Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie bind 9 del 1 Mehagen - Nordgaard/Nordgård

Innholdsfortengelse / Register

 

 Mehagen 
 Korsberget (Korsbergseteren) (35-1) (Kors) 346
 Korsberget søndre (36-76) (Kors) 348
 Nordberg (36-37) (Innb) 176
 Mehagen (Knutshaugen) (35-5 og 36-1) (Innb)        138
  
 Meidell 
 N for Grindb. T12 (36-288) (Innb) 170
  
 Mejlænder 
 Bæk - nordre Dunkers (26-28) (Innb)   31
  
 Melby 
 Elverhøy (40-128) (BuFu) 324
 Kjelstad nordre (26-57) (Innb)   95
 Nordtun (36-358) (Innb) 184
 Nordvik (37-136) (Innb) 184
 Rypbekklia T5 (24-81) (Innb) 203
 Rønning (36-67) (Innb) 205
 Vestadbakken T33 (58-150) (Innb) 278
  
 Mehlum 
 Kjellås III (37-308) (Innb)   87
  
 Melvold 
 Dalvang (31-78) (Innb)   35
 Melvold (37-47) (Innb) 141
 Sunne (40-47) (Øver) 403
  
 Midtby 
 Knappen (33-73) (Innb)   98
 Sandkveen (37-4) (Innb) 208
 Slettvik (37-55) (Innb) 224
  
 Midtdal 
 Brenna (40-73) (BuFu) 317
 Kjellås T6 (37-420) (Innb)   91
  
 Mikkelsen 
 Nordsted (26-15) (Innb) 183
 Østgaard (38-24) (Innb) 302
  
 Mjølnerød 
 Kirkenær (33-113-3) (Innb)   85
  
 Mo-Moe 
 Brændhaugen (37-62) (Innb)   29
 Bæk søndre (26-23) (Innb)   32
 Høgegga (58-230-6) (Innb)   80
 Kvarnstad (26-49) (Innb) 100
 Lyngbakken (33-221) (Innb) 130
 Løken (26-48) (Innb) 132
 Mo (59-1) (Innb) 143
 Mobæk (58-22) (Innb) 145
 N for Grindb. T39 (36-292) (Innb) 170
 Nordhagen (28-1) (Innb) 181
 Rustad (40-15) (Øver) 397
 Rypbekklia (24-77) (Innb) 202
 Skjærstad (26-10) (Innb) 212
 Solstad (26-214) (Innb) 234
 Solvang (26-92) (Innb) 
 Strineset (37-18) (Innb) 244
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
  
 Moberg 
 Kvejordet T6 - Vårheim (31-274) (Innb) 105
  
 Moberget 
 Vestadbakken T91 (58-202) (Innb) 284
  
 Mobæk 
 Bo (26-269) (Innb)   24
 Deset (26-85) (Innb)   35
 Egge (37-458) (Innb)   38
 Eng (59-14) (Innb)   42
 Fossheim (58-58) (Innb)   50
 Granrud (58-31 og 104) (Innb)   57
 Grindmo (37-283) (Innb)   60
 Kjellås-Næsmo (37-375) (Innb)   89
 Kjelvang (37-113) (Innb)   97
 Melvold (37-47) (Innb) 141
 N for Grindb. T 89 (36-306) (Innb) 172
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb)       222
 Sole (26-119) (Innb) 231
 Solvoll (58-39) (Innb) 237
 Tørmo (59-18) (Innb) 268
 Vestadbakken T19 (58-138) (Innb) 275
 Vestadbakken T95 (58-206) (Innb) 285
 Vestadbakken T100 (58-211) (Innb) 286
 Vestadjordet Elvebo (58-70 og 106) (Innb) 289
 Vestadjordet T7 (58-75) (Innb) 290
 Heimly (40-85) (Øver) 386
  
 Moen 
 Bergheim (59-28) (Innb)   19
 Bergly (36-307 og 332) (Innb)   19
 Enebo (37-491) (Innb)   42
 Gløtten I (26-395) (Innb)   53
 Kjellås IV (37-309) (Innb)   87
 Korsberget (Korsbergseteren) (35-1) (Kors) 346
 Kvejordet T14 - Monstad (31-281) (Innb) 106
 Lyngås (59-33) (Innb) 130
 Løken (26-38) (Innb) 132
 Løvli og Løvli II (38-67 og 231) (Stra) 357
 Mo (59-1) (Innb) 143
 Moe Gården (26-92) (Innb) 146
 Moen (37-168) (Innb) 147
 Moen nordre (25-2) (Innb) 147
 Nordberg (36-37) (Innb) 176
 Rypbækmoen (33-34) (Innb) 203
 Solli/Sollia (28-4) (Innb) 233
 Stallheim II (30-409) (Drev) 341
 Søndre Moen T16 (25-43) (Innb) 256
 Tune (36-128) (Innb) 266
 Vestadbakken T56 (58-171) (Innb) 281
 Vestadbakken søndre T5 (58-241) (Innb) 288
 Østerhaug (36-2) (Innb) 301
 Østlund (28-5) (Innb) 304
  
 Mohrsen 
 Øvrevoll II (31-228) (Innb) 309
 Morein 
 Høgstad (37-263) (Innb)   81
  
 Moren 
 Haugli (26-112) (Innb)   71
 Haugseth (37-239) (Innb)   72
 Hassel (56-179) (Stra) 354
 Helsetun (28-18 og 19) (30-220) (Innb)    76
 Løvberget nordre (38-3) (Innb) 134
 N for Grindb. T21 (36-297) (Innb) 171
 Moren (56-2) (Stra) 359
 Morskogen (56-42) (Stra) 361
 Rypbekklia T12 (24-75) (Innb) 202
 Vestadbakken T5 (58-124) (Innb) 274
 Vestadbakken T19 (58-138) (Innb) 275
 Åsen 10A - Granbo (26-411) (Innb) 314
  
 Mortensen 
 Fagerlid (35-9) (Innb)   45
  
 Moseng 
 Kjelstad (Bjørnåsen) (26-62) (Innb)   95
 Moseng (26-102) (Stra) 361
  
 Munch 
 Slettmov 12 Boligsameien Slettmoen (37-679) (Innb) 222
  
 Muruåsen 
 Haugli (37-402) (Innb)   72
 Løvland ( 38-66) (Stra) 357
 Løvli og Løvli II (38-67 og 231) (Stra) 357
 Løvaasen (56-8) (Stra) 358
 Mauregga (56-322) (Stra) 358
 Søndre Moen - Lymo (25-28) (Innb) 254
 Åttekanten (56-314) (Stra) 370
  
 Myhr-Myr 
 Klokkers (37-323) (Innb)   97
 Linde (37-412) (Innb) 123
 Myhr (40-122) (Øver) 388
 Myrhaugen (38-204) (Øver) 389
 Vestadbakken T51 (58-166) (Innb) 280
 Østli (36-124) (Innb) 304
 Øystad (38-123) (Øver) 407
  
 Myklebust 
 Evja (29-34) (Innb)   44
  
 Myhre 
 Bjørke (37-408) (Innb)   21
 Bjørkly (26-246) (Innb)   22
 Bjørkom (26-377) (Innb)   22
 Brofoss (58-47) (Innb)   28
 Egge (58-62) (Innb)   39
 Furuly (26-511) (Innb)   52
 Grinda (36-385) (Kors) 344
 Grinde (26-266) (Innb)   59
 Havnehagen (37-128) (Innb)   75
 Høgegga (58-230-10) (Innb)   80
 Haavli (36-106) (Kors) 344
 Kjellås T16 (37-430) (Innb)   93
 Li (37-234) (Innb) 116
 Mo (59-1) (Innb) 143
 Mostue (58-52) (Innb) 151
 Myrdal (37-116) (Innb) 155
 Myhre (37-29) (Innb) 152
 Myhre (37-46) (Innb) 153
 N for Grindb. T26 (35-48) (Innb) 163
 N for Grindb. T59 (36-262) (Innb) 166
 N for Grindb. T90 (36-312) (Innb) 173
 Nyløkka (36-190) (Kors) 349
 Pynten (26-68) (Innb) 196
 Roa (36-220) (Innb) 197
 Rogner (58-60) (Innb) 198
 Sandli (37-319) (Innb) 209
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb) 222
 Smestadjordet T1 (58-89) (Innb) 226
 Solhaug (26-170) (Innb) 232
 Strøm (37-210) (Innb) 245
 Vestadjordet T9 (58-81) (Innb) 290
 Vestadjordet T10 (58-82) (Innb) 291
 Vikli (37-76) (Innb) 297
 Ørsjøsetra (Røystad) (31-28) (Ørsj) 375
 Øvrevoll IV - Lirom (31-323) (Innb) 310
 Aasseth (36-91) (Kors) 351
  
 Myrheim 
 Landgard (56-44) (Stra) 355
  
 Myrli 
 Hemstadjordet Soltun T101 (36-246) (Innb)   78
 N for Grindb. T85 (36-302) (Innb) 172
  
 Myrvang 
 Bergetunet (33-256) (Innb)   18
 Haugtun (36-373) (Innb)   75
 Slettmovn. 12 Boligsameiet Slettmoen (37-679) (Innb) 222
 Søndre Moen T19 (25-46) (Innb) 256
 Vestadbakken borettslag (58-119) (Innb) 272
 Vestadbakken søndre T13 (58-237) (Innb) 288
 Vestadjordet T17 (58-88) (Innb) 292
  
 Myrvold 
 Kvilhaug (57-10) (Stra) 355
  
 Mæhlen 
 Strineset (37-18) (Innb) 244
  
 Mæhlum 
 Mæhlum (57-1) (Stra) 362
 Rogland (57-8) (Stra) 364
  
 Møller 
 Grinde (26-266) (Innb)   59
 Møllerud (37-27) (Innb) 157
 Nordhaug (37-77) (Innb) 181
 Rud (37-99) (Innb) 199
 Sanden (37-3 og 642) (Innb) 399
 Sandkveen (37-4) (Innb) 208
 Sandmoen (26-55) (Innb) 209
 Skansen (26-497) (Innb) 212
 Skredderbakken (26-527) (Innb) 216
 Slettmoen (37-54) (Innb) 221
 Solheim (40-59) (BuFu) 331
 Søndre Moen Nymoen Asphaug (33-490) (Innb) 257
 Vestadbakken T57 Fredly (58-222) (Innb) 287
 Østgaard (38-24) (Innb) 302
 Østvang (33-131) (Innb) 307
  
 Møllerud 
 Tangnes (58-16) (Innb) 262
 Vikli (37-76) (Innb) 297
  
 Mørsøybakken 
 Mørsøybakken (Stra) 364
  
 Møystad 
 Slettmovn. 15 (37-253) (Innb) 221
  
 Myrhaug 
 Kjellås T29 (37-460) (Innb)   94
  
 Mysen 
 Midtberg søndre(26-95) (Innb) 142
 Sønsthagen nedre og vestre (26-110 og 584) (Innb) 259
  
 Nakken 
 Kjellås T18 (37-432) (Innb)   93
 Vestadbakken T42 (58-159) (Innb) 279
  
 Narud 
 Mehagen (Knutshaugen) (35-5 og 36-1) (Innb) 138
  
 Nawojska 
 Vestadjordet T12 (58-83) (Innb) 291
  
 Neby 
 Arneborg (26-73) (Innb)   11
 Bjørnås (33-228) (Innb)   23
 Elvarheim (26-100) (Innb)   39
 Høgtun-Gløttvold (37-121) (Innb)   81
 Mølla (34-10 og 19) (Innb) 156
 Vestadbakken T9 (58-128) (Innb) 274
  
 Nerberg 
 Enger (59-7) (Innb)   42
 Nerberg (26-41) (Innb) 159
 Opseth (36-26) (Innb) 189
  
 Nerby 
 Opseth (36-26) (Innb) 189
 Villro (36-208) (Innb) 297
  
 Nergård-Nergaard 
 Haugavegen (26-187) (Innb)   68
 Kjellås Furuhaug (37-399) (Innb)   90
 Skoglund (56-15) (Stra) 365
 Stenfloåsen T8 (40-175) (BuFu) 333
 Vestadbakken T26 (58-144) (Innb) 277
  
 Nerhagen 
 Bekkelund (31-37) (Drev) 336
 Bæk - nordre Dunkers (26-28) (Innb)   31
 Deset (26-85) (Innb)   35
 Liheim (26-273) (Innb) 120
 Melgård (59-15) (Innb) 140
 Påljordet (26-367) (Innb) 196
 Solbakken (33-543) (Innb) 229
 Søndre Moen T12 (25-36) (Innb) 255
 Vestadbakken T5 (58-124) (Innb) 274
 Vikli (37-76) (Innb) 297
  
 Nerkvern 
 Arnemo (40-130) (BuFu) 316
  
 Nermo 
 Fredhjem (36-105) (Kors) 342
 Granly (36-365) (Kors) 344
 Haavli (36-106) (Kors) 344
 Nerbak (36-81) (Kors) 348
 Nermo (26-162) (Innb) 161
  
 Nes-Næs 
 Borg (31-12) (Innb)   24
 Bratteggen nordre (26-54) (Innb)   26
 Buflod vestre - Gjermunds (41-3) (BuFu) 318
 Buflod østre (41-1) (BuFu) 319
 Bækkestuen (36-15) (Øver) 381
 Elvenes (37-124) (Innb)   40
 Flenåsen (39-9) (BuFu) 324
 Fuglaamoen (40-23) (BuFu) 325
 Fuglåmovolden (Fuglaamoen søndre) (40-17) (BuFu) 327
 Helstad (36-63) (Innb)   76
 Kveen (31-19) (Innb) 101
 Langsand (36-158) (Øver) 387
 Løbak (24-8) (Innb) 131
 Løkken (39-18) (Innb) 134
 Nes nordre Halvor-Nes (40-1 og 2) (Øver) 389
 Nes nordre Jon-Nes (40-6) (Øver) 390
 Nes østre --Ol-Jons (39-55) (Øver) 392
 Nordom (40-10) (Øver) 396
 Nordvi (40-29) (Øver) 397
 Rustad (40-15) (Øver) 397
 Sanden (37-3 og 642) (Øver) 399
 Skallen (30-49) (Innb) 211
 Sørby søndre - Oppigarn (37-30) (Øver) 405
  
 Nesbakk-Nesbak-Næsbak 
 Haugan I og II (26-88 og 270) (Innb)   66
 Kjellås T15 (37-429) (Innb)   92
 Libak (26-186) (Innb) 118
 Løvberget søndre (38-17) (Innb) 135
 Rogner (58-60) (Innb) 198
 Solhaug (26-170) (Innb) 232
 Vikavn. (37-513) (Innb) 295
 Åkerli I (26-509) (Innb) 311
  
 Nesbakken 
 Bjerke I (26-290) (Innb)   20
  
 Nilsen  
 Håvi (37-25) (Innb)   83
 Mo (59-1) (Innb) 143
 N for Grindb. T94 (36-316) (Innb) 173
  
 Nilsson 
 Solli/Sollia (28-4) (Innb) 233
 Østmo nordre (33-24) (Innb) 306
  
 Nistad 
 Bæk søndre (26-23) (Innb)   32
  
 Nodeland 
 Søndre Moen - Asphaugen (25-24) (Innb) 253
  
 Nohr-Nor 
 N for Grindb. Norheim (36-290) (Innb) 170
 Skredderbakken (26-12) (Innb) 215
 Vestadbakken T53 (58-168) (Innb) 280
  
 Nordal 
 Bakketun (26-238) (Innb)   15
 N for Grindb. T 54 (36-258) (Innb) 165
  
 Nordberg 
 Nordbylia TIA (26-332) (Innb) 180
  
 Nordberg 
 Hauge (37-247) (Innb)   68
  
 Nordbrenden 
 Høgegga (58-230-6) (Innb)   80
  
 Nordby 
 Enger (59-7) (Innb)   42
 Grinden (34-1) (Innb)   59
 Hemstad (36-27) (Innb)   76
 Lien (Klokkerhaugen) (26-34) (Innb) 118
 Moen (37-168) (Innb) 147
 Nordby vestre (33-32) (Innb) 176
 Nordby østre (33-6) (Innb) 178
 Rypbækmoen (33-34) (Innb) 203
 Slettmoen (37-54) (Innb) 221
 Snøggbakken (33-218) (Innb) 227
 Storjordet (33-30) (Innb) 243
 Sundby (37-79) (Innb) 248
 Vestad (58-7) (Innb) 270
 Østmo (33-3) (Innb) 305
  
 Norderhaug 
 Elvestad (40-82) (Øver) 383
 Fredro (33-381) (Innb)   51
 Norderhaug (40-19) (Øver) 394
 Skaugum (40-99) (Øver)
 401
 Steia (41-41) (BuFu) 331
 Stenfloåsen T1 (40-169) (BuFu) 333
 Sunde (37-387) (Innb) 249
 Vestadbakken T27 (58-145) (Innb) 277
 Vestadbakken T91 (58-202) (Innb) 284
  
 Nordgaard-Nordgård 
 Bæk søndre (26-23) (Innb)   32
 Kikut I og II (26-253 og 34-12) (Innb)   85
 Nes østre --Ol-Jons (39-55) (Øver) 392
 Nymoen T1 (33-352) (Innb) 188
 Roa III (26-256) (Innb) 196
 Smestu (37-297) (Innb) 226
 Vestadbakken T23 (58-142) (Innb) 276
 Vestadbakken T55 (58-170) (Innb) 280
 Åsen 4 (26-343) (Innb) 313

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler