Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 8, Gardnavnregister Nordli - Solås

Innholdsfortengelse / Register

 Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Gardsnavn,  gnr./bnr.,   Familienavn Side
  
 Forkortelser: 
 MI = Midtskogsberget 
 Ry = Rysjølia 
 St = Storsvea 
 SO = Søre Osen 
 Tø = Tørberget 
 V/N = Varåholla/Nyhus 
 Ve = Vestby 
  
 Nordli 63-85 (V/N) Bæk   76
 Nordli 72-83 (Tø) Ønseth 151
 Nordli 73-13 (Mi) Storsveen   20
 Nordset 72-145 (Tø) Telle/Berg 151
 Nordsetra/Stykket 76-3, 80-8 (SO) Nordhagen 312
 Nordsted 72-88 (Tø) Skjærstad 151
 Nordsveen 72-10 (Tø) Nordsveen 152
 Nordvang søndre 72-359 (Tø) Bakken 153
 Norheim 72-147 (Tø) Larsen 154
 Norset 74-15 (St) Brørs/Norderhaug   52
 Norsted (SO) 313
 Norum 87-11 (SO) Nygård 313
 Norvang 72-118 (Tø) Akre 154
 Norvang 77-11 (SO) Sømo/Nergaard 313
 Nybak 60-43 (Ve) Bakken 212
 Nybak 63-109 (V/N) Madsen   76
 Nyberg 72-124 (Tø) Slaaen 154
 Nyberg og Skau 88-64/59 (SO) Nordsveen 314
 Nyborg 72-164 (Tø) Nyberg 155
 Nybrænden 33-37 (Ve) Nybrænna 212
 Nye Nybrenna 33-660 (Ve) Nybrenna 212
 Nyfallet (V/N)   77
 Nygaard 87-4 (SO) Larssen 314
 Nygården 62-3 (Ve) Olsen/Rønningen 212
 Nygården 73-16 (Mi) Lysfoss   20
 Nygården østre 33-28 (Ve) Møystad 214
 Nyheim 33-491 (Ve) Rønningen 214
 Nyhuus vestre Mortens 63-4 (V/N) Nyhuus   78
 Olas 63-1 (V/N) Hanstad   79
 Petters 63-9 (V/N) Vercouteren/Nyhuus   81
 Nyhuus østre Eriks 63-14 (V/N) Olsen   83
 Nerby 63-15 (V/N) Nerby   87
 Nyhuushagen (Hagen) (V/N)   88
 Nyli 75-42 (SO) Hagebakken 315
 Nylund 74-81 (St) Storsveen   53
 Nylund 77-3 (SO) 315
 Nylund 86-19 (SO) Hagen 315
 Nyseter 84-10/8 (SO) Likvern/Halberg 315
 Nysted (Koppang) 76-56 (SO) Engen 316
 Nysted 60-8 (Ve) 215
 Nysted 63-58 (V/N) Gjøstøl   89
 Nysted 72-180 (Tø) Nysted 155
 Nytun 60-29 (Ve) Bakke 215
 Nytun 72-341 (Tø) Kjærnet 156
 Nyås 72-229 (Tø) Storsveen 156
 Odden (Skinnarn) 81-1/5 (SO) Myrene 317
 Odden nordre 81-4 (SO) Odden 317
 Olivslykkja (SO) 319
 Olstad 63-87 (Ve) Justesen 216
 Opsahl 79-11 (SO) Vestli 320
 Opseth (SO) 320
 Optun 79-15 (SO) Opseth 321
 Otterhagen (Ry) Stavaasen   30
 Otteråsen – Oppgarden 71-12/16 (Ry) Nordnes   30
 Otteråsen nordre 71-15 (Ry) Aas   34
 Otteråsen søndre 71-1 (Ry) Møystad   33
 Peglerud 63-57 (V/N) Bæk   91
 Pekkala 74-46 (SO) Grambo 321
 Pettersegga (Tø) 156
 Pettershagen 63-3 (V/N) Bæk   92
 Plassen 63-29 (Danielsplass) (V/N) Rønningen   93
 Porslund 63-60 (V/N) Nyhuus   94
 Ravnkleven 80-1 (SO) Ravnkleven 321
 Ravnklevsetra 80-19 (SO) Solheim 323
 Ringnes 88-141 (SO) Odden 324
 Roa 78-5 (SO) Hagen 324
 Rognli 77-12 (SO) Nilsen 324
 Rognstad 62-14 (Ve) Bakken 217
 Rogstad 80-12 (SO) Nergaard 324
 Roseth 86-15 (SO) Bogsveen 325
 Rugsveen 82-4, 88-16 (SO) Hanstad 325
 Rydding-Holm 63-73/79 (V/N) Otterlei   96
 Rydje, se Kilden (Ve) 203
 Rydland 80-30 (SO) Nergaard 325
 Rydskog 76-26 (SO) Odden 326
 Ryen 71-36, se Rysjølien (Ry)   34
 Rysjølien 71-28/47 (Ry) Lageraaen   34
 Røbuknappen 77-1 (SO) Svingen 327
 Rødhammer (SO) 328
 Rømovika 74-80 (SO)Lambertsen 329
 Rønning 72-141 (Tø) Gleditsch 156
 Rønningen (SO) 329
 Rønningen 61-2 (Ve) Flermoen 217
 Røyse 88-152 (SO) Harviken 329
 Sagbakken 81-3 (SO) Norsted 330
 Sagstua (SO) 330
 Samvirkelaget 72-117 (Tø) 157
 Samvirkelaget (SO) 331
 Sand 88-61 (SO) Hagen 331
 Sandbak 79-7 (SO) Sandbak 331
 Sandberg 74-34 (SO) Fjeldseth/Blom 332
 Sandbæk 72-167 (Tø) Andersen 157
 Sandstad 74-54 (SO) Bryhni 332
 Seljebakken 72-319 (Tø) Storsveen 157
 Sjøberg 60-71 (Ve) Tøraasen 218
 Sjøbrænden 72-82 (Tø) Ørneberg 158
 Sjøgløtt 88-91 (SO) Harviken 332
 Sjøli 60-6 (Ve) Sjøli 218
 Sjølyst 74-40 (SO) Sortodden 332
 Sjøstrand 88-138 (SO)  333
 Sjøvang 88-72 (SO) Nygård 333
 Skau 60-46 (Ve) Bakken 220
 Skau 73-49 (Mi) Kristiansen   21
 Skau (SO), se Nyberg 314
 Skjærbu 72-333 (Tø), se Skjæret 158
 Skjærbæk 76-31 (SO) Matssen/Neby 333
 Skæret 72-127 (Tø) Nordli/Arnesen/Hansteen 158
 Skjæret 76-5 (SO) Ifarnes 334
 Skjærstad 72-12 (Tø) Skjærstad 159
 Skogheim 60-36 (Ve) Myrvang 220
 Skogheim 73-64 (SO) Talaasen 335
 Skogli 74-17 (Mi) Skogli   21
 Skoglund 33-373 (Ve) Stenbrenden 220
 Skoglund 72-218 (Tø) Stensby 160
 Skogly 60-91 (Ve) Bakken 221
 Skogly 85-8 (SO) Nordbrenden 336
 Skogly 88-115 (SO) Nygård 336
 Skogsrud 71-38 (Ry) Solheim   36
 Skogtun 60-84 (Ve) Johnsen 221
 Skogvoll 76-61 (SO) Bakken 336
 Skraastad 72-152 (Tø) Brenden 160
 Slettum 86-12 (SO) Slettum 336
 Solbakken 62-6 (Ve) Svensen 221
 Solbakken 72-313 (Tø) Kjærnet 160
 Solbakken 72-323 (Tø) Solheim 160
 Solbakken 79-35, 80-18 (SO) Harviken 337
 Solberg 72-297 (Tø) Tangen 160
 Solberg 72-303 (Tø) Bakke 160
 Solberg 88-44 (SO) Solberg 337
 Solbrå 72-216 (St) Fjellstad   53
 Solbrå 88-48 (SO) Engen 337
 Sole 60-31 (Ve) Olufsen 221
 Sole 72-139 (Tø) Ensrud 160
 Solgløtt 60-58 (Ve) Ulsrud 222
 Solgløtt 72-266 (Tø) Kjærnet 161
 Solgløtt 72-346 (Tø) Skjærstad 161
 Solgløtt 72-363 (Tø) Sveen 161
 Solgård 86-11 (SO) Nyberg 338
 Solhaug 72-316 (Tø) Vesterhaug 161
 Solhaug 88-81 (SO) Skjærbekk 338
 Solheim 72-71 (Tø) Solheim 161
 Solheim 73-9 (SO) Solheim 338
 Solli 74-36 (Mi) Nordsveen   21
 Solli 75-73 (SO) Bekkelund 339
 Solstad 72-171 (Tø) Bakken 162
 Solstad 74-39 (St) Hansen   54
 Solstad 80-24 (SO) Nergaard 339
 Solstad 88-55 (SO) Nygård 339
 Soltun 60-61 (Ve) Flermoen 222
 Soltun 73-30, se Bredal (St)   45
 Soltun 89-26 (SO) Larsen 340
 Soltun 73-53 (Mi) Storsveen   22
 Solvang 33-121 (Ve) Aspdahl 223
 Solvang 72-75 (Tø) Utsigt 162
 Solvang 83-10 (SO) Blikstad 340
 Solås 71-56 (Ry) Ihlen   36

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler