Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
6 Nye artikler

Tysnes : gards- og ættesoge bind 2

Innholdsfortengelse / Register
 Tilbake til bygdebøker i Hordaland

Innhold

6 Føreord frå Styret 

7 Føreord

9 Heiabygdo

15 Siglevik

21 Folka i Siglevikjo

28 Økland H.

35 Folka på Økland

46 Heie Store og Lille

58 Folka på Heie

74 Kyrkjebygdo

82 Hollekim (Hodlekje)

91 Folka på Hodlekje

105 Andersland

111 Folka på Andersland

119 Borgen (Borgjo) og Håheim

130 Folka på Borgjo

137 Folka på Håheim

142 Dalen

148 Folka på Dalen

156 Reiso

166 Folka på Reiso

181 Myklestad

197 Folka på Myklestad

221 To

228 Folka på To

247 Uggdalseidet - kommunesenter, industri- og bustadområde

256 Rolse

262 Folka på Rolse

270 Opdal (Uggdal)

288 Folka i Uggdal

323 Gjellefall (Øyjor'o)

329 Folka på Øyjor'o

337 Vermedal

347 Folka i Vermedal

357 Sør-Reksteren

363 Sunde vestre (Sunda B.)

368 Folka på Sunda

375 Flygansvær Øvre og Nedre

388 Folka på Flygansvær

412 Frøkedal

417 FolkaiFrøkedal

423 Smievoll

429 Folka på Smievoll

433 Haukefær Nedre, Åseog Haukefær Øvre

449 Folka på Nera-Haukefær

453 Folka på Åse

462 Folka på Øvra-Haukefær

478 Dalsgård (Dalen)

483 Folka på Dalen

489 Brattetveit Lille og Store

497 Folka på Litle Brottetveit

503 Folka på Store Brottetveit

510 Ersvær

521 Folka på Ersvær

541 Nord-Reksteren

548 Gjelland øvre og nedre

557 Folka på Øvra-Gjelland

564 Folka på Nera-Gjelland

574 Bruntveit øvre og nedre

587 Folka på Bruntveit

587 Folka på Øvra-Bruntveit

596 Folka på Nera-Bruntveit

610 Skår R. (Skåro)

616 Folka på Skåro

623 Øvra og Nera Hope

645 Folka på Hope

649 FolkapåØvra-Hope etter 1785

657 FolkapåNera-Hope etter 1764

672 Vernøy

682 Folka på Vemo

703 Eldholm

712 Folka på Eldholm

723 Kaldefoss

729 Folka på Kaldafoss

740 Gjøvåg søndre, midtre og øvre

758 Folka på Øvra-Gjøvåg

768 Folka i Midt-Gjøvåg (Nigar)

779 Folka i Søra-Gjøvåg

786 Ordliste, skyldrekninga

789 Forkortingar

790 Alfabetisk gardsnamnregister

791 Oversiktskart - Tysnes Kommune

792 Kart over grenser til matrikkelgardane i dette bandet, Tysnes 2

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler