Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
6 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 8, Oversiktsregister

Innholdsfortengelse / Register

 Tilbake til bygdebøker i Hedmark

     Forord

     Slektsdel:

 • Midtskogsberget
 • Rysjølia
 • Storsvea
 • Varåholla/Nyhus
 • Tørberget
 • Vestby
 • Søre Osen

 

     Historisk del:

     Innledning

     Midtskogsberget

 • Bureising på Midtskogsberget
 • Vann, strøm og telefon
 • Butikk på Midtskogsberget
 • Kultur og foreningsliv
 • Per Berntsen Tjernmoen på Grylla
 • Midtskogsberget i dag
 • Samarbeid over grendegrenser

 

     Rysjølia

 • Bosetting og næringsveger
 • Servicetiltak
 • Å være sjølhjulpen
 • Mina Vesterås - den første bureiserkona i Rysjølia
 • Kommunikasjon
 • Kultur og foreningsliv i grenda
 • Faglig og politisk organisasjon
 • Krigstida
 • Utviklingstrekk

 

     Storsvea

 • Næringsveger i Storsvea
 • Veg, transport, strøm og telefon
 • Kulturarbeid i Storsvea
 • Foreningsliv i Storsvea
 • Kristelig arbeid
 • Ny ordfører fra Storsvea
 • Samarbeid over grendegrenser

 

     Varåholla/Nyhus

 • Næringsveger og livsgrunnlag i Varåholla
 • Husflid og håndverk
 • Post, telefon og strøm
 • Skolehagen
 • Jordbruksklubb
 • 4-H
 • Kulturliv
 • Sang og Musikk
 • Lokale poeter
 • Idrett i Varåholla
 • Kjente personer
 • Husmannplassen Ebru
 • Lag og foreninger
 • Nyhus Vel
 • Småplukk fra Varåholla
 • Krigsåra 1940-45
 • Faglig og politisk virksomhet
 • Sluttord

 

     Tørberget

 • Primærnæringene jordbruk, skogbruk og fløting
 • Endel av skogbruket i Tørbergsområdet - Borregaard Skoger
 • Øiensjøfoss Bruk
 • Andre Nærings- og servicetilbud
 • Telefon, strøm og post
 • Kulturliv i Vestre Trysil
 • Korps
 • Danse- og underholdningsorkestre
 • Moro og spell under krigen
 • Mange har traktert instrument
 • Andre sang og musikkformer
 • Revy/teater
 • Vestre Trysil Idrettslag
 • Dugnad og anlegg
 • Tørberget jakt- og fiskeforening
 • Tørberget grendeutvalg
 • Nytt liv på postkontoret
 • Tørberget helselag
 • Tørberget helsehus
 • Trygdebolig i Tørberget
 • Tørberget husmorlag
 • Tørberget pensjonistforening
 • Tørberget historielag
 • Afholdslaget "Varden"
 • Finnekulturen
 • De skogfinske stedsnavnene i Trysil
 • Finnenes unike slektsnavn
 • Ulykker og vonde hendelser
 • Veger
 • Grenda med to lokaler
 • Politiske organisasjoner
 • Tre ordførere fra Tørberget
 • I kamp for arbeid og organisasjonsrett
 • Den andre verdenskrig

 

     Vestby

 • Primærnæringene jordbruk og skogbruk
 • Andre nærings- og servicetiltak
 • Post, telefon og strøm
 • Veg og transport
 • Vannverk og boligbygging
 • Kulturtiltak
 • Rudolf Hornstad
 • Lag og foreninger
 • Fagorganisasjon og politisk virksomhet
 • Krigsåra 1940-45

 

     Søre Osen

 • Innledning
 • Næringsveger
 • Andre næringer knyttet til naturgrunnlaget
 • Andre nærings- og servicetiltak
 • Industri, håndverk og brukskunst
 • Søre Osen Drivstoff A/S
 • Reiselivsbedrifter - camping
 • Kulturliv
 • Strøm, boligbygging, nye grendelag og lokaler
 • Osensjøreguleringen
 • Finneinnvandringa
 • Tanker om nyetablering i den nære etterkrigstid
 • Småplukk fra Søre Osen
 • Lars Mellemgaards legat
 • Misjonærer
 • Organisasjonsliv i Søre Osen
 • Ose fiskeriforening/Osensjøen jakt- og fiskeforening
 • Krigstida

    

     Rettelser
     Gardsnavnregister
     Familienavnregister
     Oversiktsregister
     Kilder

 

 

 

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler