Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 8, Gardnavnregister Sommer - Aastad

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Gardsnavn,  gnr./bnr.,   Familienavn Side
  
 Forkortelser: 
 MI = Midtskogsberget 
 Ry = Rysjølia 
 St = Storsvea 
 SO = Søre Osen 
 Tø = Tørberget 
 V/N = Varåholla/Nyhus 
 Ve = Vestby 
  
 Sommer, se Heme (SO) 283
 Sortodden 86-8 (SO) Sortodden 340
 Spillerhemmet 72-11 (St) Borregaard skoger   55
 Steinvåg 33-180 (Ve) Bakken 223
 Sten II 72-258 (Tø) Buflod 163
 Stenberg 76-28 (SO) Roseth 341
 Stenbrænden (Brænna) 63-96 (V/N) Stenbrænden   97
 Stene 33-231 (Ve) Bækkevold 223
 Stenhaugen 72-360 (Tø) Andreassen 163
 Stensbakk 72-307 (Tø) Aastad 163
 Stensby 72-89 (Tø) Stensby 163
 Stensby 72-93 (Tø) Nordsveen 164
 Stenseth/Veslerønningen 60-15 (Ve) Andersen 223
 Stenset 75-21 (SO) Mellum 342
 Stenseth 75-40 (Mi) Jægersborg   22
 Stensheim 71-59 (Ry) Olsen/Lillejordet   37
 Stensli 71-35 (Ry) Solli   37
 Storjordet 72-51 (Tø) Brenden 164
 Storsveen 72-56 (St) Storsveen   55
 Storsveen Koiegarden 72-63 (St) Storsveen   56
 Storsveen østre 72-59, se Solbrå (St)   53
 Strand 72-125 (Tø) Kjellvang 165
 Strand 86-10 (SO) Skjærbekk 342
 Strand nordre 72-135 (Tø) Tangen 165
 Strandby 75-9 (SO) Odden 343
 Strandli 72-163 (Tø) Holen 166
 Strandli 86-13 (SO) Harviken 343
 Svartstubben Oppistua 83-67 (SO) Odden 343
 Sveen (Kvitstensvea) 86-2 (SO) Dahl 344
 Sveen 72-20 (Tø) Sveen 166
 Sveen nordre 83-9 (SO) Odden 344
 Sveen søndre 72-9 (Tø), se Kirkeby 138
 Svenrud (V/N) Volen   98
 Sve-Nor 63-114 (V/N) Vestli   98
 Svestad 84-2 (SO) Gropengen 345
 Svingen 72-25 (Tø) Stenbrenden 167
 Svingen 88-150 (SO) Nordnes 345
 Svingstad 72-284 (Tø) Svingen 168
 Syringen 76-48 (SO) Harviken 345
 Sæteren nordre 84-1 (SO) Karlsen 346
 Sætre 76-27 (SO) Nyberg/Enerly 347
 Søbak 33-105 (Ve) Nybrenna 224
 Søbakk 74-31 (SO) Østenheden 348
 Søberg 72-116 (Tø) Gleditsch 168
 Søberg 74-27 (SO) Søberg 348
 Søby 76-47 (SO) Sømo 349
 Sømo 80-10 (SO) Bakke 350
 Sønsthagen 83-6 (SO) Sønsthagen 350
 Søre Osen helsehus 76-67 (SO) 351
 Sørli 60-30 (Ve) Persen 225
 Sørli 72-236 (St), se Spillerhemmet   55
 Sørli II 72-367 (St), se Spillerhemmet   55
 Sørli 73-42 (SO) Flenmoren 351
 Sørlund 77-9 (SO) Nohr/Winge 352
 Sørvang (Tørberget skole) 72-122 (Tø) Kjærnet 169
 Saaheim 33-96 (Ve) Skogstad/Skålerud/Øyan 225
 Tajet 72-219 (Tø) Stenbrenden 169
 Tallegga (Ve) 226
 Tallaasen (Ve) 226
 Talaasseteren nedre 33-29 (Ve) Olsen 227
 Talaasseteren nordre 33-5 (Ve) Talåsen 227
 Talaasseteren søndre (Gjermunds) 33-36 (Ve) Talaasen 228
 Talaasseteren søndre (Olas) 33-43 (Ve) Talåsen/Solheim 230
 Tangbakken 72-354 (Tø) Bratteggen 169
 Tangen 72-95 (Tø) Stangeland 169
 Teigen 71-49/50 (Ry) Bogsveen   38
 Tenåsenhytta (Ve), se Vestby nordre – Henriks 236
 Thune (Knappsetra) 77-7 (SO) Nordhagen 352
 Tjønnegga, se Husly (Ve) 202
 Toppen 88-106/107 (SO) Odden 353
 Torp 66-69 (V/N) Norderhaug/Hencenbach/Olsson   98
 Torud 60-35 (Ve) Nordhagen 232
 Tune 63-92 (V/N) Nerby/Andersen   99
 Tune 72-162 (Tø) 170
 Tveito 72-187 (Tø) Liljebakk 170
 Tørberget nordre – Andersgarden/Elias 72-44 (Tø) Gleditsch             173
 Tørberget nordre 72-29 (Tø) Bakken 170
 Tørberget søndre – Larsgarden 72-1 (Tø) Larsen 175
 Ulvsjøberget (Sveen søndre) – Svartstubben (SO) Odden 353
 Unnli 88-52 (SO) Nordbrenden 355
 Utsikten 72-306 (Tø), se Hemberget 135
 Utsikten 73-12-1 (Mi) Langdalen   22
 Utsikten 88-145 (SO) Mistereggen 355
 Vang 33-189 (Ve) Bakken 232
 Vangen 33-104 (Ve) Horten 233
 Vangen 72-126 (Tø) Ensrud 176
 Vangli 63-50 (V/N) Larsen   99
 Varåbrua 63-127, se Brænna (V/N) 
 Venewold 72-332 (St) Pettersen   58
 Vermunds 72-276 (Tø) Andersen 177
 Veslerønningen 33-100 (Ve), se Stenseth 223
 Vestby 78-4 (SO) Sneli 356
 Vestby mellom – Andreas 61-1 (Ve) Rusten 233
 Vestby nordre (Henriks) 62-1 (Ve) Bakken 236
 Vestby søndre – Torgals 60-1 (Ve) Vestby 238
 Vestby østre – Martins 60-9 (Ve) Gihlemoen 239
 Vestbyplass 63-10 (V/N) Rønningen/Stenbrenden 100
 Vesterhaug 72-114 (Tø) Storsveen 178
 Vesterås 72-97 (Tø) Regnåsen 178
 Vesthagen (V/N) 100
 Vestheim 33-102 (Ve) Talaasen 240
 Vestheim 72-244 (Tø) Lysfoss 178
 Vestli 60-5 (Ve) Vestli 241
 Vestli 63-13 (V/N) Nyhuus 101
 Vestli 72-150 (St) Aker   58
 Vestli søndre 63-54 (V/N) Bjørkås 102
 Vestnes (SO) 356
 Vidje 74-101 (SO) Hubred 356
 Volden 74-16 (Mi) Brenden   23
 Voldmo 88-25 (SO) Voldmo/Løken 356
 Vaalfallet (V/N) 103
 Winje 72-267 (Tø) Solheim 179
 Wåge 72-246 (Tø) Brødrene Brenden 179
 Ødegård 71-34 (Ry) Ødegård   38
 Øiensjøfoss gard 72-7/16 (Tø) Nyhuus 180
 Øiensjøfoss nordre (Tø) 181
 Ønsberg 72-13 (Tø) Svingen 183
 Ønsjøsveen søndre 72-5 (Tø) Ørneberg 182
 Ønstad 72-154 (Tø) Nysæter 183
 Øren 83-3 (SO) Øren 357
 Ørneset 82-1 (SO) Myrene 357
 Østberg 72-102 (Tø) Ensrud 184
 Østenheden nordre 74-4 (SO) Nordli 361
 Østenheden søndre 74-1 (SO) Harviken 359
 Østgård 72-86 (Tø) Horgmo 184
 Østhagen 72-173 (Tø) Kjærnet 184
 Østhagen 74-30 (SO) Østenheden/Grafsrønningen 362
 Østheim 79-27 (SO) Østenheden 363
 Østpå 89-30 (SO) Oppegård 363
 Østvang 72-136 (Tø) Furulund 185
 Øverby 76-12 (SO) Øverby 363
 Øverby 63-18 (V/N) Andersen/Nerby 104
 Øvergård 73-12 (Mi) Langdalen   24
 Øvergård 74-21 (SO) Hubred 365
 Øverjordet 66-77 (V/N) Hammersgård 105
 Øverli 85-17 (SO) Berg 365
 Øverseth 81-6 (SO) Odden 365
 Aas 72-107 (Tø) Ensrud 185
 Åsen 72-365 (Tø) Lundberg 186
 Åset (Ve) 241
 Åset 72-271 (Tø) Høljeneset 186
 Åseth 88-33 (SO) Nordnes 366
 Åsheim 72-134 (Tø) Gråberget 186
 Åsheim 79-26 (SO) Sandbak 366
 Åsli 72-262 (Tø) Johansen 187
 Åsli og Stripa 88-114/116 (SO) Nygård 366
 Åsly 88-170 (SO) Ernø 366
 Aastad 72-91 (Tø) Storsveen 187

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler