14
tor, des
7 Nye artikler

Utgitt: Forfatteren selv

Kategori:Melting
År
Sider80
Kategori:Stamnestrø
År
Sider112
Forfatter(e)
Kategori:Haugan
Undertittel:Hauganslekta gjennom flere hundre år
År
Sider86
Forfatter(e)
Kategori:Mytting
Undertittel:bakgrunn og etterslekt
År
Sider261
Forfatter(e)
Kategori:Moe
Undertittel:historien om Anna Moe fra Trondheim og hennes slekt
År
Sider184
Forfatter(e)
Kategori:Valle
Undertittel:slekta etter Karen Iverine og Paul Olsen Valle fra Lofo...
År
Sider179 s.
Forfatter(e)
Kategori:Landsverk
Undertittel:1778-1984
År
SiderVII, 224 s.
Forfatter(e)

Filtrer slektsbøkene

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler