Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 8, Gardnavnregister Akre - Gutua

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Innhold

Gardsnavnregister

Gardsnavn,  gnr./bnr.,   Familienavn Side
  
 Forkortelser: 
 MI = Midtskogsberget 
 Ry = Rysjølia 
 St = Storsvea 
 SO = Søre Osen 
 Tø = Tørberget 
 V/N = Varåholla/Nyhus 
 Ve = Vestby 
  
 Akre 61-5 (Ve) Akre 189
 Akre  85-9 (SO) 242
 Akselhus 72-4 (Tø) Nyhuus/Olsen 107
 Arnestad 63-78 (V/N) Nerby   59
 Bagsjøberget nordre 79-2 (SO) Bagsjøberget 244
 Bagsjøberget søndre 79-1 (SO) Bekkelund 242
 Bakke 72-237 (Tø) Søberg  108
 Bakke 75-10 (SO) Storbæk 245
 Bakkeli 74-82 (Mi) Nordsveen     9
 Bakken 62-4 (Ve) Iversen 189
 Bakken 74-10 (St) Storsveen   40
 Bakken 87-7 (SO) Harviken 245
 Bakken nordre 72-35 (Tø) Øverby 109
 Bakken søndre 72-34 (Tø) Andersen 109
 Bakken vestre 72-36 (Tø) 111
 Bakkestua 79-31 (SO) Nergaard/Øverås 246
 Bakketoppen 72-351 (Tø) Nysted 111
 Bakketun 60-103 (Ve) Bakke 190
 Bakketun 61-20 (Ve) Rusten 190
 Bakketun 72-274 (Tø) Bakken 112
 Bakketun 72-317 (Tø) Solheim 112
 Bakketun 74-65 (Mi) Østby     9
 Bakketun 76-24 (SO) Hammer 246
 Bakstad 72-260 (Tø) Bakke 112
 Baksjøen 33-16 (Ve) Skaug/Smevold/Frilseth 191
 Bakstua 72-221 (Tø) Norderhaug 112
 Bakstuknappen 72-353 (Tø) Vesterås 113
 Bekk I og II 79-12/14 (SO) Bekk 246
 Bekkestad (Nordsvea) 86-9 (SO) Nordsveen 246
 Bekkvang, se Peglerud (V/N)   91
 Berg ”Piabo” (V/N) Strand   60
 Berg 72-165 (Tø)Persson 113
 Berg 73-15 (Mi) Lysfoss   10
 Berg 86-16 (SO) Smevold 247
 Bergan II 73-31/63 (Mi) Volden   11
 Berget 73-8 (Mi) Berg   11
 Berget 88-135 (SO) Bakken/Martinsen 247
 Bergheim 73-48 (Mi) Holen   12
 Bergheim 85-10 (SO) Sortodden 247
 Bergli 60-79 (Ve) Bakken 192
 Bergli 73-14 (Mi) Bredal   12
 Bergli 73-18 (Mi) Jonhaugen   12
 Bergliteigen 60-94 (Ve) Bakken 192
 Bergset 75-22 (Mi) Storsveen   12
 Bergseth 80-5 (SO) Engebakken 248
 Bergtun 33-379 (Ve) Bakke 192
 Bjerke 72-68 (Tø) Ensrud 113
 Bjerkely 72-261 (Tø) Karlsen 113
 Bjørke 71-44 (Ry) Gran   25
 Bjørke 75-34 (SO) Mellum 248
 Bjørkeli 33-471 (Ve) Søberg 192
 Bjørkeli 73-47 (Mi) Skjærstad   13
 Bjørkeli 72-200 (St) Ottershagen   41
 Bjørkeli II 72-361 (St) Ottershagen   41
 Bjørklund 72-314 (Tø) Nyhuus 114
 Bjørklund 72-350 (Tø) Vestvang 114
 Bjørnbekk 79-25/28 (SO) Nordhagen 249
 Bjørndal 37-186 (Ve) Bekkelund 192
 Bjørnebo 74-43 (SO) Østenheden 249
 Bjørnli 72-352 (Tø) Kamrud 114
 Bjørnsby 66-47 (V/N) Bråten   61
 Bjørnstad 33-142 (Ve) Nordhagen 193
 Bjørnstad 72-142 (Tø) Vesterhaug 114
 Bjørnstad 75-33 (SO) Nygaard 249
 Blakstad 80-27/28 (SO) Nergaard 249
 Blikstad 83-2 (SO) Storsveen 250
 Bogsveen midtre 74-14 (St) Bogsveen   42
 Bogsveen vestre 74-2 (St) Storsveen   42
 Bogsveen østre 72-217 (St) Bogsveen   44
 Borg 72-190 (Tø) Skogli 115
 Borgen 73-21 (St) Kvarnstrøm   13
 Bredal 73-30 (St) Bredal   45
 Bredvold 73-38 (St) Bogsveen   45
 Brenden østre (Brænna) 72-50 (Tø) Haugen 115
 Brenden 75-39 (SO) Sveen 250
 Brovold/Brænna 63-37 (V/N) Teksum   62
 Bryn 71-37 (Ry) Ensrud   26
 Brænden – Sørbrænden 33-35 (Ve) Nordhagen 193
 Brænden vestre 72-96 (Tø) Brenden 116
 Bråten 76-2 (SO) Nordhagen 251
 Bæk 63-39 (V/N) Bæk   62
 Bækkelund 63-40 (V/N) Bekkelund   64
 Bækkelund 73-32 (SO) Roseth 254
 Bækken 72-72 (Tø) Høljeneset 117
 Bækkevang 72-197 (St) Aker   45
 Bø 72-228 (Tø) Gleditsch 117
 Djupsand 78-1 (SO) Hagen 254
 Dyri 72-137 (Tø) Myrvang 118
 Ebru (Nordli) 63-191/91 (V/N) Nysted   65
 Ebru 60-60 (Ve) Bakke 194
 Eggen 75-4 (SO) Eggen 256
 Eika 74-123 (SO) Søberg 257
 Elgtun 60-115 (Ve) Nordhagen 194
 Elisvea (Tø) 119
 Elverhøi 72-133 (Tø) Jota 119
 Elverhøi 72-203, se Granås (Tø) 128
 Enerbakken 72-343 (Tø) Skjærstad 119
 Eng 72-263 (Tø) Eriksen/Storsveen 119
 Eng 88-82 (SO) Nygård 257
 Engebakk 72-175 (Tø) Aastad 119
 Engen 77-4 (SO) Bakke 257
 Engerud 72-65 (Tø) Brenden 120
 Engerud II 72-264 (Tø) Brenden 121
 Engli 87-10 (SO) Engh 258
 Engstad 72-178 (Tø) Haugen 121
 Ensrud 72-211 (Tø) Borgen 121
 Ero 72-240/241 (Tø) Engebretsen 122
 Evje 75-27 (SO) Bronken 258
 Evju 74-53 (SO) Jensen 259
 Fagerhøy 60-45 (Ve) Bråten 194
 Fagerli 73-11 (Mi) Kristiansen   14
 Fagerli 88-4 (SO) Lunner 259
 Fallet 72-140 (St) Storsveen   46
 Fallet 84-3 (SO) 260
 Farmen 88-6 (SO)Balke/Gleditsch 260
 Filadelfia 72-232 (Tø) 122
 Firstad 60-37 (Ve) Nordhagen 195
 Fjell 72-143 (Tø) Skjærstad 122
 Fjell 83-15 (SO), se rettinger 591
 Fjellbu 72-188 (Tø) Brenden 123
 Fjellstad 74-24 (St) Storsveen   46
 Fjellstad 83-16/7 (SO) Blikstad 261
 Fjellvang (Monka) 80-9 (SO) Fjellvang/Furulund 261
 Fogner 76-25 (SO) Walmsness 263
 Fredbo 33-198 (Ve) Bakken 196
 Fredheim 72-220 (Tø) Trøiterud 123
 Fredheim 78-2 (SO) Hagen 263
 Fredhjem (Haabet) 63-43 (V/N) Nyhuus   66
 Fredhjem 71-31 (Ry) Aastad   26
 Fredly 33-184 (Ve) Svensen 196
 Fredly 33-191 (Ve) Vestli 196
 Fredtun 60-63, se Mo (Ve) 208
 Furali 88-50 (SO) Larsen 264
 Furulund 88-139 (SO) Evensen 264
 Furuly 72-254 (Tø) Hamborg/Jensen 124
 Furuly 80-22 (SO) Ravnkleven 265
 Furumo 72-245 (Tø) Tangnes 124
 Furumo 88-156 (SO) Nygård 265
 Gilje 71-30 (Ry) Vesterås/Eriksen   27
 Ginasou 72-262 (Tø) Halvorsen 124
 Gjevaldshaugen mellom (Mellomhaugen) 79-4 (SO) Harviken 265
 Gjevaldshaugen nordre 80-2 (SO) Østenheden 266
 Gjevaldshaugen søndre (Søhaugen) 79-5 (SO) Sveen 268
 Gleditsch 72-19 (Tø) Gleditsch 125
 Glestad 72-195 (Tø) Brenden 126
 Gløttvold 60-33 (Ve) Bakken 197
 Gobakken 33-46 (Ve) Gihlemoen 197
 Gran 83-17 (SO) Bogsveen 269
 Granbakken 88-15 (SO) Nordnes 269
 Granberg 75-24 (SO) Granberg 271
 Graner 73-23 (Mi) Holen   14
 Granheim 60-27 (Ve) Hagen 199
 Granheim 72-273 (St) Holen   47
 Granheim 76-77 (SO) Hammer 271
 Granli (Gunders) 63-41 (V/N) Stenbrenden   67
 Granli 60-14 (Ve) Sjøli 199
 Granli 72-172 (St) Ottershagen   47
 Granli 72-320 (Tø) Tangen 127
 Granli 72-334 (Tø) Ensrud 127
 Granli 73-37 (Mi) Holen   15
 Granli 80-4 (SO) 272
 Granli 84-9 (SO) Fallet 272
 Granly 72-170 (Tø) Stensby 127
 Granum 72-205 (Tø) Ensrud 128
 Granaas 72-347 (Tø) Granaas 128
 Grindal 60-22 (Ve) Halvorsen 200
 Grindal 71-39 (Ry) Andersen   27
 Grinden 75-8 (SO) Grinden 272
 Grylla/Gryllrønningen 74-11/29 (Mi) Pettersen   15
 Grønli 60-21 (Ve) Akre 200
 Grønli 66-48 (V/N) Hammersgård   67
 Grønli 72-87 (Tø) Ensrud 128
 Grønli 86-14 (SO) Svartodden 273
 Grønnro 61-17 (Ve) Bakken/Hermansen 200
 Grøtbæklien 89-9 (SO) Larsen 273
 Gutua 72-264 (Tø) Brenden 129

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler