Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 9 del 1 Kvebæk - Meeg

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Kvebæk 
 Broberg (37-71) (Innb)    27
 Åkertun (37-509 ) (Innb) 311
  
 Kveen 
 Grinden (34-1) (Innb)   59
 Haugan I og II (26-88 og 270) (Innb)   66
 Kveen (31-19) (Innb) 101
 Lundberget (26-35) (Innb) 125
 Øvre (31-26) (Innb) 308
  
 Kvernbekk 
 Kvejordet T4 (31-272) (Innb) 104
  
 Kvernmo 
 Bjørkli (24-29) (Innb)   21
 Håvi (37-25) (Innb)   83
 Kvernmo (24-1) (Innb) 110
 Kvernmo nordre (24-6) (Innb) 111
 Kvernmo Østre (24-20) (Innb) 112
 N for Grindb. T 47 - Haugen (36-251) (Innb)    164
 Rypbækmoen (33-34) (Innb) 203
 Solli (31-305) (Innb) 234
 Sponberg (26-11) (Innb) 238
 Sunne (40-47) (Øver) 403
 Sørlund (26-141) (Innb) 261
  
 Kvernmosæter 
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb)       222
 Vestadbakken T23 (58-142) (Innb) 276
  
 Kvernaas 
 Skrenten (28-17) (Innb) 217
  
 Kvile 
 Arneborg (26-73) (Innb)   11
 Hallingskarvet (24-52) (Innb)   65
  
 Kvilten 
 Løvli (24-30) (Innb) 134
  
 Kvilvang 
 Øiby (40-80) (Øver) 407
  
 Land 
 Håvi (37-25) (Innb)   83
 Kvernmo (24-1) (Innb) 110
  
 Landgraff 
 Bæk søndre (26-23) (Innb)   32
 Hagebæk (29-4) (Innb)   62
 Pernup (30-1) (Innb) 192
 Størks (26-17) (Innb) 247
 Sønsthagen (26-18) (Innb) 258
  
 Landsjøåsen 
 Fagerhøy (37-243) (Innb)   45
 Langeggen 
 Smordalen søndre (22-2) (Ørsj) 374
  
 Langerud 
 Finnsrud (37-525) (Innb)   47
 Fjellbu (37-158) (Innb)   47
  
 Langleite 
 Pynten (26-68) (Innb) 196
  
 Langgård 
 Haugan I og II (26-88 og 270) (Innb)   66
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb) 222
  
 Langtjernaasen 
 Nordby vestre (33-32) (Innb) 176
  
 Langaanes 
 Granheim (40-60) (Kors) 343
 Vestadbakken T51 (58-166) (Innb) 280
  
 Lans 
 Kvejordet T19 (31-283) (Innb) 107
 Nordtun (25-11) (Innb) 184
  
 Larsen 
 Asphaug (37-236) (Innb)   13
 Bakken Utpå-Nes (39-16) (Øver) 379
 Bakksetra (39-16) (Ørsj) 371
 Evja (29-34) (Innb)   44
 Hagberg (33-524) (Innb)   62
 Hagen (33-80) (Innb)   63
 Hagen nedre (33-241) (Innb)   64
 Heimtun I (26-330) (Innb)   75
 Håvi (37-25) (Innb)   83
 Kvejordet T20 (31-284) (Innb) 107
 Linde (37-412) (Innb) 123
 Mimre lund (Gløtten) (36-110) (Innb) 143
 Sæterbakken (36-17) (Innb) 251
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
 Vestadjordet T5 (58-73) (Innb) 290
  
 Larsson 
 Bjørnås (26-514) (Innb)   23
  
 Lauritsen 
 Granly (36-365) (Kors)
 344
 N for Grindb. T56 (36-259) (Innb) 166
  
 Lee 
 Viken (37-12) (Innb) 296
  
 Lepperød 
 Møllerud T1 (37-501) (Innb) 158
  
 Lerbak 
 Akerberg (38-105) (Innb)   10
 Finnsrud (37-525) (Innb)   47
 Lerbak (37-355) (Innb) 114
 Skogheim (56-6) (Stra) 365
 Vestadbakken T48 (58-163) (Innb) 279
  
 Lidahl 
 Melgård (59-15) (Innb) 140
  
 Lie 
 Kjellås-Bakkely (37-400) (Innb)   90
 Torhaug (26-240) (Innb) 265
 Vestadbakken; Mobakken borettslag AL (58-182) (Innb) 271
 Vestadjordet T12 (58-83) (Innb) 291
  
 Lien 
 Lien (Klokkerhaugen) (26-34) (Innb) 118
 Nervold (39-69) (Ørsj) 373
 Nyborg (30-120) (Ørsj) 373
  
 Likværn 
 Røsa (39-202) (Øver) 399
  
 Lilleberg 
 Dypviken (Djupvika) (37-2) (Innb)   37
 Lilleberg (26-42) (Innb) 121
  
 Lillemo 
 Lillemo (53-33) (Innb) 122
  
 Lillenysæter 
 Kjelstad (Bjørnåsen) (26-62) (Innb)   95
  
 Lillevold 
 Flengsrud II (26-259 og 257) (Innb)   50
 Lillevold (56-3) (Stra) 356
 Moen søndre (25-1) (Innb) 148
 Storageren (30-35) (Innb) 242
  
 Lindberget 
 Bækkelund (41-8) (BuFu) 322
 Eggen (56-9) (Stra) 353
  
 Lindstrøm 
 Høgegga (58-230-8) (Innb)   80
 Kirkenær (33-113-9/10) (Innb)   85
 Vestadbakken T9 (58-138) (Innb) 275
  
 Link 
 Hammerstad (36-38) (Innb)   65
  
 Linstad-Lindstad 
 Apotekergården (20-201) (Innb)   10
 Aspro (26-408) (Innb)   13
 Dalvang (31-78) (Innb)   35
 Fagerhøy (37-243) (Innb)   45
 Fredly (24-33) (Innb)   51
 Fuglåmovolden (Fuglaamoen søndre) (40-17) (BuFu) 327
 Høgegga (58-230-5) (Innb)   80
 Jevnaker (31-43) (Innb)   85
 Krystadbakken (26-404) (Innb)   99
 Lillevold II (56-117) (Stra) 356
 Lunås (37-258) (Innb) 129
 Lysholm (26-205) (Innb) 131
 Moe Gården (26-92) (Innb) 146
 N for Grindb. (36-289) (Innb) 170
 N for Grindb. T12 (36-288) (Innb) 170
 Nordom (40-10) (Øver) 396
 Selje (35-31) (Innb) 211
 Skredderbakken syd (26-237) (Innb) 215
 Slettmovn. 12 Bolisameiet Slettmoen (37-679) (Innb) 222
 Thune (26-192) (Innb) 263
 Tryli (28-26) (Innb) 266
  
 Litland 
 Sjøli (30-26) (Drev) 339
  
 Ljung 
 Bergetunet (33-256) (Innb)   18
  
 Ljungstrøm 
 N for Grindb. T90 (36-312) (Innb) 173
  
 Lokhem 
 Vestad (58-7) (Innb) 270
  
 Lokholt 
 Lyngbakken (33-221) (Innb) 130
  
 Lorentsen 
 Kvejordet T11 (31-278) (Innb) 106
 Søndre Moen T16 (25-43) (Innb) 256
  
 Lostad 
 Arneborg (26- 73) (Innb)   11
 Hardbakken (26-223) (Innb)   65
  
 Lund 
 Arnemo (40-130) (BuFu) 316
 Bakketun (26-224) (Innb)   15
 Brenna (40-73) (BuFu) 317
 Fuglaamoen (40-23) (BuFu) 325
 Elvenes (37-124) (Innb)   40
 Hammersgaard nordre (36-48) (Øver) 383
 Helstad (36-63) (Innb)   76
 Kirkenær (33-113) (Innb)   85
 Lund (Innb) 
 Lyngmo (40-120) (BuFu) 330
 Møllerud T2 - Tunheim (37-502) (Innb) 158
 N for Grindb. T 19 (36-295) (Innb) 171
 Skjærstad (26-10) (Innb) 212
 Solheim (40-59) (BuFu) 331
 Stallheim II (30-409) (Drev) 341
 Tangnes (58-16) (Innb) 262
 Thune (26-192) (Innb) 263
 Tunheim (37-275) (Innb) 267
 Vestadbakken T27 (58-145) (Innb) 277
 Vestlund (26-106) (Innb) 294
  
 Lundberg 
 Hyttebakken (26-189) (Innb)   79
 Lundberget (26-35) (Innb) 125
 Vestadbakken T66 (58-181) (Innb) 282
  
 Lundberget 
 Berglund (36-402) (Innb)   19
 Lundberget (26-35) (Innb) 125
 Løken (26-48) (Innb) 132
 Skjærstad (26-10) (Innb) 212
 Slettmovn. 15 (37-253) (Innb) 221
 Solli (28-4) (Innb) 233
  
 Lundby 
 Vestadjordet T4 (58-72) (Innb) 290
  
 Lunde 
 Apotekergården (20-201) (Innb)   10
 Djupbækmoen (53-42) (Innb)   36
 Lund (26-14) (Innb) 124
 Lunde østre (31-1) (Innb) 126
 Løkja (26-33) (Innb) 133
 Pernup (30-1) (Innb) 192
 Sjøli (30-26) (Drev) 339
 Skredders (26-2) (Innb) 217
 Told (30-47) (Innb) 263
 Vikli (37-76) (Innb) 297
 Øverby (26-60) (Innb) 307
  
 Lundeby 
 Flaten (26-167) (Innb)   48
  
 Lundgren 
 Stensborg (26-118) (Innb) 241
 Størks (26-17) (Innb) 247
 Vestadbakken søndre T9 (58-244) (Innb) 289
  
 Lundheim 
 Tune (36-128) (Innb) 266
  
 Lutnæs 
 Høgegga (58-230-1) (Innb)   80
 N for Grindb. T113 Rogne (36-324) (Innb) 174
 N for Grindb. T81 (36-278) (Innb) 168
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
 Vestadbakken T107 (58-218) (Innb)  287
 Vestadjordet T5 (58-73) (Innb) 290
  
 Lyseggen 
 Bjørkom (26-377) (Innb)   22
 Slettmovn. 15 (37-253) (Innb) 221
  
 Lysfoss 
 Kirkenær (33-113-8) (Innb)   85
 Rypbekklia T9 (24-67) (Innb) 201
 Smestadjordet T2 (58-90) (Innb) 226
 Søndre Moen - Gunnli (25-27) (Innb) 253
 Vestadbakken T15 (58-134) (Innb) 275
  
 Lysvik 
 Kvernmo nordre (24-6) (Innb) 111
 Mehagen (Knutshaugen) (35-5 og 36-1) (Innb) 138
  
 Løbak 
 Kjellås Vikhøgda (37-417) (Innb)   90
 Løbak (24-8) (Innb) 131
 Melgård (59-15) (Innb) 140
 Sandmoen (26-55) (Innb) 209
 Solhøi (37-169) (Innb) 232
 Viken (37-12) (Innb) 296
  
 Løbben 
 Vestadbakken T60 (58-175) (Innb) 282
  
 Løberg 
 Akerberg (38-105) (Innb)   10
 Bekkelihøgda (26-537) (Innb)   16
 Bergetunet (33-256) (Innb)   18
 Buvang (41-11) (BuFu) 322
 Grinde (26-266) (Innb)   59
 Korsberget (Svenshaugen) (36-16) (Kors) 347
 Korsberget (36-41) (Kors) 348
 Lilleberg (26-42) (Innb) 121
 Lund (26-14) (Innb) 124
 Løvberget nordre (38-3) (Innb) 134
 Løvberget søndre (38-17) (Innb) 135
 Løvhaug (38-156) (Innb) 137
 Midtberg nordre (26-74) (Innb) 141
 Nordbylia TIA (26-332) (Innb) 180
 Nyløkka (36-190) (Kors) 349
 Rognli (26-463) (Innb) 199
 Skauge (33-229) (Innb) 212
 Vestadbakken T58 (58-173) (Innb) 281
 Vestadbakken T93 Lykkebo (58-204) (Innb) 284
 Åsen (37-131) (Innb) 312
  
 Løchting 
 Løvhaug (26-295) (Innb) 137
 Sole (Sentralen) (26-50) (Innb) 230
  
 Løken 
 Flaten (29-117) (Innb)   49
 Hemstadjordet T104 (36-238) (Innb)   78
 Kroa (58-59) (Innb)   99
  
 Løkken 
 Klokkers (37-323) (Innb)   97
 Skredderbakken (26-12) (Innb) 215
 Soleng (26-347) (Innb) 231
 Stenfloen (41-10) (BuFu) 331
  
 Løvberget 
 Buflod østre (41-1) (BuFu) 319
 Grinden (34-1) (Innb)   59
 Løvberget nordre (38-3) (Innb) 134
 Løvberget søndre (38-17) (Innb) 135
  
 Løvlien 
 Opseth (36-26) (Innb) 189
  
 Løvlund 
 Bakketun (26-224) (Innb)   15
 Fallet (24-55) (Innb)   46
 Flata (33-314) (Innb)   48
 Frogn (26-156) (Innb)   51
 Kvernberg (24-10) (Innb) 109
 Kvernberg (24-87) (Innb) 110
 Li (26-254) (Innb) 116
 Nymoen nordre (33-67) (Innb) 186
 Rogne (33-66) (Innb) 197
 Skogly (24-28) (Innb) 213
  
 Løvås 
 Bjørklund (36-42) (Innb)   22
 Buvang (41-11) (BuFu) 322
 Lindstad (36-35) (Innb) 124
 Løvhaug (38-156) (Innb) 137
 Løvli I (36-355) (Innb) 137
 Solgløtt (36-354) (Innb) 232
 Ørsjøsetra (Røystad) (31-28) (Ørsj) 375
 Ørsjøsetra (31-34) (Ørsj) 376
  
 Løvåsen-Løvaasen 
 Høgegga (58-230-4) (Innb)   80
 Evje (32-32) (Stra) 353
 Furuly (56-31) (Stra) 354
 Goroa (40-156) (BuFu) 328
 Gamlevn. 15 (26-522) (Innb)   53
 Landgard (56-44) (Stra) 355
 Løvaasen (56-8) (Stra) 358
 N for Grindb. T79 (36-276) (Innb) 168
 Skoglund (56-15) (Stra) 365
 Skogmo (56-53) (Stra) 365
 Skogvang (56-50) (Stra) 365
 Søndre Moen - Skogtun (25-37) (Innb) 255
 Vestadbakken T45 (58-161) (Innb) 279
 Varli (56-7) (Stra) 369
  
 Magnum 
 Bergetunet (33-256) (Innb)   18
  
 Mailand 
 Hallingskarvet (24-52) (Innb)   65
  
 Markusson 
 Moen (37-168) (Innb) 147
  
 Martinsen 
 Bakkeli (37-143) (Innb)   14
 Bratteggen nordre (26-54) (Innb)   26
 Enebo (37-491) (Innb)   42
 Hammersgaard nordre (36-48) (Øver) 383
 Høgegga (58-230-2) (Innb)   80
 Kjellås I (37-306) (Innb)   87
 Kjellås T29 (37-460) (Innb)   94
 Nerli (36-308) (Innb) 161
 N for Grindb. T55 (36-322) (Innb) 173
 Nordvik (37-136) (Innb) 184
 Skredderbakken (26-527) (Innb) 216
 Skyltbæk (37-173) (Innb) 218
 Sole (Sentralen) (26-50) (Innb) 230
 Solli (36-107) (Kors) 349
 Weideborg (26-179) (Innb) 299
 Vestmo (Egga) (26-161) (Innb) 295
 Østvang (33-131) (Innb) 307
  
 Matsen 
 Søndre Moen T5 (25-31) (Innb) 254
 Søndre Moen T15 (25-42) (Innb) 256
  
 Matsson 
 Bergheim (59-28) (Innb)   19
 Kjellås - Brattbakken (37-410) (Innb)   90
 Kjelvang (37-113) (Innb)   97
 Matssbo (59-32) (Innb) 138
 Vestadbakken søndre T12 (58-238) (Innb) 288
 Vestadjordet T12 (58-83) (Innb) 291
  
 Mattisen 
 Sundsbakken (40-16) (Øver) 402
  
 Meeg 
 Solvang (35-12) (Innb) 237
 Vestadbakken T52 (58-167) (Innb) 280

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler