Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 7, Familienavn Muruåsen - Åsheim

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Familienavn,  Gardsnavn  Side
  
 Muruåsen 
   - Bjørnstad (Sle) 193
   - Fredheim (Sle) 198
   - Hatten midtre (Sle) 201
   - Hybelen (Sle) 205
   - Kolstad (Sle) 208
   - Liberg (Jor) 142
   - Lybakk (Sle) 210
   - Muruåsen nedre (Søre) (Sle) 212
   - Muruåsen nordre (Sle) 212
   - Muruåsen øvre (Sle) 213
   - Nyborg (Sle) 217
   - Westad (Sle) 241
   - Østheim (Sle) 244
   - Øverås (Sle) 244
 Myhre 
   - Øverbæk (Jor) 184
 Myrbråten 
   - Bø/Kjelvang (Jor) 110
   - Løvstad (Jor) 144
   - Myrbråten (Jor) 145
   - Wien (Jor) 182
 Myrhaug 
   - Fjellvang (Jor) 119
   - Myrhaug (Jor) 146
   - Sole (Jor) 166
 Myrholm 
   - Løvbrenden (Sle) 210
 Myrstad 
   - Elvemo (Jor) 114
   - Jordesholla 30-340 Lykkjebakken (Jor)      134
 Myrvang 
   - Bakketun (Jor) 103
   - Bauker (Jor) 104
   - Bæk vestre/Storbækken vestre (Jor) 107
   - Fredbo (Jor) 121
   - Fredly (Jor) 121
   - Furuland (Jor) 122
   - Gran (Jor) 123
   - Moelv (Jor) 144
   - Myrvang (Eng)   46
   - Storbækken (se Bæk vestre) 107
 Myrvold 
   - Furumo (Jor) 123
   - Myrvold (Jor) 147
   - Sole (Jor) 166
 Mørsøybakken 
   - Grønsjøbrenden (Sle) 200
 Nergård 
   - Bekkevar (Eng)   29
   - Hammer (Eng)   40
   - Haugli (Eng)   41
   - Langeland (Jor) 141
   - Nergård (Eng)   47
   - Sandbekk (Eng)   59
   - Skogly (Eng)   64
   - Stenheim (Eng)   68
   - Strandbo (Eng)   70
 Nor 
   - Brenna (Sle) 194
   - Lillebo (Sle) 209
   - Nor (Sle) 214
   - Østheim (Sle) 244
 Norderhaug  
   - Åsvang (Fld) 100
 Nordgård/Nordgaard  
   - Engerneset samfunnshus (Eng)   35
   - Gløtheim (Eng)   37
   - Graff (Eng)   38
   - Haugerud (Eng)   41
   - Haugstad (Elt)   13
   - Myrstad (Elt)   16
   - Nordgarn (Elt)   17
   - Nordgård (Eng)   48
   - Sole (Jor) 166
   - Soltun (Eng)   65
   - Stenli (Eng)   68
   - Vestbryn (Elt)   26
 Nordhagen 
   - Elgshøen (Fld)   79
   - Koiemoen (Jor) 138
   - Nordomsetra (Fld)   90
 Nordli 
   - Bjerke (Jor) 105
   - Breiby (Jor) 106
   - Furumo (Jor) 123
   - Jordesholla 30-354 Granly (Jor) 135
   - Myrseth (Sle) 214
   - Myrstad (Jor) 147
   - Åsland (Jor) 190
   - Åsvold (Jor) 190
 Nordnes 
   - Nordnes (Eng)   49
 Nordom 
   - Amunds (Jor) 101
   - Nyvålen (Jor) 152
 Nordstad/Norstad 
   - Beito (Jor) 104
   - Bekkelund (Jor) 104
   - Hatten nedre (Sle) 202
   - Nor (Sle) 214
   - Nordstad (Sle) 215
   - Skjæret (Ner-Skjæret) (Jor) 158
   - Stormyren (Sle) 225
   - Østerås (Sle) 244
 Nordvang 
   - Nordvang (Elt)   17
   - Olstad (Elt)   20
 Nordvi 
   - Ratengmoen (Jor) 154
 Nordvold 
   - Nordli (Eng)   48
   - Nordvold (Jor) 149
 Nordvålen 
   - Rosenlund (Jor) 155
 Norstrøm 
   - Solgløtt (Jor) 167
 Nyberg 
   - Jordesholla 30-358 Voldstua (Jor) 135
 Nyhus 
   - Nyhus (Sle) 218
 Nyjordet 
   - Nyjordet (Jor) 150
 Nymoen 
   - Langgård (Fld)   88
   - Nykoia (Sle) 218
 Nysted 
   - Furuly (Sle) 199
   - Nysted (Jor) 151
 Nysæter 
   - Floberg (Jor) 120
   - Nysæter nordre (Sle) 219
   - Teodors (Sle) 232
   - Tverensletta (Sletta) (Sle) 233
 Nyvang 
   - Nyvang (Elt)   19
 Næs 
   - Larssetra (Jor) 141
   - Næs (Jor) 153
 Odden 
   - Vola (Jor) 180
 Olsen 
   - Vola (Jor) 179
 Oppgård 
   - Agnes (Elt)     9
   - Eriks (Elt)   11
 Opseth 
   - Hellestad (Sle) 204
 Oswald 
   - Nysæter nordre (Sle) 219
   - Stormyren (Sle) 225
 Pedersen 
   - Jordet samvirkelag (Jor) 138
 Pernup 
   - Amunds (Jor) 101
   - Granheim (Jor) 124
 Persen 
   - Tøraasen nordre (Sle) 234
   - Tøraasen (Oppistua) (Sle) 238
 Persson 
   - Rui (Jor) 155
 Pettersen 
   - Fossum (Elt)   11
   - Petters/Eggen (Elt)   21
   - Skjærbekken (Jor) 157
   - Vangen (Jor) 178
   - Vangen (Sle) 240
 Prestgarden 
   - Tenaasen (Oppigarn) (Sle) 229
   - Tøraasen (Oppistua) (Sle) 238
 Ramleth 
   - Tenaasen (Oppigarn) (Sle) 229
 Risbakken 
   - Vålen (Jor) 181
 Riseth 
   - Furu (Sle) 199
   - Kroken/Kroken II (Sle) 208
 Rismyr 
   - Linnerud (Sle) 210
 Rognholt 
   - Granli (Jor) 124
 Rundfloen 
   - Småmyren (Haugli) (Jor) 164
 Røen 
   - Gråsneset (Eng)   40
   - Nordnes (Eng)   49
   - Stengrundet nordre (Eng)   66
 Røhne 
   - Dammen (Jor) 110
 Rømo 
   - Tunheim (Elt)   26
 Rømoen 
   - Bratli (Eng)   29
   - Graff (Eng)   38
   - Grasbu (Fld)   83
   - Hollsetra (Fld)   84
   - Rømoen nordre (Eng)   51
   - Rømoen søndre (Eng)   53
   - Rømoen vestre (Eng)   54
   - Sandbak (Eng)   56
   - Sjøenden (Eng)   63
   - Stengrundet nordre (Eng)   66
   - Stengrundet søndre (Eng)   67
   - Storsnes (Eng)   69
   - Vinterhagen (Eng)   71
 Rønes 
   - Furuhaug (Eng)   37
   - Gammelseteren (Eng)   37
   - Høgland (Fld)   86
   - Langeland (Jor) 141
   - Rundhøa (Fld)   93
   - Rømoen vestre (Eng)   54
   - Rønes (Eng)   56
   - Sandbak (Eng)   56
 Rønning 
   - Formo (Sle) 198
   - Jordesholla 30-382 Dalen søndre (Jor) 136
   - Steinås (Sle)  223
 Rønningen 
   - Øien (Eng)   72
 Røynstrand 
   - Brenna (Sle) 194
 Sand 
   - Nordgård (Eng)   48
 Sandbakk 
   - Jordesholla 30-381 Solås (Jor) 136
   - Sandbakk/Dypgraven (Eng)   57
   - Skogtun (Eng)   65
   - Øyseth (Jor) 188
   - Åsen (Eng)   74
 Sandbæklien/Sandbekklien 
   - Sandbak (Eng)   56
   - Sandbæklien (Eng)   59
 Sanden 
   - Tøraasen (Oppistua) (Sle) 238
 Sendsjøviken 
   - Sendsjøviken (Sle)   60
 Silleriset 
   - Muruåsen nordre (Sle) 212
 Simensen 
   - Heggtun (Eng)   41
   - Heien (Jor) 126
   - Strandlykka (Jor) 173
   - Syvers (Audens) (Jor) 175
 Sjøenden 
   - Holmseth (Eng)   43
   - Sjøendjota (Eng)   63
 Sjøendjota 
   - Granli (Jor) 124
   - Smeby/Garbu (Jor) 162
 Sjøli 
   - Rosenlund (Jor) 155
 Skavern 
   - Bakken (Jor) 102
 Skjærbæk 
   - Skjærbekken (Jor) 157
 Skjæret 
   - Bæk østre (Nedre Bækken) (Jor) 108
   - Nyheim (Jor) 150
   - Skjæret øvre (Jor) 158
   - Skjæret (Mellom-Skjæret) (Jor) 160
   - Åsland (Jor) 190
 Skogheim 
   - Stengrundet søndre (Eng)   67
 Skoglund 
   - Nygård (Jor) 150
   - Odden (Jor) 153
 Skogsrud 
   - Treff (Jor) 176
 Skogstad 
   - Jordesholla 30-355 Tunheim (Jor) 135
   - Skoglund (Jor) 160
   - Skogstad (Jor) 162
   - Solhov (Jor) 167
 Skuggerud 
   - Svingen (Elt)   23
 Skøieneie 
   - Nor (Sle) 214
 Skaaret 
   - Øien (Eng)   72
 Smedaas 
   - Jordet samvirkelag (Jor) 138
 Smiefloen 
   - Syvers (Audens) (Jor) 175
 Smieskaftet 
   - Smieskaftet (Jor) 164
 Småmyren 
    - Øverbæk (Jor) 184
 Sneli 
   - Kolstad (Sle) 208
   - Sneli (Sle) 222
 Snerten 
   - Øien (Eng)   72
 Solberg 
   - Blestad (Fld)   77
   - Nydal (Jor) 149
   - Solberg (Fld)   96
 Solheim 
   - Fagerli (Jor) 118
   - Solum (Jor) 169
 Soput 
   - Jensstad (Jor) 132
 Solvang 
   - Fredly (Jor) 121
   - Jordeholla 30-341 Borgen (Jor) 134
   - Liheim (Eng)   45
   - Skjelstad (Jor) 157
   - Solvang (Eng)   65
 Stenbrenden 
   - Enget og Mobækk (Jor) 116
   - Stenstad (Jor) 171
 Stenerseter 
   - Heimtun (Sle) 204
   - Stenerseter nedre (Sle) 224
   - Stenerseter øvre (Sle) 225
 Stengrundet 
   - Jordesholla 30.362 Toppen (Jor) 136
   - Libo (Eng)   45
   - Nordgård (Eng)   48
   - Rognbo (Eng)   51
   - Stengrundet nordre (Eng)   66
   - Stengrundet søndre (Eng)   67
   - Stensbakk (Jor) 170
   - Solstad (Jor) 168
   - Viborg (Jor) 179
   - Østhagen (Jor) 183
   - Østli (Eng)   73
 Stenmo 
   - Eng (Jor) 115
   - Hjemstad (Jor) 129
   - Stenmo (Jor) 170
   - Strandli (Jor) 173
 Stenseth/Stenset 
   - Granlund (Sle) 200
   - Løvås (Elt)   14
 Stensrud 
   - Østbu øvre (Sle) 243
 Storbekken/Storbækken 
   - Bæk vestre/Storbækken vestre (Jor) 107
   - Solheim (Jor) 167
 Stordal/Stordahl 
   - Brånåli (Sle) 196
   - Krosby (Sle) 208
 Storeng 
   - Nydal (Jor) 149
   - Storeng (Jor) 171
 Storholm 
   - Brenna (Sle) 194
 Storjordet 
   - Øien nordre (Eng)   71
 Storløpa 
   - Furuly (Jor) 123
   - Storløpa (Jor) 171
 Storsnes 
   - Rømoen nordre (Eng)   51
   - Sjønær (Eng)   64
   - Storsnes (Eng)   69
 Strand 
   - Nordstrand (Eng)   50
   - Strand (Jor) 173
   - Strand II (Jor) 173
 Svendsen 
   - Skogan (Sle) 221
   - Synnali (Sle) 227
 Svenningsen 
   - Furumo (Jor) 123
 Svenske 
   - Svingen (Elt)   23
 Sveseter 
   - Svesæter (Sle) 226
 Svingen 
   - Fagerli (Jor) 118
   - Hatten øvre (Sle) 203
   - Lillmo (Sle) 209
   - Nysæter nordre (Sle) 219
   - Sten (Sle) 223
   - Svingen (Sle) 226
   - Thue (Sle) 233
 Syringen 
   - Nyborg (Sle) 217
 Syversen 
   - Øverbæk (Jor) 184
 Søberg 
   - Vålen (Jor) 181
 Søgård 
   - Bratli (Eng)   29
   - Eggset (Eng)   30
   - Fjeldstad (Eng)   36
   - Mo (Fld)   90
   - Sendsjøviken søndre (Eng)   61
   - Søgård (Eng)   70
   - Øien (Eng)   72
 Søgaardsenget 
   - Tøraasen nordre (Sle) 234
 Sørhuus 
   - Løvås (Elt)   14
   - Sennerud (Eng)   62
 Tangen 
   - Stenerseter nedre (Sle) 224
 Teppen 
   - Engerneset samfunnshus (Eng)   35
 Thoug 
   - Kjølseth/Kjølseth II (Sle) 207
 Torvund 
   - Vålen (Jor) 181
 Trondsen 
   - Ratengmoen (Jor) 154
 Tverenneset 
   - Tenaasen nedre (Tenaasgrinna) (Sle) 228
 Tøreggen 
   - Svesæter (Sle) 226
 Tøraasbrenna 
   - Kapstad (Sle) 207
   - Nordstad (Sle) 215
 Tøraasen/Tøråsen 
   - Birkeland (Sle) 192
   - Bjerkeli (Sle) 192
   - Brøbakken (Sle) 196
   - Bæk (Sle) 197
   - Furuli (Sle) 199
   - Furumo (Sle) 199
   - Hatten midtre (Sle) 201
   - Hellestad (Sle) 204
   - Kapstad (Sle) 207
   - Solhaug (Sle) 223
   - Tenaasen nedre (Tenaasgrinna) (Sle) 228
   - Tune (Sle) 233
   - Tøraasen nordre (Sle) 234
   - Tøraasen - nordistuen (Sle) 236
   - Tøraasen (Oppistua) (Sle) 238
   - Tøraasen søre (Neristua) (Sle) 237
   - Vålen (Jor) 181
 Tøraasrønningen 
   - Østbu nedre (Sle) 243
 Valdem 
   - Eisigro (Sle) 197
   - Krosby (Sle) 208
 Vangen 
   - Solbakken (Sle) 223
 Veslum 
   - Stenmo (Jor) 170
 Vestad/Westad 
   - Fjellbu (Jor) 119
   - Kvernås (Sle) 209
   - Lyngmo (Sle) 210
   - Nordli (Sle) 215
   - Ro (Sle) 220
   - Tøraasen søre (Neristua) (Sle) 237
   - Vangen (Sle) 240
   - Vestheim (Jor) 178
   - Westad (Sle) 241
 Vesterhaug 
   - Jordesholla 30-361 Vesterhaug (Jor) 136
 Vestli 
   - Høgtun (Sle) 205
   - Sneli (Sle) 222
   - Teodors (Sle) 232
   - Åker (Sle) 245
   - Åsheim (Sle) 246
 Vestvang 
   - Furuhaugen (Elt)   12
   - Odden (Jor) 153
   - Svingen (Jor) 175
 Vingelsgaard/Vingelsgård 
   - Jordesholla 30-394 Go’li (Jor) 137
   - Holden-Holla (Jor) 130
 Vik 
   - Hovde (Jor) 131
   - Vik (Eng)   70
 Vold 
   - Eltosvolden (Jor) 114
   - Skogly (Eng)   64
   - Vold (Jor) 180
 Volen/Wolen 
   - Bekkelund (Jor) 104
   - Bø/Kjelvang (Jor) 110
   - Holdbak (Jor) 129
   - Rui (Jor) 155
   - Vola (Jor) 180
 Vålen/Vaalen 
   - Nydal (Jor) 149
   - Vålstad (Jor) 181
 Westad, se Vestad 
 Westgaard/Westgård 
   - Jordesholla 30-385 Enerhaugen (Jor) 136
   - Sendsjøviken søndre (Eng)   61
 Westtorp 
   - Myre (Fld)   90
 Wolen, se Volen 
 Øien/Øyen 
   - Furuly (Elt)   13
   - Myre (Eng)   45
   - Sennerud (Eng)   62
   - Skogholt (Elt)   22
   - Tua (Jor) 176
   - Øien (Eng)   72
   - Øien nordre (Eng)   71
 Øistad 
   - Øistad (Jor) 182
 Øivang 
   - Prestrønningen (Jor) 153
   - Øivang (Jor) 183
 Ørneset 
   - Øverbæk (Jor) 184
 Østbu 
   - Bruheim (Sle) 195
   - Furuseth (Sle) 199
   - Haug (Sle) 204
   - Lyngstuen (Sle) 210
   - Tøraasen søre (Neristua) (Sle) 237
   - Østbu nedre (Sle) 243
   - Østbu øvre (Sle) 243
 Østby 
   - Bratli (Eng)   29
   - Buvollen (Fld)   78
   - Mo (Jor) 144
   - Vonheim (Fld)   99
 Østerås 
   - Østerås (Sle) 244
 Øverbekk 
   - Høgtun (Jor) 131
   - Høgåsen (Jor) 132
   - Øverbæk (Jor) 184
 Øverby 
   - Jevnaker/Jevne (Jor) 133
   - Øistad (Jor) 182
 Øvergård/Øvergaard 
   - Bakken (Jor) 102
   - Bjørklund (Fld)   76
   - Bækvang (Jor) 109
   - Flenvold (Fld)   81
   - Fredly (Eng)   36
   - Kjernåsen (Fld)   87
   - Kvebæk (Granbergskveen) (Jor) 139
   - Kårmo ((Jor) 141
   - Langgård (Fld)   88
   - Moum (Jor) 145
   - Nordli (Eng)   48
   - Nordvold (Jor) 149
   - Olas/Olastun (Elt)   20
   - Rønningen (Jor) 156
   - Solberg (Fld)   96
   - Storløpa (Jor) 171
   - Øvergård (Fld)   99
   - Øvergård nordre(Øvergård vestre (Jor) 184
   - Øvergård søndre (Jor) 186
   - Øvergård østre (Jor) 187
 Øverås 
   - Bakketun (Sle) 191
   - Hellestad (Sle) 204
   - Øverås (Sle) 244
 Aadal/Aadahl 
   - Brekke (Jor) 107
   - Frogner (Jor) 121
 Ås 
   - Morønningen (Jor) 145
   - Ås (Elt)   27
   - Ås (Jor) 188
 Aasen 
   - Jordet samvirkelag (Jor) 138
 Åsheim 
   - Øvergård søndre (Jor) 186

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler