Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 8, Familienavnregister Ensrud - Jønsrudbakken

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Familienavn,   Gardsnavn Side
  
 Ensrud 
  - Bryn (Ry)   26
  - Engstad (Tø) 121
  - Granli (Tø) 127
  - Granum (Tø) 128
  - Grønli (Tø) 128
  - Myre ø. (Tø) 145
  - Myrstad (Tø) 145
  - Sole (Tø) 160
  - Vangen (Tø) 176
  - Wåge (Tø) 179
  - Østberg (Tø) 184
  - Aas (Tø) 185
 Enaasen 
  - Bagsjøberget s. (SO) 242
  - Bråten (SO) 251
 Eriksen 
  - Eng (Tø) 119
  - Kjernli (SO) 289
  - Nordby (SO) 310
  - Rønningen (SO) 329
 Ernø 
  - Åsly (SO) 366
 Evensen 
  - Furulund (SO) 264
 Faldet/Fallet 
  - Granli (SO) 272
 Femundsenden 
  - Neby (Ve) 208
 Ferrari 
  - Italia (Tø) 136
 Fiddan 
  - Italia (Tø) 136
 Fjeldseth 
  - Sandberg (SO) 332
 Fjellstad 
  - Solbrå (St)   53
 Fjellvang  
  - Berg (Mi)   10
  - Li (SO) 293
  - Løkken (SO) 299
  - Munkvang (SO) 303
 Flenmoren 
  - Løvbrændbakken (Ve)  206
  - Sørli (SO) 351
 Flenåsen 
  - Pettershagen (V/N)   92
 Flermoen 
  - Soltun (Ve) 222
 Flisberget 
  - Bakken s. (Tø) 109
  - Kirkeby - Sveen s. (Tø)       138
 Fuglesand 
  - Granbakken (SO) 269
 Galaasen 
  - Bakken (St)   40
  - Nyhuus v. - Petters (V/N)   81
  - Vestby m. - Andreas (Ve) 233
 Gaustad 
  - Stensli (Ry)   37
 Gihlemoen 
  - Gobakken (Ve) 197
  - Vestby ø. - Martins (Ve) 239
 Gjevaldshaugen 
  - Hagen (SO) 275
  - Opseth (SO) 320
 Gjøstøl 
  - Nysted (V/N)   89
 Gleditsch 
  - Bakke (Tø) 108
  - Bø (Tø) 117
  - Hagen (Tø) 130
  - Nordli (V/N)   76
  - Rønning (Tø) 156
  - Sole (Tø) 160
  - Søberg (Tø) 168
  - Tørberget - Andersgarden (Tø)      173
  - Østberg (Tø) 184
 Grambo 
  - Ifarneset n. (SO) 285
  - Pekkala (SO) 321
 Gran 
  - Bjørke (Ry)   25
 Granberg 
  - Kilde (SO) 289
 Grimli 
  - Holtet (SO) 283
 Gropengen 
  - Svestad (SO) 345
 Grundset 
  - Kvitsten (SO) 292
  - Mellemgård (SO) 299
 Grønbekk 
  - Midtli (SO) 301
  - Midtli II (SO) 302
  - Pekkala (SO) 321
 Grøndalen 
  - Nyhuushagen (V/N)   88
  - Pettershagen (V/N)   92
  - Tørberget n. (Tø) 170
 Grøtbæklien 
  - Knudsli (SO) 291
  - Nordgård (SO) 311
 Gråberget 
  - Åsheim (Tø) 186
 Gundersen 
  - Nordli (V/N)   76
 Hagebakken 
  - Haugen (SO) 281
  - Lillebakken (SO) 294
  - Mellum (SO) 301
  - Nyli (SO) 315
 Hagen 
  - Djupsand (SO) 254
  - Granheim (Ve) 199
  - Mellemgård (SO) 299
  - Mo (SO) 302
  - Nordberg (V/N)   75
  - Nyhuushagen (V/N)   88
  - Nylund (SO) 315
  - Roa (SO) 324
  - Sand (SO) 331
  - Østhagen (Tø) 184
  - Øverli (SO) 365
 Halvorsen 
  - Djupsand (SO) 254
  - Eggen (SO) 256
  - Ginasuo (Tø) 124
  - Gjevaldshaugen n. (SO) 266
  - Grindal (Ve) 200
  - Kilde (SO) 289
  - Ulvsjøberget - Svartstubben (SO)       353
 Hammer 
  - Bakketun (SO) 246
  - Granheim (SO) 271
  - Hammeren (SO) 278
  - Moserabben (SO) 302
  - Sæteren n. (SO) 346
 Hammeren 
  - Sæteren n. (SO) 346
 Hammersgård 
  - Grønli (V/N)   67
  - Øverjordet (V/N) 105
 Hansen 
  - Baksjøen (Ve) 191
  - Odden (Skinnarn) (SO) 317
  - Solstad (St)   54
  - Svestad (SO) 345
  - Sæteren n. (SO) 346
  - Ulvsjøberget-Svartstubben (SO) 353
 Hanstad  
  - Nyhuus v - Olas (V/N)   79
  - Rugsveen (SO) 325
  - Østenheden s. (SO) 359
  - Øvergård (SO) 365
 Haraset 
  - Øverby (V/N) 104
 Harviken 
  - Bakken (SO) 245
  - Engli (SO) 258
  - Gjevaldshaugen m. (SO) 265
  - Jordet (SO) 288
  - Kairo (SO) 289
  - Lykkebo (SO) 297
  - Nordgård (SO) 311
  - Nygaard (SO) 314
  - Odden (Skinnarn) (SO) 317
  - Røyse (SO) 329
  - Sjøgløtt (SO) 332
  - Slettum (SO) 336
  - Solbakken (SO) 337
  - Strandli (SO) 343
  - Østenheden (SO) 359
 Haugen 
  - Bjerke (Tø) 113
  - Brenden ø. (Tø) 115
  - Engstad (Tø) 121
  - Haugmo (Tø) 133
  - Haugtun (Tø) 134
  - Magnset (SO) 299
  - Skogtun (Ve) 221
  - Talaasenseteren s. - Gjermunds (Ve)      228
  - Østvang (Tø) 185
  - Aastad (Tø) 187
 Hegg 
  - Peglerud (V/N)   91
 Helgestuen 
  - Myrvang (SO) 305
 Henriksen 
  - Bagsjøberget n. (SO) 244
 Holen 
  - Bergheim (Mi)   12
  - Bergli/Solheim (Mi)   12
  - Bergliteigen (Ve) 192
  - Granheim (St)   47
  - Granli (Mi)   15
  - Holum (Mi)   16
  - Høljeknollen (St)   48
  - Mellemberg (Mi)   16
  - Strandli (Tø) 166
  - Wåge (Tø) 179
 Holtet 
  - Kairo (SO) 289
  - Solgård (SO) 338
 Holt-Seeland 
  - Kjernmoen v/ø (SO) 290
 Horten 
  - Høgtun (Ve) 202
  - Vangen (Ve) 233
 Hov 
  - Svingen (Tø) 167
 Hubred 
  - Øvergård (SO) 365
 Hvidsten 
  - Neby (SO) 306
  - Stenberg (SO) 341
  - Sveen (Kvitstensvea) (SO) 344
  - Søby (SO) 349
 Høljeneset 
  - Bækken (Tø) 117
  - Midtskogsberget (Mi)   18
  - Åset (Tø) 186
 Haaberget 
  - Akselhus (Tø) 107
  - Nordgård (SO) 311
  - Peglerud (V/N)   91
  - Storsveen - Koiegarden (St)   56
 Håseter 
  - Håsetra (SO) 285
 Ifarnes/Ifarneset/Ifarnæss 
  - Granberg (SO) 271
  - Halvorsberget (SO) 276
  - Haug (SO) 281
  - Kjernmoen v/ø (SO) 290
  - Skjæret (SO) 334
  - Strandby (SO) 343
 Iversen 
  - Øren (SO) 357
 Jakobsen 
  - Filadelfia (Tø) 122
 Jensen 
  - Evju (SO) 259
  - Granaas (Tø) 128
  - Munksjøberget (SO) 303
 Jernberg 
  - Karlberg (Tø) 136
 Johansen 
  - Nordby (Tø) 150
  - Nordsveen (Tø) 152
  - Nytun (Tø) 156
  - Skjærbæk (SO) 333
 - Åsli (Tø) 187
 Johnsen 
  - Solli (SO) 339
 Jordet 
  - Furulund (SO) 264
 Jota 
  - Elverhøi (Tø) 119
 Justesen 
  - Olstad (Ve) 216
 Jægersborg 
  - Stenseth (Mi)   22
 Jønsrudbakken 
  - Skjærbæk (SO) 333

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler