Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 9 del 1 Adolfsson - Brændhaugen

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Innhold

 Adolfsson 
 Vestadbakken T4 (58-123) (Innb) 273
  
 Aker 
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
  
 Akre 
 Arneborg (26-176-301) (Innb)   13
 Bakkebo (37-281) (Innb)   14
 Borgstad (21-93) (Innb)   25
 Elvely og Elvely II (37-267 og 476) (Innb)     42
 Floden (26-481) (Innb)   50
 Haugseth (37-239) (Innb)   72
 Høgstad (37-263) (Innb)   81
 Kjellås T16 (37-430) (Innb)   93
 Lillejordet (33-463) (Innb) 122
 Lundsanden (31-39) (Innb) 129
 Moen søndre (25-1) (Innb) 148
 Nordtun (25-11) (Innb) 184
 Nymoen (33-45) (Innb) 186
 Pegema (26-426) (Innb) 192
 Sørtun (25-14) (Innb) 261
 Tallhaug (25-49) (Innb) 261
  
 Alamdari 
 Vestadbakken søndre T14 (58-233) (Innb)     287
  
 Alberti 
 Goroa (37-522) (Innb)   53
 Vestadbakken T55 (58-170) (Innb) 280
  
 Albertsen 
 Vestadbakken; Mobakken borettslag AL (58-182) (Innb)     271
  
 Alfredsson 
 Rustad (40-15) (Øver)397 
  
 Algarheim 
 Bøvang (41-11) (BuFu) 322
 Møllerud T3 (37-503) (Innb) 159
  
 Ahlqvist 
 Vestadbakken T105 (58-216) (Innb)   28
  
 Antunes 
 Bergetunet (33-256) (Innb)   18
  
 Amdahl-Amdal 
 Birkebakken (26-188) (Innb)   20
 Evja (29-34) (Innb)   44
 Kjellås II (37-307) (Innb)   87
 Kroa (58-59) (Innb)   99
 Vestadbakken T36 (58-153) (Innb) 278
 Vestadbakken T98 (58-209) (Innb) 285
  
 Amundrudkvern 
 Nerhagen (26-45) (Innb) 160
  
 Amundsen 
 Hauge (37-247) (Innb)   68
  
 Anda 
 Tune (37-233) (Innb) 267
  
 Andersen - Andersson 
 Bæk søndre (26-23) (Innb)   32
 Heggely (26-380) (Innb)   75
 Kirkenær (33-113-1) (Innb)   85
 Lade (37-440) (Innb) 113
 N for Grindb. T67 (36-270) (Innb) 167
 Soltun (56-116) (Stra) 366
 Støpa (26-93) (Innb) 246
 Søndre Moen - Berglia (25-25) (Innb) 253
 Sønsthagen (26-18) (Innb) 258
 Vestadbakken T29 (58-146) (Innb) 277
 Vestadbakken T7 (58-126) (Innb)
 274
 Vestadbakken; Mobakken borettslag AL (58-182) (Innb)     271
  
 Andreassen 
 N for Grindb. Åslund (36-283) (Innb) 169
  
 Andresen 
 Baastad (36-93 og 94) (Innb)   34
 Hagen (36-368) (Innb)   64
  
 Antonsen 
 Høgegga (58-230-5) (Innb)   80
 Lappen (26-250) (Innb) 114
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
 Vestadbakken T73 (58-188) (Innb) 282
  
 Aronsen 
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679 ) (Innb) 222
  
 Asperud 
 Vestadbakken søndre T8 (58-243) (Innb) 288
  
 Aunsmo 
 Moe Gården (26-92) (Innb) 146
  
 Aurmo 
 Kjellås II (37-307) (Innb)   87
 N for Grindb. T62 (36-265) (Innb) 167
  
 Bagsjøberget 
 Høgegga (58-230-8) (Innb)   80
 Kjellås VI (37-311) (Innb)   89
 Sandvold (30-43) (Innb) 210
 Vestadbakken T55 (58-170) (Innb) 280
  
 Bakkan  
 N for Grindb. T44 - Haugen (36-250) (Innb) 164
  
 Bakke-Backe 
 Botterud (35-21) (Kors)
 342
 Fredlund (57-7) (Stra) 353
 Furuly (37-237) (Innb)   52
 Rypbekklia T20 (24-73) (Innb) 202
 Sole (Sentralen) (26-50) (Innb) 230
 Storageren (30-35) (Innb) 242
 Søndre Moen - Nymoen - Asphaug (33-490) (Innb) 257
  
 Bakken 
 Buvang (41-11) (BuFu) 322
 Bækkevold (56-4 og 325) (Stra) 352
 Dahle (29-19) (Innb)   34
 Elverhøy (40-128) (BuFu) 324
 Fjellsyn (36-410) Innb)   47
 Grinde (26-266) (Innb)   59
 Haugstad (26-228) (Innb)   73
 Helsetun (28-18 og 19) (30-220) (Innb)   76
 Høgegga (58-230-5) (Innb)   80
 Høgstad (37-263) (Innb)   81
 Kjellås- Brattbakken (37-410) (Innb)   90
 Kvejordet T19 (31-283) (Innb) 107
 Møretun (26-279) (Innb) 159
 Mørsøybakken (Stra) 364
 N for Grindb. T103 Bakklandet (36-329) (Innb) 174
 Nervold (39-69) (Ørsj) 373
 Nordby vestre (33-32) (Innb) 176
 Nyborg (33-120) (Ørsj) 373
 Sagatun (37-450) (Innb) 206
 Sagløkken (37-269) (Innb) 206
 Skallen (30-49) (Innb) 211
 Skredderbakken (26-12) (Innb) 215
 Solli/Sollia (28-4) (Innb) 233
 Steinum (26-236) (Innb) 240
 Vestadbakken T75 (58-190) (Innb) 283
 Vestadbakken T90 (58-201) (Innb) 284
 Vestadjordet T17 (58-88) (Innb) 292
 Aas (Aasvolden, Nord-Aas) (26-38) (Innb) 311
  
 Baldwin 
 Østgaard (38-24) (Innb) 302
  
 Barco-Baron 
 Åsvold (29-42,89 og 150) (Stra) 370
  
 Barflo 
 Barflo (30-18) (Drev) 335
 Grindbakken IV (34-14) (Innb)   58
  
 Barje 
 Bjønns (26-25) (Innb) 20 
  
 Bast 
 Arneborg (26-73) (Innb)   11
 Bjørklund (36-42) (Innb)   22
 Elvarheim (26-100) (Innb)   39
 Elvebo (38-135) (Øver) 382
  
 Bechholm 
 Evja (29-34) (Innb)   44
  
 Bekkelund 
 Bergslien (36-49) (Innb) 19 
 Bækkelund (41-8) (BuFu) 322
 Granly (36-365) (Kors) 344
 Hagen nedre (33-341) (Innb)   64
 Haavli (36-106) (Kors) 344
 Kvassberget (36-20) (Innb) 101
 Kvejordet T6 - Vårheim (31-274) (Innb) 105
 Møllerud T II -Tunheim (37-502) (Innb) 158
 Nylund (36-108) (Kors) 
 Sola (26-253) (Innb) 227
 Aasli (36-109) (Kors) 351
  
 Bekken - Bækken 
 Grindbakken (34-7) (Innb)   58
 Grindro (26-286) (Innb)   61
 Haugli parsell 1 (26-283) (Innb)   71
 Humla (26-227) (Innb)   79
 Kikut I og II (26-253 og 34-12) (Innb)   85
 Kuglen (37-28) (Innb) 100
 Løken (26-48) (Innb) 132
 Møllerud (37-27) (Innb) 157
 Møllerud II (37-218) (Innb) 158
 Torgalnup (30-36) (Innb) 263
 Vestadbakken søndre T12 (58-245) (Innb) 289
  
 Bekkevold - Bækkevold 
 Bækkevold (56-4 og 325) (Stra) 352
 Kveåkeren (56-310) (Stra) 355
 Solstad (37-219) (Innb) 235
 Synnabekken (57-6) (Stra) 368
  
 Bekkvang 
 Bekkvang (56-12) (Stra) 352
 Midttun (56-46) (Stra) 358
 Møllerud T3 (37-503) (Innb) 159
  
 Bengtsson 
 Rypbekklia T10 (24-84) (Innb) 203
  
 Berg 
 Berg (40-61) (BuFu) 316
 Bjørnjordet (36-215) (Øver) 380
 Bækkestuen (36-15) (Øver) 381
 Haugavegen (26-187) (Innb)   68
 Kjellås Roan (37-421) (Innb)   91
 Kjellås T6 (37-420) (Innb)   91
 Sagatun (37-450) (Innb) 206
 Solgløtt (40-159) (BuFu) 331
 Strineset (37-18) (Innb) 244
 Tallhaugen (40-163) (BuFu) 334
 Vestadbakken Furutun (58-155) (Innb) 278
 Vestadbakken T75 (58-190) (Innb) 283
  
 Berger 
 Bæk søndre (26-23) (Innb)   32
 Pernup (30-1) (Innb) 192
  
 Berget 
 Bergheim (59-28) (Innb)   19
 Fjellheim (26-296) (Innb)   47
 Håvi (37-25) (Innb)   83
 Mobæk (58-22) (Innb) 145
 N for Grindb. T66 (36-269) (Innb) 167
 Sandkveen (37-4) (Innb) 208
 Sørby (38-6 og 21) (Øver) 403
 Tune (37-233) (Innb) 267
  
 Berggren 
 Baastad (36-93 og 94) (Innb)   34
 Soltun (56-116) (Stra) 366
  
 Bergli 
 Bergli (41-12) (BuFu) 316
  
 Bergqvist 
 Mostu (58-57) (Innb) 151
 Vestadbakken T102 (58-213) (Innb) 286
  
 Bergseng 
 Goroa (37-522) (Innb)   53
  
 Bernard 
 Li (37-234) (Innb) 116
  
 Birkrem 
 Vestadbakken T81 (58-192) (Innb) 283
  
 Bjartan 
 Bjartan II (26-413) (Innb)   20
  
 Bjølstad 
 Barflo (30-18) (Drev) 335
  
 Bjørgan 
 Søndre Moen T17 (25-44) (Innb) 256
  
 Bjørnbekk 
 Bekkeli (34-20) (Innb)   16
 Bjørnbekk (30-75) (Drev) 336
 Grinde I (34-18) (Innb)   59
 Nerli (36-308) (Innb) 161
 Sjøli (30-26) (Drev) 339
 Stallheim (30-156) (Drev) 340
  
 Bjørnberg 
 Evja (29-34) (Innb)   44
 Rypbekklia T21 (24-74) (Innb) 202
  
 Bjørndal 
 Sandmoen (26-55) (Innb) 209
  
 Bjørnersen 
 Solstad (37-219) (Innb) 235
 Vollen (32-73) (Innb) 298
  
 Bjørnsen 
 Nes nordre Jon-Nes (40-6) (Øver) 390
 Nes østre -Ol-Jons (39-55) (Øver) 392
 Prestgarden (32-1) (Innb) 194
 Østhagen (Øvsthagen) (29-1) (Innb) 303
  
 Bjørnseth 
 Flengsrud II (26-259 og 257) (Innb)   50
  
 Bjørnstad 
 Kjellås T12 (37-426) (Innb)   92
 Ørsjøsetra nedre (31-68) (Ørsj) 377
  
 Bjørseth 
 Kvejordet T16 (31-306) (Innb) 109
 Moe Gården (26-92) (Innb) 146
 Sjøli (30-26) (Drev) 339
 Vestadbakken T17 (58-136) (Innb) 275
 Vestadbakken T25 (58-171) (Innb) 281
  
 Bless 
 Vestadbakken; Mobakken borettslag AL (58-182) (Innb) 271
  
 Blestad 
 Elvhøi (40-79) (BuFu) 324
 Rustmo (40-43) (Øver) 398
  
 Blikstad  
 Hallingskarvet (24-52) (Innb)   65
 Moen nordre (25-2) (Innb) 147
 Roa (Blikstad) (25-10) (Innb) 196
 Solbakken (25-23) (Innb) 228
 Søndre Moen - Nymoen T5 (33-357) (Innb) 257
  
 Blixt 
 N for Grindb. T44 - Haugen (36-250) (Innb) 164
 Skråstad (26-391) (Innb) 218
 Solheim (36-229) (Innb) 232
  
 Blomskog 
 Myrstad (36-117) (Innb) 156
  
 Bolstad 
 Djupbækmoen (53-42) (Innb)   36
  
 Borg 
 Borg (31-12) (Innb)   24
 Borgsetra (31-101) (Ørsj) 371
 Buflod vestre - Gjermunds (41-3) (BuFu) 318
 Grindereng (36-102) (Innb)   60
 Lillevold (56-3) (Stra) 356
 Mehagen (Knutshaugen) (35-5 og 36-1) (Innb) 138
  
 Borthen 
 Rypbekklia T16 (24-69) (Innb) 201
  
 Bovolden -Bovollen 
 Haugtun (26-124) (Innb)   74
 N for Grindb. T 53 (36-257) (Innb) 165
 Solborg (31-119) (Ørsj) 374
 Utnes (38-155) (Innb) 269
  
 Bowitz 
 Løkja (26-33) (Innb) 133
  
 Bratteggen - Brateggen 
 Bratteggen søndre (26-13) (Innb)   25
 Fredheim (37-255) (Innb)   51
 Furumo (40-160) (BuFu) 328
 Haavland (26-94) (Innb)   84
 Kjellås Fredbo (37-418) (Innb)   91
 Nymoen T1 33-352 (Innb) 
 Pynten (26-68) (Innb) 196
 Skogly (40-121) (BuFu) 330
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb) 222
 Støpa (26-93) (Innb) 246
  
 Brattestad 
 Kjellås T14 (37-428) (Innb)   92
  
 Bredeli 
 Kirkenær (33-113-10) (Innb)   85
 Vestadbakken T58 (58-173) (Innb) 281
  
 Brenden 
 Bergetunet (33-256) (Innb)   18
 Melgård (59-15) (Innb) 140
 Rypbekklia T17 (24-70) (Innb) 201
 Rypbekklia T21 (24-74) (Innb) 202
 Rønningstad (36-193) (Innb) 206
 Vestadbakken T 86 (58-197-2) (Innb) 284
  
 Brenn 
 N for Grindb. T79 (36-276) (Innb) 168
  
 Brenna 
 N for Grindb. T 52 (36-256) (Innb) 165
 Torhaug II (26-427) (Innb) 266
  
 Brenneng-Brændeng 
 Brenneng (33-465) (Innb)   26
 Evje (26-125) (Innb)   44
 Nerhagen (26-45) (Innb) 160
 Nes østre -OL-Jons (39-55) (Øver) 392
 N for Grindb. T59 (36-262) (Innb) 166
 Solli/Sollia (28-4) (Innb) 233
 Vestadbakken T10 (58-129) (Innb) 274
  
 Brevig 
 N for Grindb. T73(36-300) (Innb) 171
  
 Brodal 
 Maurud (26-108) (Innb) 138
 Østbakk (33-134) (Innb) 301
  
 Broman 
 Kvernmo østre (24-20) (Innb) 112
 Sagtun (24-50) (Innb) 206
  
 Brovold 
 Brovold (24-38) (Innb)   28
 Sundsbakken (40-16) (Øver) 402
  
 Brunvold 
 N for Grindb. T56 (36-259) (Innb) 166
  
 Bruun 
 Sundstøen (37-15) (Innb) 249
  
 Bruaas 
 Vollen (32-73) (Innb) 298
  
 Bryn 
 Vestadbakken T55 (58-170) (Innb) 280
  
 Brække 
 Bjørkli (24-29) (Innb)   21
  
 Brænd 
 Haga (29-126) (Innb)   61
  
 Brændhaugen 
 Brændhaugen (37-62) (Innb)   29
 Deset (26-85) (Innb)   35
 Tangnes (58-16) (Innb) 262
 Åsen (37-131) (Innb) 312

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler