Irske kirkebøker digitalisert og tilgjengliggjort på nett

4. juni ble en rekke slektshistoriske kilder fra Irland gjort tilgjengelig. Kildene som nå også finnes på nett er irske fødselsprotokoller for 1917 og 1918, ekteskapsprotokoller fra 1864-1869, 1942 og 1943 og dødsprotokoller for 1967 og 1968.

Les også: Digitaliserte irske kirkebøker

De nylig tilførte kildene finner du på https://www.irishgenealogy.ie/en/. Nettstedet dekker med dette tilskuddet, irske fødsels-, ekteskap og dødsprotokoller for følgende perioder:

  • Fødselsprotokoller fra 1864 til 1918
  • Ekteskapsprotokoller fra 1864 til 1943
  • Dødsprotokoller fra 1878 til 1968