Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 8, Gardnavnregister Hagebakken - Nordholt

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Innhold

Gardsnavnregister

Gardsnavn,  gnr./bnr.,   Familienavn Side
  
 Forkortelser: 
 MI = Midtskogsberget 
 Ry = Rysjølia 
 St = Storsvea 
 SO = Søre Osen 
 Tø = Tørberget 
 V/N = Varåholla/Nyhus 
 Ve = Vestby 
  
 Hagebakken 75-14 (SO) Hagebakken 274
 Hagen (Hagastugua) (Tø) 129
 Hagen 72-90 (Tø) Vesterhaug 130
 Hagen 85-7 (SO) Hagen 275
 Hagen II 72-331 (Tø) Gledisch 130
 Halvorsberget 85-1 (SO) Sortodden 276
 Halvorsberget nedre 85-14 (SO) Dybsand 278
 Hammeren 76-14 (SO) Hammer 278
 Hammeren skole – Fagerhøy (SO) 279
 Hanstad 63-30 (V/N) Bæk   68
 Harviken 87-1 (SO) Harviken 279
 Haug 88-66/67 (SO) Ifarnæss 281
 Haugen (Brendhaugen) 66-49 (V/N) Brændhaugen   69
 Haugen (Klokkerhaugen) 72-77 (Tø) Haugen 132
 Haugen 33-64 (Ve) Akre 200
 Haugen 63-55 (V/N) Bæk   69
 Haugen 72-70 (Tø) Solheim 131
 Haugen 86-7 (SO) Haugen 281
 Haugli 60-76 (Ve) Sjøli 201
 Haugli 72-191 (Tø) Tangen 133
 Haugmo 72-336 (Tø) Østby 133
 Haugset 72-144 (Tø) Svingen 133
 Haugtun 72-371 (Tø) Haugen 134
 Heide 88-70 (SO) Engen 282
 Heimli 77-6 (SO) Pedersen 282
 Heimtun 60-34 (Ve) Bekkelund 201
 Heimtun 63-80/86 (V/N) Asphol   70
 Heimtun 71-85 (Ry) Aastad   28
 Heimtun 79-24 (SO) Bagsjøberget 282
 Heistad 88-88 (SO) Odden 283
 Hemberget 71-59 (Tø) Regnåsen 134
 Heme tidl. Sommer 88-97 (SO) Aas/Solli 283
 Hemfallet 63-33 (V/N) Nyhuus   70
 Hjemly 86-18 (SO) Bronken 283
 Holm (Langberg) 71-33 (Ry) Finnanger   28
 Holtet 87-2 (SO) Grimli 283
 Holtløkken 72-57 (St) Kristiansen   47
 Holum 73-55 (Mi) Skoglund   16
 Husly 33-175 (Ve) Neby 202
 Hygga 72-202 (Tø) Solheim 135
 Høgtun 33-192/632 (Ve) Olden 202
 Høgås 76-60 (SO) Kristiansen 284
 Høimo 72-101 (Tø) Kjernet 136
 Høljeknollen 72-66 (St) Holen   48
 Høljeneset 72-60 (St) Holen   49
 Høyvang 33-210 (Ve) Nybrenna 202
 Håsetra 74-33 (SO) Aker 285
 Ifarneset nordre (Gresgarn) 76-13 (SO) Grambo 285
 Ifarneset søndre (Koia) 76-1 (SO) Ifarnæss 287
 Italia, se Karlberg (Tø) 136
 Jensvollen, se Munksjøberget (SO) 303
 Jordet 87-3 (SO) Jordet 288
 Jottoboromäki 72-226 (Tø) Østby 136
 Kairo 87-5 (SO) Harviken 289
 Karlberg 72-73 (Tø) Slaaen 136
 Kilde 80-7 (SO) Halvorsen 289
 Kilden 60-7 (Ve) Kilde 203
 Kirkeby 72-9 (Tø) Brødrene Brenden 138
 Kjella 63-98 (V/N) Danielsen/Jarsve   71
 Kjernli 74-19 (SO) 289
 Kjernmoen 74-7/8 (SO) Holt-Seeland 290
 Kjerr 74-42 (SO) Søberg 291
 Kjærnet 72-106 (Tø) Tangen 138
 Kleve 60-38 (Ve) Bekkelund 203
 Knashaug 80-25 (SO) Nergaard 291
 Knudsli 89-10 (SO) Grøtbæklien 291
 Koiestad 72-364 (Tø) Skjærstad 139
 Koppang, se Nysted (SO) 316
 Kristine-stua (SO), se Kjernmoen 290
 Kveen 33-14 (Ve) Bakken 204
 Kveen 63-62 (V/N) Bæk   71
 Kvernen – Tørbergskvernen 72-46 (Tø) Borregaard skoger 139
 Kvernholtet 72-17 (Tø) Bakken 140
 Kvitsten 86-1 (SO) Løvung 292
 Kvitstenkvea, se Nysted (SO) 316
 Leikvang 75-38 (SO) Nordhagen 293
 Li 33-116 (Ve) Bakken 205
 Li 84-11 (SO) Fjellvang 293
 Liarheim 33-37 (Ve) Nybrenna 205
 Lillebakken 75-76 (SO) Landfald 294
 Lilleberg 76-49 (SO) Kristiansen 294
 Lillebo 80-16 (SO) 295
 Lilleeng 77-8 (SO) Engen 295
 Lundberg 72-179 (Tø) Lundberg 141
 Lunde 88-23 (SO) Sønsthagen 296
 Lunner 77-5 (SO) Larsen 297
 Lykja 33-110 (Ve) Bakken 206
 Lykkebo 87-17 (SO) Dybsand 297
 Lykkestad 71-32 (Ry) Nordnes   28
 Lyngbakken 83-4 (SO) Kjernli 297
 Lyngen 88-49 (SO) Mistereggen 298
 Lynger 78-6 (SO) Muruåsen 298
 Lyngstad 60-78 (Ve) Bakken 206
 Lyngstad 82-10 (SO) Spikkerud 298
 Lyngås 71-40 (Ry) Larsen   29
 Lysfoss 72-212 (Tø) Bakken 141
 Løkken 63-61 (V/N) Bæk   72
 Løkken 84-8 (SO) Fjellvang 299
 Løvbrændbakken 61-3 (Ve) Bakken 206
 Løvstad 63-93 (V/N) Nerby   73
 Løvås 72-148 (Tø) Stenbrenden 142
 Magnset 88-34 (SO) Haugen 299
 Mattisgarden 72-18 (Tø) Olsen/Nyhuus 142
 Mellemberg 75-11 (Mi) Larsen   16
 Mellemgård 75-1 (SO) Hagen 299
 Mellomtun 76-68 (SO) Neby 300
 Mellum 75-12 (SO) Moe 301
 Midtby 61-4 (Ve) Bakken 207
 Midtli 75-78 (Mi) Storsveen   18
 Midtli 88-22 (SO) Grønbekk 301
 Midtli II 88-22 (SO) Grønbekk 302
 Midtskogsberget 75-3 (Mi) Larsen   18
 Midttun, se Høgtun (Ve) 202
 Mo 60-41 (Ve) Bakken 208
 Mo 88-65 (SO) Hagen 302
 Moen 72-209 (Tø) Karlsson 143
 Mogård 89-14 (SO) Storsveen 302
 Mortens 72-79 (Tø) Andersen 143
 Moserabben (SO) Kleven 302
 Munksjøberget (SO) 303
 Munkvang 72-81 (SO) Fjellvang 303
 Myhre 71-46 (Ry) Larsen   30
 Myre vestre 72-80 (Tø) Brenden 144
 Myre Østre 72-85 (Tø) Aastad 195
 Myrene 82-5 (SO) Myrene 304
 Myrhaug 73-40 (Mi) Olsen   19
 Myrholmen (Tø) 145
 Myrstad 72-131 (Tø) Nyhuus 145
 Myrum 88-43 (SO) Odden 304
 Myrvang (V/N) Myrvang   73
 Myrvang (Wass) 72-105 (Tø) Bakken 146
 Myrvang 75-13/17 (SO) Halvorsen 305
 Myrvold 88-30 (SO) Sønsthagen 305
 Mælum 82-3 (SO) Norsted 306
 Navettamaki 63-118 (V/N) Asphol   74
 Neby 33-79 (Ve) Femundsenden 208
 Neby 76-22 (SO) Neby 306
 Nerberg 72-84 (Tø) Nerberg 146
 Nerby 72-115 (Tø) Nerby 147
 Nergaard 62-7 (Ve) Nergård 209
 Nergaard 72-69 (Tø) Sortodden 148
 Nerhagen 75-23 (SO) Skjærbekk/Johansen 307
 Nerli 88-28 (SO) Hansen 307
 Nerstuhagen 72-24 (Tø) Persson 149
 Nesvold 33-95 (Ve) Nesvold 209
 Norberg (Gullaumyra) 66-49 (V/N) Pettersen   75
 Nordbekk 72-210 (Tø) Kjærnet 150
 Nordberg 72-226, se Jottoboromäki (Tø) 136
 Nordberg 75-16 (Mi) Ensrud   19
 Nordbergsetra 76-11 (SO) 308
 Nordbrenden 75-29 (SO) Mellum 308
 Nordbrænden 33-44 (Ve) Olsen/Nakken/Bakken 210
 Nordby 63-74 (V/N) Myrvang Høegh   75
 Nordby 72-225 (Tø) Fjellvang 150
 Nordby 76-20 (SO) Nordby 310
 Norderhaug 74-32 (St) Norderhaug   52
 Norderhaug 80-6/14 (SO) Nergaard 310
 Nordgaard 61-9 (Ve) Østby 211
 Nordgård 72-153 (St) Storsveen   51
 Nordgård 87-8 (SO) Harviken 311
 Nordgård 89-13 (SO) Håberget 311
 Nordhagen 83-5 (SO) Øren 311
 Nordholt 72-76 (Tø) Tangen 150
 

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler