Sidebar

Søk etter slektskilde

21
ons, nov
4 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 9 del 1 Haugerud - Kvarnstrøm

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Haugerud 
 Haugerud (52-42 og 262) (Innb)   71
 Lundsanden (31-39) (Innb) 129
 Sola (26-253) (Innb) 227
 Sola (58-61) (Innb) 228
  
 Haugnæss 
 Haugli (31-153) (Innb)    72
 Helstad (36-63) (Innb)   76
 Vestbyvegen (37-593) (Innb) 292
  
 Hegg 
 Nymoen T1 (33-252) (Innb) 188
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb)     222
 Slettmovn. 15 (37-253) (Innb) 221
 Strandmo (26-234) (Innb) 244
  
 Heggberget 
 Løvli (24-47) (Innb) 137
 Rognbakken (24-59) (Innb) 197
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb) 222
 Åsvold (29-42,89 og 150) (Stra) 370
  
 Heggbrenna 
 Åsvold (29-42,89 og 150) (Stra) 370
  
 Heggeriset 
 Kråkjordet (26-6) (Innb)   99
 Midtberg søndre (26-95) (Innb) 142
 Soltun (26-247) (Innb) 235
  
 Heistad 
 Solli (36-107) (Kors) 349
  
 Helgerud 
 Vonheim (26-600) (Innb) 299
  
 Hellerud 
 Åsvold (29-42, 89 og 150) (Stra) 370
  
 Heltberg 
 N for Grindb. T73(36-300) (Innb) 171
  
 Hemstad 
 Bjørkli (26-178) (Innb)   21
 Bjørnstad (36-176) (Innb)   23
 Bryn (36-129) (Innb)   28
 Brynli (36-376) (Innb)   28
 Grimstad (36-126) (Innb)   57
 Haugan I og II (26-88 og 270) (Innb)   66
 Haugli (26-112) (Innb)   71
 Haugtun (36-218) (Innb)   74
 Hemstad (36-27) (Innb)   76
 Lindstad (36-35) (Innb) 124
 Lokheim (37-199) (Innb) 124
 Lunås (37-258) (Innb) 129
 Mostue ((58-52) (Innb) 151
 N for Grindb. T90 (36-312) (Innb) 173
 Oddberg (26-211) (Innb) 189
 Skogly (26-264) (Innb) 213
 Sole (26-119) (Innb) 231
 Solheim (36-229) (Innb) 232
 Solstad (35-19) (Kors) 350
 Sæterbakken (36-17) (Innb) 251
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
 Øberg (36-142) (Innb) 300
 Ørsjøsetra (31-34) (Ørsj) 376
 Østvang (36-173) (Innb) 307
 Åsen 9 Hembo (26-337) (Innb) 313
  
 Hennie 
 Vestadbakken søndre T14 (58-233) (Innb) 287
  
 Henriksen 
 Høgegga (58-230-3) (Innb)   80
 Kirkenær (33-113) (Innb)   85
 Kjellås - Brattbakken (37-410) (Innb)   90
 Prestgarden (32-1) (Innb) 194
 Rypbekklia (24-77) (Innb) 202
  
 Hepsø 
 Høgegga (58-230-8) (Innb)   80
  
 Hika 
 Vestadbakken T97 (58-208) (Innb) 285
  
 Hildremyr 
 Sannar (37-329) (Innb) 210
  
 Hinders 
 Mimre lund (Gløtten) (36-110) (Innb)
 143
  
 Hjemstad 
 Bergetunet (33-256) (Innb)   18
 Rypbekklia (24-77) (Innb) 202
  
 Hoel 
 Lien (Klokkerhaugen) (26-34) (Innb) 118
  
 Hoff 
 Humla (26-227) (Innb)   79
  
 Holden 
 Eng (59-14) (Innb)   42
  
 Holdhus 
 Nervold (39-69) (Ørsj) 373
 Nyborg (30-120) (Ørsj) 373
  
 Holen 
 Elveglimt (59-44) (Innb)   40
 Granlund (59-17) (Innb)   55
 Granlund nordre (59-25) (Innb)   55
 Lyngbakken (59-38) (Innb) 130
  
 Holm 
 Søberg (33-728) (Innb) 252
  
 Holmberg 
 Solbakken (30-74) (Innb) 229
  
 Holmseth 
 Bergetunet (33-256) (Innb)   18
 Bjørkly (26-246) (Innb)   22
 Elvestad (38-116) (Innb)   41
 Lykkebo (38-214) (Innb) 130
 N for Grindb. T128 Granlund (36-328) (Innb) 174
 Rypbekklia T15 (24-68) (Innb) 201
 Soltun (38-237) (Innb) 235
 Vestadbakken T13 (58-132) (Innb) 275
  
 Holmøy 
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
  
 Hollsæter 
 Vestadbakken T57 - Fredly (58-222) (Innb) 287
  
 Holst 
 Tryli (28-26) (Innb) 266
  
 Holt-Holt Hansen 
 Bratta (26-542) (Innb)   25
 Buflod vestre - Gjermunds (41-3) (BuFu) 318
 Elvbakke (37-140) (Øver) 382
 Elvestad (40-82) (Øver) 383
 Furuheim (36-232 og 360) (Kors) 342
 Hammersgaard nordre (36-48) (Øver) 383
 Holt (58-53) (Innb)   78
 Kvejordet T11 (31-278) (Innb) 106
 Kvejordet T14 - Monstad (31-281) (Innb) 106
 Nordvi (40-29) (Øver) 397
 Nordhaug (37-77) (Innb) 181
 Roa (39-137) (Øver) 397
 Sandbo (38-122) (Øver) 399
 Sanden (37-3 og 642) (Øver) 399
 Sundstøen (37-15) (Innb) 249
 Sørby (38-6 og 21) (Øver) 403
 Vestadbakken T22 (58-141) (Innb) 276
 Vestadbakken T25 (58-143) (Innb) 276
 Vestadbakken T50 (58-165) (Innb) 280
 Vestadjordet T14 (58-85) (Innb) 292
 Vinje (37-214) (Innb) 298
 Ørbak (24-16) (Innb) 300
  
 Holte 
 Elvarheim (26-100) (Innb)   39
 Høgstad (37-263) (Innb)   81
 Løkja (26-33) (Innb) 133
 N for Grindb. T93 (36-316) (Innb) 173
 Sola (58-61) (Innb) 228
 Solhøy (29-100) (Innb) 233
 Søndre Moen T21 (25-48) (Innb) 257
 Østhagejordet (29-17) (Innb) 303
  
 Holtmoen 
 Hauge (26-289) (Innb)   68
  
 Holøyen 
 Vestadbakken T36 (58-153) (Innb) 278
  
 Houmb 
 Sola (58-61) (Innb) 228
  
 Hovstad 
 Vestadbakken T110 (58-221 og 226) (Innb) 287
  
 Husdal 
 Vestadbakken T40 (58-157) (Innb) 279
  
 Hylleraasen 
 Løvaasen (56-8) (Stra) 358
  
 Hyllvang 
 Hylla (26-516) (Innb)   79
  
 Huser 
 N for Grindb. T 56 (36-259) (Innb) 166
  
 Høgberg 
 Moe Gården (26-92) (Innb) 146
  
 Høgli 
 Bratteggen søndre (26-13) (Innb)  25
  
 Høieggen 
 Drevdalen (30-24) (Drev) 337
  
 Høye 
 Høgegga (58-230-7) (Innb)   80
 Sørtun (25-14) (Innb) 261
  
 Haavi 
 Håvi (37-25) (Innb)   83
 Haavland (26-94) (Innb)   84
  
 Håberget 
 Kvejordet - Nedrevoll 1 og 2 (31-296 og 297) (Innb) 108
  
 Igland 
 N for Grindb. (36-265) (Innb) 167
  
 Isaksen 
 Grindstrand (36-197) (Innb)   61
  
 Ingebretsen 
 Gamlevn 15 (26-522) (Innb)   53
  
 Jacobsen - Jakobsen 
 Hekla (26-183) (Innb)   75
 Høgstad (37-263) (Innb)   81
  
 Vestadbakken T36 (58-153) (Innb) 278
  
 Jahr 
 Unaheim (33-217) (Innb) 269
  
 Johannessen 
 Sandbakken (39-30) (Øver) 
  
 Jensen 
 Buflod Vestre (41-2) (BuFu) 317
 Hammersgaard nordre (36-48) (Øver) 383
 Løkja (26-33) (Innb) 133
 Nordvik (37-136) (Innb) 184
 Sundsbakken (40-16) (Øver) 402
  
 Jensenius 
 Nordvi (40-29) (Øver) 397
  
 Jeppesen 
 Vestadbakken T102(58-213) (Innb) 286
  
 Jogerud 
 Kirkenær (33-113) (Innb)   85
  
 Johansen 
 Birkelund (24-51) (Innb)   20
 Harhilstad (30-148) (Innb)   66
 Nesset (37-266) (Innb) 162
 Sandkveen (37-4) (Innb) 208
 Solvang (26-92) (Innb) 236
 Strineset (37-18) (Innb) 244
 Åkertun (37-509) (Innb) 311
  
 Johannesen 
 Pynten (26-68) (Innb) 196
 Vestadbakken T63 (58-178) (Innb) 282
  
 Johnsen - Jonsen 
 Elverhøi (37-100) (Innb)   40
 Grinden (34-1) (Innb)   59
 Løvberget nordre (38-3) (Innb) 134
 Midtberg nordre (26-74) (Innb) 141
 Nes nordre Jon -Nes (40-6) (Øver)
 390
 Nordby østre (33-6) (Innb) 178
 Soltun (26-519) (Innb) 235
 Søndre Moen - Solhøa (25-29) (Innb) 254
 Sørby søndre - Oppigarn (37-30) (Øver) 405
 Vestadbakken; Mobakken borettslag AL (58-182) (Innb)      271
  
 Johnstad 
 Vestadbakken T22 (58-141) (Innb) 276
  
 Jota 
 Bakkens hjemjorde (39-44) (Øver) 380
 Kvejordet T7 - Jotun (31-275) (Innb) 105
 Lappen (26-250) (Innb) 114
 Vestadbakken T26 (58-144) (Innb) 277
 Vestadbakken T55 (58-170) (Innb) 280
 Viklund (37-351) (Innb) 297
  
 Jægersborg 
 Bjørnås (26-514) (Innb)   23
 Skyltbæk (37-173) (Innb) 218
  
 Jørgensen 
 Kvejordet T11 (31-278) (Innb) 106
 Vestadbakken T22 (58-141) (Innb) 276
  
 Kannert 
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
  
 Kalfoss 
 N for Grindb. T63 (36-266) (Innb) 167
  
 Karlsen 
 Apotekergården (20-201) (Innb)   10
 Haug (37-130) (Innb)   66
 Kjellås - Brattbakken (37-410) (Innb)   90
 N for Grindb. T59 (36-262) (Innb) 166
 N for Grindb. T94(36-316) (Innb) 173
  
 Karlsmoen 
 Bo (26-269) (Innb)   24
 Furuly (59-35) (Innb)   52
 Nordbæk (56-10) (Stra) 364
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb) 222
 Skogly (37-257) (Innb) 214
 Søndre Moen - Gunnli (25-27) (Innb) 253
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
 Vestadbakken T84 (58-195) (Innb) 283
 Vestadjordet T7 (58-75) (Innb) 290
  
 Keiseraas - Keiserås 
 Møllerud T II - Tunheim (37-502) (Innb) 158
 Skrenten (28-17) (Innb) 217
 Solvoll (58-39) (Innb) 237
  
 Kidula 
 Bergetunet (33-256) (Innb)   18
  
 Kilde 
 Haga (33-618) (Innb)   61
 Hagen (33-80) (Innb)   63
 Hagen nedre (33-241) (Innb)   64
 Skredderbakken (26-12) (Innb) 215
 Vestadbakken T106 (58-217) (Innb) 286
 Ørje (24-46) (Innb) 301
  
 Killingmo - Killingmoe 
 Tryli (28-26) (Innb) 266
 Vestadbakken T97 (58-208) (Innb) 285
 Vestadbakken søndre T15 (58-246) (Innb) 289
  
 Kise 
 Mimre lund (Gløtten) (36-110) (Innb) 143
 Nordbylia T5A (26-335) (Innb) 180
 Solhøy (29-100) (Innb) 233
  
 Kjelsen 
 Norderhaug (40-19) (Øver) 394
  
 Kjelstad - Kjeldstad 
 Bekkeli (26-171) (Innb)   15
 Borgen (33-472) (Innb)   25
 Deset (26-85) (Innb)   35
 Evje (26-125) (Innb)   44
 Furuly (59-35) (Innb)   52
 Granrud (58-31 og 104) (Innb)   57
 Hagen (33-80) (Innb)   63
 Haugli (37-242) (Innb)   72
 Holmbo (59-24) (Innb)   78
 Kjeldberg (26-61) (Innb)   87
 Kjelstad (Bjørnåsen) (26-62) (Innb)   95
 Kjelstad nordre (26-57) (Innb)   95
 Kjelstad søndre (26-36) (Innb)   95
 Lien (Klokkerhaugen) (26-34) (Innb) 118
 Nordvi (40-29) (Øver) 397
 Rypbækmoen (33-34) (Innb) 203
 Sandkveen (37-4) (Innb) 208
 Slettmoen (37-54) (Innb) 221
 Søndre Moen T6 - Johnstad (25-32) (Innb) 254
 Sønsteby (26-249 og 547) (Innb) 257
 Øvrevoll I (31-229) (Innb) 310
  
 Kjernaasen-Kjærnåsen 
 Haugstad (26-443) (Innb)   73
 Nordom (40-10) (Øver) 396
  
 Kjærnet-Kjernet 
 Evja (29-34) (Innb)   44
 Moe Gården (26-92) (Innb) 146
 Vestadbakken T37 (58-154) (Innb) 278
 Vikavn. (37-513) (Innb) 295
 Vikborg (37-229) (Innb) 296
  
 Kjernsholen 
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb) 222
  
 Kjeverud 
 Soltun (56-116) (Stra) 366
  
 Kjølberget 
 Hammerstad (36-38) (Innb)   65
  
 Kjølseth 
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb) 222
 Vestadbakken T19 (58-138) (Innb) 275
 Vestadbakken søndre T9 (58-244) (Innb) 289
  
 Kjølstad 
 Kjellås T13 (37-427) (Innb)   92
  
 Kjørsvik 
 Skredderbakken (26-641) (Innb) 216
  
 Klackar 
 Slettmovn. 15 (37-253) (Innb) 221
  
 Knap 
 Skredderjordet V (26-364) (Innb) 216
  
 Knetten 
 Nertun (37-235) (Innb) 162
  
 Knuts 
 N for Grindb. T71 (36-299) (Innb) 171
  
 Knutsson 
 Elvenes (37-124) (Innb)   40
  
 Kolloen 
 Søndre Moen T17 (25-44) (Innb) 256
  
 Kolos 
 Furumoen (53-127) (Innb)   53
 Kirkenær (33-113-7) (Innb)   85
 Lunde østre (31-1) (Innb) 126
  
 Kolosæter-Kolåsæter 
 Granlund (59-17) (Innb)   55
 Granlund nordre (59-25) (Innb)   55
 N for Grindb. T70 (36-298) (Innb) 171
  
 Kolstad 
 Sandbo (38-122) (Øver) 399
  
 Kolvik 
 Kjellås T10 (37-424) (Innb)   92
  
 Korsberget 
 Haugli (26-112) (Innb)   71
 Ørbak (24-16) (Innb) 300
  
 Kristiansen 
 Kjellås T15 (37-429) (Innb)   92
 Vestadbakken; Mobakken borettslag AL (58-182) (Innb) 271
 Rypbekklia (24-77) (Innb) 202
 Sandbo (37-461) (Innb) 207
 Skredderjordet III (26-362) (Innb) 216
 Smestadjordet T4 (58-92) (Innb) 226
 Smiebakken (28-14) (Innb) 227
 Snippen (26-260) (Innb) 227
 Solgløtt (26-272 og 314) (Innb) 231
 Vestadbakken T20 (58-139) (Innb) 275
 Vestadbakken T49 (58-164) (Innb) 280
 Vestadbakken T65 (58-180) (Innb) 282
 Vestadbakken T104 (58-215) (Innb) 286
 Vestadbakken søndre T18 (58-247) (Innb) 289
 Åsli (37-228) (Innb) 315
  
 Kristoffersen - Kristofersen 
 Fredlund (57-7) (Stra) 353
 Mehagen (Knutshaugen) (35-5 og 36-1) (Innb) 138
  
 Krogh 
 Løkja (26-33) (Innb) 133
 Vestadbakken T26 (58-144) (Innb) 277
  
 Krudtå 
 Steinum (26-236) (Innb) 240
  
 Kulås 
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
  
 Kvarnstrøm 
 Evje (32-32) (Stra) 353
 Kvarnstad (26-49) (Innb) 100

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler