Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Trøgstad kulturhistorie bind 2

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Østfold

Innhold

 Bygdebokkomiteens forord      8
 Forfatterens forord      9
   
 Kapittel 1  
 Tiden og perioden 1800-1900         11
    
 Kapittel 2  
 Folketall og endring i en bondebygd           17
   
 Folketallet gjennom 1800-tallet    17
 Situasjonen i Trøgstad og i nabobygdene             19
 Økende befolkning, økende utflytting    22
 Folk flytter    24
 Alderssammensetningen    27
 Bolig- og familieforhold    29
 Hvor kom trøgstingene fra?    31
 Utfordringer for lokalsamfunnet    32
   
 Kapittel 3  
 Jordbrukere, husmenn og spekulanter    35
    
 Herredsoversikter fra 1840-årene    35
 Arbeid for moderne jordbruk    36
 Eier- og brukerforhold    38
 Folketellingene forteller om forandringer    39
 Fra husmenn til selveiere    42
 Noen eksempler    43
 Situasjonen i 1900    46
 Størrelsen på brukene    47
 Jordbrukere og spekulanter    49
 Husmannsvilkår og arbeidsmarked    52
 Husmannssystemet utfordres    55
   
 Kapittel 4  
 Jordbruk og andre næringsveier    59
   
 Garsrud i 1860-årene    59
 Garsrud i 1900    61
 En stor Trøgstad-gård - Ekeberg i 1860-årene    62
 Ekeberg i 1900    63
 Korn og annen dyrking    64
 Gårdsarbeid    68
 Kverner og møller    69
 Dyrehold    72
 Meierier    76
 Tjenestefolk    76
 Arbeidsforhold og tjenesteforhold    78
 Husflid og håndverk    80
 Mekanisering av jordbruket    88
 Nye måter å drive gård på    91
 Landbruksutdannelse    92
 Veterinærer    95
 Bondeorganisasjoner og kommunal jordbrukspolitikk           96
 Skogsdrift    99
 Jakt og fiske  103
 Industriutvikling  106
 Forandringenes tid  110
   
 Kapittel 5  
 Fattigstell og helseforhold  117
   
 Lokalt fattigstell etter 1837  117
 Den onde sirkelen  119
 Daglig fattigstell  119
 Veldedighet  120
 Nye fattiglover og nye problemer  122
 Fattigregnskapet  123
 Økende utgifter til fattigstellet  125
 Trøgstad får en fattiggård  128
 Organisert legetilsyn  130
 Vaksinasjon og sunnhetskommisjon  133
 Diakonisser  134
 Jordmødre  135
 Helseproblemer  136
 Alkohol som helseproblem  139
 Folkemedisin  142
   
 Kapittel 6  
 Skolevesenet i gamle og nye spor  149
   
 Arven fra 1700-tallet  149
 Skolekommisjon og skolelover  151
 Skolekretser i 1828  153
 Skolens økonomi  154
 Skolevisitaser - lokale storsamlinger  155
 Fast skole  157
 Skolelærerne får hus og jord  160
 Seminarister  163
 Skolens innhold  164
 Eksamen!  167
 En skole for det gamle samfunn?  169
 Fra almueskole til folkeskole  170
 Nye læringsmål for skolen  170
 Folkeskolen  174
 Regulering av ressursene og organisering i 1890-årene  174
 Lærerne - ressurser og autoriteter  176
 Disiplin  178
 De som falt utenfor  178
   
 Kapittel 7  
 Prestene i nye tider  181
   
 Dynastiet Heidenreich  181
 Offentlig konflikt rundt presten Heidenreich  183
 Et angrep på embetsmennene  185
 Presten i folketradisjonen  186
 Siste blad Heidenreich i Trøgstad  187
 En ny prestetype i Trøgstad  189
 "Aktivitetsprestene" gjør seg gjeldende  190
 Dagsregisteret forteller sin historie  193
 Prestegård og prestelønn  195
 Prestegården som bondegård  198
   
 Kapittel 8  
 Kirkekjøp og kirkebygg  203
   
 Kirkeeiere  203
 Ønske om å kjøpe kirkene tilbake  204
 Bygge ny kirke i Båstad?  205
 Kirkehusets betydning  207
 Hva med Trøgstad kirke?  208
 Ny kirke i Trøgstad likevel?  211
 Trøgstad kirke restaureres  212
   
 Kapittel 9  
 Religion og fromhet  217
   
 Klokkere og medhjelpere  217
 Gudstjenester  221
 Dåp  224
 Innledelse av barselkvinner  228
 Konfirmasjon  231
 Bryllup  233
 Mann, kvinne og barn  235
 Begravelse og kirkegård  238
 Nattverd  244
 Haugianere og legmannskristendom  247
 Lokale Hauge-venner  248
 Haugiansk kultur  253
 Senere vekkelser og bevegelser  255
 Indremisjonsforening i Trøgstad 1864  256
 Et generasjonsskifte i 1870  257
 Andre spor fra legmannsreligionen  261
   
 Kapittel 10  
 Lokalpolitikk og kommunal utvikling  265
     
 "Kommunen" tar form  265
 Formannskapsloven av 1837  266
 Nasjonalt og lokalt i det nye Norge  268
 Selskabet for Oplysningens Fremme i Trøgstad og Baastad            269
 Betydningen av rett kunnskap  270
 Ildsjelene  273
 Gode tiltak for patrioter  274
 Tarvelighet og alkohol  277
 "Fædrenebygden" og lokaldemokratiet  278
 Formannskapet etableres  279
 Andre generasjon av politikere  281
 Lokalpolitiske saker  282
 Frykten for revolusjon  283
 Konflikter og debatter  287
 Baastad Læseforening  288
 Bondepolitikken i lokalsamfunnet  289
 Trøgstad kornmagasin og dets virksomhet  290
 En sparebank opprettes  292
 Lokal forsikringskasse  294
 Veier og kommunikasjon  296
 Postforbindelse  300
 Landhandlerier og forretningsvirksomhet  301
   
 Kapittel 11  
 Et tilbakeblikk  307
   
 Steds- og navneregister  312
   
 Kilder og litteratur  318

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler