Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 9 del 1 Faldmo - Haugen

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Faldmo 
 Movolden (Mosæteren) (37-5) (Innb)  151
 Stenseth (36-86) (Innb) 241
  
 Fallet 
 Akerberg (38-105) (Innb)   10
 Bjørkhaug (36-353) (Innb)   21
 Fuglaamoen (40-23) (BuFu) 325
 Goroa (40-156) (BuFu) 328
 Løvbakken (33-386) (Innb) 134
 Løvhaug (38-156) (Innb) 137
  
 Ferner 
 Helstad (36-63) (Innb)   76
 Stensborg (26-118) (Innb) 241
  
 Finneid 
 Vestadbakken T21 (58-140) (Innb) 276
  
 Fjeld 
 N for Grindb. T88 (36-305) (Innb) 172
  
 Fjellvang 
 Ingstad (37-256) (Innb)   84
 Kvejordet T18 (31-307) (Innb) 109
  
 Fladhagen-Flathagen 
 Flaten II (29-117) (Innb)   49
 Flathagen (29-5) (Innb)   49
 Korsberget (Korsbergseteren) (35-1) (Kors)     346
 Moen Nordre (25-2) (Innb) 147
 Østhagen (Øvsthagen) (29-1) (Innb) 303
  
 Flendalen 
 Birkebakken (26-188) (Innb)   20
 Bjørklund (36-42) (Innb)   22
 Granly (26-66) (Innb)   55
 Hagen (33-80) (Innb)   63
 Slettvik (37-55) (Innb) 224
 Sollia (28-4) (Innb) 233
 Solstad (31-180) (Innb) 235
  
 Flengsrud 
 Flengsrud II (26-259 og 257) (Innb)   50
 Solvang (35-12) (Innb) 237
  
 Flenmoren 
 Broberg (37-71) (Innb)   27
 Broberg II (37-112) (Innb) 
 Buflod vestre - Gjermunds (41-3) (BuFu) 318
 Flenmoren (41-6) (BuFu) 324
 Furumoen (53-127) (Innb)   53
 Lilleberg (26-42) (Innb) 121
 Nertun (26-383) (Innb) 162
 Smestu (37-297) (Innb) 226
  
 Flenaasen 
 Flenåsen (39-9) (BuFu) 324
 Lund (40-34) (BuFu) 329
  
 Flermoen 
 Eggen (56-9) (Stra) 353
 N for Grindb. T11 (36-287) (Innb) 170
 Sørhuusaasseteren (26-26) (Innb) 261
 Vestadbakken T40 (58-157) (Innb) 279
 Vestadjordet T12 (58-83) (Innb) 291
 Weideborg (26-179) (Innb) 299
  
 Flisberget 
 Nermo (26-162) (Innb) 161
  
 Floden 
 Floden (26-481) (Innb)   50
 Bæk søndre (26-23) (Innb)   32
 Høgegga (58-230-4) (Innb)   80
 Kvejordet T15 (31-282) (Innb) 107
 Smordalen nordre (23-3) (Ørsj) 373
 Søndre Moen T12 (25-36) (Innb) 255
  
 Flugheim 
 Kjellås T11 (37-425) (Innb)   92
  
 Fløtningen 
 Kjelstad søndre (26-36) (Innb)   95
  
 Fløttum 
 Vestadbakken T55 (58-170) (Innb) 280
  
 Foss 
 Vestadbakken T74 (58-189) (Innb) 282
  
 Fossum 
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb)      222
  
 Foyn 
 N for Grindb. T58 - Nyfoynland (36-261) (Innb) 166
  
 Fredheim 
 Smestadjordet T4 (58-92) (Innb) 226
  
 Fredriksen - Frederiksen 
 Bæk søndre (26-23) (Innb)   32
 Fredbo (37-270) (Innb)   51
 Ly (26-284) (Innb) 129
 Myhre (37-46) (Innb) 153
 N for Grindb. T107 Stenbakken (36-331) (Innb) 175
 Oulie (26-58 og 63) (Innb) 191
 Tunstad (37-177) (Innb) 267
  
 Frøhaug 
 Broberg (37-71) (Innb)   27
 Elvebo (38-135) (Øver) 382
 Haugli (31-153) (Innb)   72
 Helstad (36-63) (Innb)   76
 Kirkenær (33-113-10) (Innb)   85
 Sandmoen (26-55) (Innb) 209
 Silje (38-115) (Innb) 211
 Slettmovn. 15 (37-253) (Innb) 221
 Westgård (37-215) (Innb) 299
 Aasseth (36-91) (Kors) 351
  
 Fuglaamoen - Fuglåmoen 
 Bergli (41-12) (BuFu) 316
 Buvang (41-11) (BuFu)
 322
 Fuglaamoen (40-23) (BuFu) 325
 Fuglåmovolden (Fuglaamoen søndre) (40-17) (BuFu) 327
 Kvejordet T22 (31-286) (Innb) 108
 Lund (40-34) (BuFu) 329
  
 Furuseth 
 Rypbækmoen (33-34) (Innb) 203
 Vestadbakken T27 (58-145) (Innb) 277
  
 Førisdahl 
 Vestadbakken T55 (58-170) (Innb) 280
  
 Galaasen 
 Arneborg (26-73) (Innb)   11
 Maurud (26-108) (Innb) 138
 Nordby vestre (33-32) (Innb) 176
 Oulie (26-58 og 63) (Innb) 191
 Skogtun (33-244) (Innb) 214
 Søndre Moen - Mobo (25-22) (Innb) 253
 Søndre Moen T14 (25-38) (Innb) 255
 Vestadbakken T57 - Fredly (58-222) (Innb) 287
 Weideborg (26-179) (Innb) 299
 Østvang (33-131) (Innb) 307
  
 Galgum 
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb) 222
  
 Garlie 
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
  
 Gaustad 
 Storfuruhaugen (37-612) (Innb) 242
 Vestadjordet T10 (58-82) (Innb) 291
  
 Gilberg 
 Vestadbakken; Mobakken borettslag AL (58-182) (Innb)      271
  
 Gjelten 
 Åsen 14 (26-341) (Innb) 313
  
 Gjerding 
 Lillevang (37-51) (Innb) 123
  
 Gjerdset 
 Nordbylia II (26-315) (Innb) 180
 Tryli (28-26) (Innb) 266
  
 Gjerlaugsen 
 Søndre Moen T20 (25-47) (Innb) 256
  
 Gjermundsen 
 Haugen (Gjermundshaugen) (36-1) (Innb)   68
 Mo (59-1) (Innb) 143
  
 Gleditsch 
 Finnsrud (37-525) (Innb)   47
  
 Gløtvold 
 Vestadbakken T30 (58-147) (Innb) 277
 Vestadbakken T36 (58-153) (Innb) 278
 Vestadbakken T101 (58-212) (Innb) 286
  
 Godal 
 N for Grindb. T21 (36-297) (Innb) 171
  
 Graff 
 Haugli parsell 1 (26-283) (Innb)   71
 Solstad (26-541) (Innb) 234
  
 Grambo 
 Moen søndre (25-1) (Innb) 148
  
 Gran 
 Åsen 9 Hembo (26-337) (Innb) 313
  
 Granberg 
 Kjellås - Bakkely (37-400) (Innb)   90
 Vestadbakken; Mobakken borettslag AL (58-182) (Innb) 271
 Vestadbakken T54 (58-169) (Innb) 280
  
 Grandell 
 Vestadbakken T51 (58-166) (Innb) 280
  
 Granli 
 Granli (26-518) (Innb)   54
 Ryen (38-59) (Innb) 200
  
 Gransberg 
 Fururo (40-145) (BuFu)
 328
  
 Granum 
 Finnsrud (37-525) (Innb)   47
  
 Granås 
 Lundberget (26-35) (Innb) 125
  
 Gravberget 
 Østhagen (Øvsthagen) (29-1) (Innb) 303
  
 Gravingen 
 Kvejordet T5 (31-273) (Innb) 104
  
 Grenheim 
 Kvejordet T12 - Grenheim (31-279) (Innb) 106
 Moe Gården (26-92) (Innb) 146
 Vestadbakken T29 (58-146) (Innb) 277
  
 Grimli 
 Fagerli (26-285) (Innb)   45
  
 Grindal 
 Ørns Minde (33-8) (Innb) 301
  
 Grinden 
 Grindbakken (34-7) (Innb)   58
 Grinden (34-1) (Innb)   59
 Midtberg nordre (26-74) (Innb) 141
 Røne (36-34) (Innb) 205
 Søberg (33-17) (Innb) 252
  
 Grini 
 Nordom (40-10) (Øver) 396
  
 Grongstad 
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
  
 Grøndalen 
 Kjelstad søndre (26-36) (Innb)   95
 N for Grindb. T54 (36-258) (Innb) 165
 Rypbekklia (24-77) (Innb) 202
 Søndre Moen T18 Fjellbo (25-45) (Innb) 256
  
 Grønoset 
 Flathagen (29-5) (Innb)   49
 N for Grindb. T75 (36-272) (Innb) 168
  
 Grønstad 
 Kjellås - Brattbakken (37-410) (Innb)   90
  
 Grøtli 
 Solstad (26-213) (Innb) 234
 Moe Gården (26-92) (Innb) 146
  
 Grønås 
 Haugtun (26-124) (Innb)   74
  
 Gulløien 
 Rypbekklia T13 (24-85) (Innb) 203
  
 Gundersen 
 Slettmovn. 15 (37-253) (Innb) 221
  
 Gustafsson - Gustavsen 
 Kjellås Synnatel (37-543) (Innb)   88
 Rogne (33-66) (Innb) 197
 Vestadbakken T21 (58-140) (Innb) 276
  
 Gaarder 
 Haugen (36-52) (Innb)   70
  
 Habberstad 
 N for Grindb. T18 (36-294) (Innb) 171
 Hagebakken 
 Evje (26-125) (Innb)   44
  
 Haga 
 Bjønns (26-25) (Innb)20 
  
 Hagen 
 Holstad (35-23) (Kors) 344
 Lyngbu (26-349, 352 og 353) (Innb) 130
 Mehagen (Knutshaugen) (35-5 og 36-1) (Innb) 138
 Mæhlum (57-1) (Stra) 362
 N for Grindb. Karibu (36-253) (Innb) 165
 N for Grindb. T9 - Lunheim (36-286) (Innb) 169
 N for Grindb. T55 (36-322) (Innb) 173
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
 Øvrevoll IV - Lirom (31-323) (Innb) 310
  
 Haagensen 
 Moren (56-2) (Stra) 359
  
 Hagstrøm 
 Kjellås-Næsmo (37-375) (Innb)   89
  
 Halvardsson 
 Botterud (35-21) (Kors) 342
 Sandbakken (39-30) (Innb) 206
 Vestadbakken T100 (58-211) (Innb) 286
  
 Halvorsen 
 Alme (37-274) (Innb)   10
 Bakketun (24-27) (Innb)   15
 Bækkestuen (36-15) (Øver) 381
 Haugen (Gjermundshaugen) (36-1) (Innb)   68
 Korsberget (Bekkestuen søndre) (36-7) (Kors) 347
 Løkja (26-33) (Innb) 133
 Nordbylia T4 (26-334, 33-258 og 391) (Innb) 180
 Sørhus søndre (26-1) (Innb) 260
  
 Halvorseth 
 Bæk - nordre Dunkers (26-28) (Innb)   31
 Sørhuussanden (26-43) (Innb) 260
 Utheim (26-115) (Innb) 269
 Utheim søndre - Snippen (26-651) (Innb) 269
  
 Halnes 
 Nerhagen (26-45) (Innb) 160
  
 Hammersgaard 
 Bergslien (36-49) (Innb)19 
 Buflod vestre (41-2) (Innb) (BuFu) 317
 Granlund (59-17) (Innb)   55
 Hammersgaard nordre (36-48) (Øver) 383
 Kvassberget (36-20) (Innb) 101
 Nybakk (36-214) (Innb) 185
 Nes nordre Halvor-Nes (40-1 og 2) (Øver) 389
 Nes nordre Jon-Nes (40-6) (Øver) 390
 Nysted (36-25) (Innb) 188
 Opseth (36-26) (Innb) 189
 Sletten (37-11) (Innb) 219
  
 Hammerstad 
 Hammerstad (36-38) (Innb)   65
 Korsberget (Svenshaugen) (36-16) (Kors) 347
  
 Hamnes 
 Grinde (26-266) (Innb)   59
 Kjellås T6 (37-420) (Innb)   91
  
 Hansen - Hanssen 
 Bekkeli (26-171) (Innb)   15
 Dahle (29-19) (Innb)   34
 Fjelltun (37-260) (Innb)   48
 Frogn (37-533) (Innb)   52
 Haugli (26-112) (Innb)   71
 Høgegga (58-230-9) (Innb)   80
 Høgstad (37-263) (Innb)   81
 Høibakken-Høilund (35-11) (Innb)   81
 Kirkenær (33-113) (Innb)   85
 Kjellås - Brattbakken (37-410) (Innb)   90
 Kjellås T29 (37-460) (Innb)   94
 Mimre Lund (36-110) (Innb) 143
 Møllerud T3 (37-503) (Innb) 159
 N for Grindb. T53 (36-257) (Innb) 165
 N for Grindb. T41- Bakkeli (36-249) (Innb) 164
 Sandvold (30-43) (Innb) 210
 Stenfloåsen T4 Furuly (40-166) (BuFu) 333
 Sønsteby (26-249 og 547) (Innb) 257
 Vestadbakken T1 - Enerhaugen (58-120) (Innb) 273
 Vestadbakken T34 (58-151) (Innb) 278
 Vestadbakken T35 (58-152) (Innb) 278
 Vestli (37-651) (Innb) 294
 Åsen (26-339) (Innb) 313
  
 Hanstad 
 Vestadbakken T8 - Solgløtt (58-127) (Innb)
 274
  
 Haraldseid 
 Vestadbakken T110 (58-122 og 226) (Innb) 287
  
 Hartviksen 
 Bekkeli (26-171) (Innb)   15
 Rypbekklia T18 (24-71) (Innb) 201
 Skogli (36-120) (Innb) 213
 Vestadbakken T29 (58-146) (Innb) 277
 Vestadbakken T106 (58-217) (Innb) 286
  
 Hasselgren 
 Vestadjordet T10 (58-82) (Innb) 291
  
 Hatten 
 Midtberg søndre (26-95) (Innb) 142
 N for Grindb. T10 - Bellevue (36-282) (Innb) 169
 Stenfloåsen T7 Hattbakken (40-174) (BuFu) 333
 Vestadbakken T76 (58-191) (Innb) 283
  
 Haug 
 Haug (37-130) (Innb)
   66
 Kjellås T20 (37-434) (Innb)   93
 Kjellås T21 (37-435) (Innb)   93
 Mimre lund (Gløtten) (36-110) (Innb) 143
 Moseng (26-102) (Stra) 361
 Mo (59-1) (Innb) 143
 Vestadbakken T105 (58-216) (Innb) 286
  
 Hauge 
 N for Grindb. T 54 (36-258) (Innb) 165
  
 Haugen 
 Arneborg (26-293) (Innb)   13
 Busk (36-21) (Innb)   29
 Dahle (29-19) (Innb)   34
 Mobæk (58-22) (Innb) 145
 Nordtun (25-11) (Innb) 184
 Norderhaug (40-19) (Øver) 394
 Sandvold (30-43) (Innb) 210
 Slettmov 15 (37-253) (Innb) 221
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
 Vestadbakken T2 - Haugenstua (58-121) (Innb) 273
 Vestadbakken T65 (58-180) (Innb) 282
 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler