbo I/II (Jor) 113
   - Solheim (Jor) 167
 Hjemstad 
   - Nordbryn (Elt)   16
   - Nordvi (Elt)   18
   - Vestbryn (Elt)   26
   - Ås (Elt)   27
 Holdbak 
   - Holdbak (Jor) 129
 Holden 
   - Holden-Holla (Jor) 130
   - Mo (Jor) 144
   - Åmo (Jor) 188
 Hollseter 
   - Hollsetra (Fld)   84
   - Holstad (Fld)   85
   - Kjernåsen (Fld)   87
   - Røyse (Fld)   94
   - Solhaug (Fld)   97
   - Åtun (Fld) 100
 Holmen 
   - Krosby (Sle) 208
 Holmseth 
   - Bjørklund (Eng)   29
   - Blæstad (Sle) 193
   - Bækkevold (Jor) 109
   - Dal (Jor) 110
   - Enger (Eng)   32
   - Haugtun (Eng)   41
   - Holmseth (Eng)   43
   - Jordesholla 30-377 (Jor) 136
   - Kallemanken (Sle) 206
   - Kongsvoll/Landgraff (Jor) 138
   - Lunås (Jor) 143
   - Nergård (Eng)   47
   - Sandbæklien (Eng)   59
   - Sjøglimt (Eng)   64
   - Sjøås (Eng)   64
   - Skallrønningen (Jor) 157
   - Skogly (Jor) 161
   - Skogmo (Jor) 161
   - Solås (Jor) 170
 Holt 
   - Holt (Fld)   86
   - Sjøvold (Fld)   94
 Hornsletten 
   - Hornslia (Eng)   44
   - Rømoen søndre (Eng)   53
 Hylleråsen 
   - Vik (Eng)   70
 Høgmann 
   - Lybakk (Sle)  210
 Hågensen 
   - Tenaasen nedre (Tenaasgrinna) (Sle) 228
 Håvi 
   - Hjemly (Jor) 128
   - Øivang (Jor) 183
 Jacobsen/Jakobsen 
   - Jordesholla 30-356 (Jor) 135
   - Storeng (Jor) 171
 Jansen 
   - Muruåsen øvre (Sle) 213
 Jensen 
   - Bergvold (Jor) 104
   - Nordvaalen (Jor) 148
   - Nyvold (Jor) 151
   - Silleriset (Sle) 220
   - Støheim (Jor) 174
   - Svingen (Sle) 226
 Jensstad 
   - Hatten øvre (Sle) 203
   - Jensstad (Jor) 132
   - Åkerlappen (Jor) 188
 Johannessen 
   - Skauge (Sle) 221
 Johansen 
   - Bakkebo (Sle) 191
   - Furu (Sle) 199
   - Gilje (Jor) 123
   - Husly (Elt)   13
   - Linnerud (Sle) 210
   - Teodors (Sle) 232
 Jonsen/Johnsen 
   - Granlund (Sle) 200
   - Kjølseth/Kjølseth II (Sle) 207
   - Rismyr (Sle) 219
   - Sennerud (Eng)   62
 Jordet 
   - Floberg (Jor) 120
   - Holden-Holla (Jor) 130
   - Nordvi østre (Elt)   18
   - Smieskaftet (Jor) 164
 Jota 
   - Bjørke (Sle) 192
   - Bjørktun (Jor) 105
   - Formo (Sle) 198
   - Fossvold (Sle) 198
   - Hauge (Sle) 204
   - Jota (Sle) 206
   - Myrli (Sle) 214
   - Nordvold (Jor) 149
   - Smeås (Jor) 162
   - Soltun (Jor) 169
   - Tallheim (Sle) 228
   - Østvang (Jor) 184
   - Åsli (Jor) 190
 Kallemanken 
   - Kallemanken (Sle) 206
 Karstensen 
   - Ådal (Jor) 188
 Kapstad 
   - Kapstad (Sle) 207
 Karlsen 
   - Bjørgum (Sle) 192
   - Bruheim (Jor) 107
   - Elstad (Sle) 198
   - Teodors (Sle) 232
   - Tverensletta (Sletta) (Sle) 233
   - Åsvoll (Sle) 246
 Kjellmann 
   - Bruheim (Sle) 195
 Kjellmyra 
   - Myra (Jor) 145
 Kjølberget 
   - Kjølberget (Elt)   13
   - Sole (Elt)   23
 Kjølseth 
   - Amunds (Jor) 101
   - Lilleeggen (Sle) 209
   - Nyheim (Sle) 217
   - Vestheim (Sle) 240
   - Åker (Sle) 245
 Kokkin 
   - Tverensletta (Sletta) (Sle) 233
 Kongsbakken 
   - Stenmo (Jor) 170
 Knudsen 
   - Tenaasen nedre (Tenaasgrinna) (Sle) 228
 Knutshaugen 
   - Dammen (Jor) 110
 Korphullet 
   - Muruåsen nordre (Sle) 212
 Kristiansen 
   - Fredheim (Sle) 198
   - Nystu (Sle) 218
   - Skauge (Sle) 221
   - Soltun (Sle) 223
 Kristoffersen 
   - Amunds (Jor) 101
 Kraakjordet 
   - Sandbæklien (Eng)   59
 Kvebæk 
   - Kvebæk (Granbergskveen) (Jor) 139
   - Myrvang (Eng)   46
   - Storløpa (Jor) 171
 Kveen 
   - Haugård (Jor) 126
   - Kjellberg (Eng)   44
   - Kjellberg søndre (Eng)   45
 Kvernmo 
   - Jevnaker/Jevne (Jor) 133
 Kvernås  
   - Damtun (Jor) 113
   - Kvernås (Sle) 209
   - Løveng (Sle) 211
 Larsen 
   - Nyborg/Svebo (Sle) 217
   - Ruud (Eng)   51
 Lauritsen 
   - Jordet samvirkelag (Jor) 138
 Lavoll 
   - Eriks (Elt)   11
 Liberg 
   - Jordesholla 30-384 Hembo (Jor) 136
   - Liberg (Jor) 142
   - Solstad (Jor) 168
   - Tronsmo (Jor) 176
 Lie 
   - Søgård (Eng)   70
 Lillebo 
   - Kvebæk (Granbergskveen) (Jor) 139
 Lillebu 
   - Dammen (Jor) 110
 Lilleholm 
   - Hatten øvre (Sle) 203
 Lillevold 
   - Skjæret (Ner-Skjæret) (Jor) 158
 Lind 
   - Hjemly (Jor) 128
   - Lind (Jor) 143
   - Svenskrydningen (Lind) (Jor) 174
 Lindberget 
   - Rundhøa (Fld)   93
 Lokheim 
   - Bakkeli (Jor) 102
   - Bjørnebo (Jor) 105
 Lumkjær 
   - Tua (Jor) 176
 Lund 
   - Blestad (Fld)   77
   - Flå (Fld)   82
   - Husly (Elt)   13
   - Jordesholla 30-343 Hollbo (Jor) 135
   - Lund (Fld)   89
   - Sollund (Fld)   98
   - Tunheim (Jor) 177
   - Jordesholla 30-338 Østlund (Jor) 133
 Lundberget 
   - Nyvålen (Jor) 152
   - Søgarn (Elt)   23
 Lunde 
   - Brattland (Sle) 194
 Lundeie 
   - Smiefloen (Jor) 163
 Lynne 
   - Tenaasen nedre (Tenaasgrinna) (Sle) 228
 Lyseggen 
   - Lysmyr (Fld)   89
   - Solås (Fld)   98
 Løken/Løkken 
   - Flatsetra (Jor) 119
   - Kjernåsen (Fld)   87
 Løvberget 
   - Bæk østre (Nedre Bækken) (Jor) 108
 Løvbrenden/Løvbrenna 
   - Hjemstad (Jor) 129
   - Løvbrenden (Sle) 210
   - Nygård (Jor) 150
   - Nyhus (Sle) 218
   - Rismyr (Sle) 219
   - Åker (Sle) 245
 Løveng 
   - Nybø (Sle) 217
   - Sillerisetra (Sle) 221
 Løvås 
   - Løvås (Elt)   14
   - Skogly (Jor) 161
 Mathisen 
   - Heimtun (Jor) 128
 Matsson 
   - Rydland (Jor) 156
 Mehagen 
   - Enget og Mobækk (Jor) 116
 Mikkelsen 
   - Skjæret øvre (Jor) 158
 Mo 
   - Mo (Fld)   90
 Moberg 
   - Elvemo (Jor) 114
 Moen 
   - Nygård (Jor) 150
   - Ratengmoen (Jor) 154
 Moren 
   - Hatten øvre (Sle) 203
   - Jordesholla 30-384 Hembo (Jor) 136
   - Larssetra (Jor) 141
   - Moren (Elt)   15
   - Solbrå (Jor) 166
   - Solskjær (Jor) 168
   - Soltun (Jor) 169
   - Tunheim (Elt)   26
   - Vålen (Jor) 181
   - Åkerlappen (Jor) 188

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler