Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 8, Familienavnregister Aker - Engsveen

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Familienavn,   Gardsnavn Side
  
 Aker 
  - Bækkevang (St)   45
  - Haugen (Ve) 200
  - Håsetra (SO) 285
  - Stene (Ve) 223
  - Vestli (St)   58
 Aleksandersen/Aleksandersson 
  - Fredhjem (V/N)   66
  - Nyhuus Olas (V/N)   79
 Andersen/Andersson 
  - Bakken s. (Tø) 109
  - Fredhjem (V/N)   66
  - Granum (Tø) 128
  - Grindal (Ry)   27
  - Kvitsten (SO) 292
  - Løvbrændbakken (Ve) 206
  - Løvås (Tø) 142
  - Mortens (Tø) 143
  - Nordbrenden (SO) 308
  - Nyberg (Tø) 154
  - Otteråsen n - Vermunds (Ry)   34
  - Sandbæk (Tø) 157
  - Stenseth/Veslirønningen (Ve) 223
  - Strand n. (Tø) 165
  - Vermunds (Tø) 177
 Andreassen 
  - Bråten (SO) 251
  - Stenhaugen (Tø) 163
  - Vestby m. - Andreas (Ve) 233
 Arnesen 
  - Gjevaldshaugen n. (SO) 266
  - Hammeren (SO) 278
  - Rødhammer (SO) 328
  - Sveen (Kvitstensvea) (SO) 344
 Aspdahl 
  - Solvang (Ve) 223
 Asphol 
  - Navettamäki (V/N)   74
 Aude 
  - Rysjølien (Ry)   34
 Bagjsøberget 
  - Bekk (SO) 246
  - Eggen (SO) 256
  - Heimtun (SO) 282
  - Norderhaug (SO) 310
  - Rugsveen (SO) 325
  - Rydland (SO) 325
  - Stenseth/Veslerønningen (Ve)      223
  - Sveen (Kvitstensvea) (SO) 344
 Bakke 
  - Bakketun (Ve) 190
  - Bakstad (Tø) 112
  - Bergtun (Ve) 192
  - Ebru (Ve) 194
  - Engen (SO) 257
  - Myrvang (SO) 305
  - Nytun (Ve) 215
  - Solberg (Tø) 160
  - Sømo (SO) 350
 Bakken 
  - Bakketun (Tø) 112
  - Bergli (Ve) 192
  - Bergliteigen (Ve) 192
  - Bjørnstad (Ve) 193
  - Borg (Tø) 115
  - Firstad (Ve) 195
  - Fredbo (Ve) 196
  - Gløttvold (Ve) 197
  - Gobakken (Ve) 197
  - Granheim (Ve) 199
  - Grønnro (Ve) 200
  - Haugli (Ve) 201
  -  Kveen (Ve) 204
  - Kvernholtet (Tø) 140
  - Li (Ve) 205
  - Lykja (Ve) 206
  - Lyngstad (Ve) 206
  - Lysfoss (Tø) 141
  - Midtby (Ve) 207
  - Myrvang/Wass (Tø) 146
  - Nordgård (Ve) 211
  - Nordvang s. (Tø) 153
  - Norvang (Tø) 154
  - Rognstad (Ve) 217
  - Skogly (Ve) 221
  - Skogvoll (SO) 336
  - Solli (Mi)   21
  - Solstad (Tø) 162
  - Solvang (Tø) 162
  - Steinvåg (Ve) 223
  - Tørberget n. (Tø) 170
  - Vang (Ve) 232
  - Vestby n. - Henriks (Ve) 232
  - Vesterhaug (Tø) 178
  - Vestli V/N) 101
  - Ønstad (Tø) 183
  - Åset (Ve) 241
 Balke 
  - Farmen (SO) 260
  - Pettershagen (V/N)   92
 Bast 
  - Øiensjøsveen s. (Tø) 182
 Bastberget 
  - Kjærnet (Tø) 138
 Bekkelund/Bækkelund 
  - Bagsjøberget s. (SO) 242
  - Bakkestua (SO) 246
  - Bjørndal (Ve) 192
  - Ebru (Ve)   65
  - Filadelfia (Tø) 122
  - Heimtun (Ve) 201
  - Kleve (Ve) 203
  - Solli (SO) 339
 Berg/Bergh 
  - Djupsand (SO) 254
  - Nordhagen (SO) 311
  - Plassen (V/N)   93
 Berge 
  - Fredhjem (V/N)   66
 Bergersen 
  - Sveen (Tø) 166
 Berget 
  - Bakken (SO) 245
  - Fagerli (Mi)   14
 Berntzen 
  - Grylla (Mi)   15
 Birkevåg 
  - Bjørnsby (V/N)   61
 Bjørkås 
  - Vestli (V/N) 101
 Bjørnsrud 
  - Gobakken (Ve) 197
 Blikkberget 
  - Bogsveen v. (St)   42
 Blikstad 
  - Fjellstad (SO) 261
  - Solvang (SO) 340
 Bogsveen 
  - Bredal (St)   45
  - Bredvold (St)   45
  - Gran (SO) 269
  - Håsetra (SO) 285
  - Kristine-stua (SO) 290
  - Nordberg (Mi)   19
  - Roseth (SO) 325
  - Teigen (Ry)   38
  - Aastad (Tø) 187
 Borgen 
  - Ensrud (Tø) 121
 Bratteggen 
  - Tangbakken (Tø) 169
 Bredal 
  - Soltun (St)   45
 Breivik 
  - Eng (Tø) 119
 Brekke 
  - Brovold/Brænna (V/N)   62
 Brenden/Brænden 
  - Eng (Tø) 119
  - Engerud (Tø) 120
  - Ensrud (Tø) 121
  - Fjellbu (Tø) 123
  - Glestad (Tø) 126
  - Gutua (Tø) 129
  - Hagebakken (SO) 274
  - Haugen (Ve) 200
  - Håsetra (SO) 285
  - Kilden/Rydje (Ve) 203
  - Myre v. (Tø) 144
  - Nybrænden/Nybrenna (Ve) 212
  - Skraastad (Tø) 160
  - Stensby (Tø) 163
  - Vangen (Ve) 233
  - Volden (Mi)   23
  - Wåge (Tø) 179
 Breum  
  - Ifarneset n. (SO) 285
 Brevig 
  - Gjevaldshaugen m. (SO) 265
  - Odden (Skinnarn) (SO) 317
 Bronken 
  - Evje (SO) 258
  - Hjemly (SO) 283
 Bryhni 
  - Kjernmoen vestre/østre (SO) 290
  - Sandstad (SO) 332
 Brændhaugen 
  - Haugen (Brændhaugen) (V/N)   69
 Bråtebækken 
  - Solheim (SO) 338
 Braaten/Bråten 
  - Bjørnsby (V/N)   61
  - Eggen (SO) 256
  - Fagerhøy (Ve) 194
  - Pettershagen (V/N)   92
 Buen 
  - Ørneset (SO) 357
 Busk 
  - Rønningen (SO) 329
 Bæk  
  - Berg "Piabo" (V/N)   60
  - Hanstad (V/N)   68
  - Haugen/Bakken (V/N)   69
  - Løkken (V/N)   72
  - Moen (Tø) 143
 Bækkevold 
  - Stene (Ve) 223
 Bødal 
  - Heimtun (V/N)   70
 Baastad 
  - Mellemberg (Mi)   16
  - Solvang (Tø) 162
 Calussen 
  - Berg "Piabo" (V/N)   60
 Dahl 
  - Sveen (Kvitstensveen) (SO) 344
 Dillerud 
  - Karlberg (Tø) 136
 Drolsum 
  - Karlberg (Tø) 136
 Dybsand 
  - Bråten (SO) 251
  - Halvorsberget (SO) 276
  - Halvorsberget n. (SO) 278
  - Li (SO) 293
  - Lykkebo (SO) 297
  - Sæteren n. (SO) 346
 Dølbakken 
  - Nordsetra/Stykket (SO) 312
 Eggen 
  - Fallet (SO) 260
  - Kvitsten (SO) 292
  - Nerli (SO) 307
  - Nordhagen (SO) 311
  - Skjæret (SO) 334
  - Sveen (Kvitstensvea) (SO) 344
  - Sømo (SO) 350
  - Øren (SO) 357
 Enberget 
  - Tangen (Tø) 169
 Engelbrektsson 
  - Otteråsen n. - Vermunds (Ry)   34
 Engen 
  - Baksjøen (Ve) 191
  - Heide (SO) 282
  - Lilleberg (SO) 294
  - Lyngen (SO) 298
  - Nysted (Koppang) (SO) 316
  - Rønningen (SO) 329
  - Solbrå (SO) 337
 Engh 
  - Engli (SO) 258
  - Lykkebo (SO) 297
 Engsveen 
  - Ebru (V/N)   65

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler