Jeg er elven og elven er meg

En fantastisk dokumentar som handler om hundrevis av antatt tapte fotografier av forfedre til en maoristamme på New Zealand. ….eller handler filmen egentlig om dette? Er den kanskje heller om kontrasten mellom hvordan vi mennesker oppfatter slektens verdi og tradisjoner?

I 2001, da Edith Bell på New Zealand ryddet ut huset etter sin mor kom hun over en koffert full av gamle fotografier på glassplater. Bildene var av maorier, de innfødte som først kom til New Zealand fra Hawaiki (et nå forsvunnet øyrike i Polynesia) for over 100o år siden.

Annonse

Usikker på hva dette representerte henvendte familien seg til Webb’s auksjonshus som ble både erbødig og fullstendig henrykt over samlingen på 750 helt perfekte glassplater som ingen tidigere hadde visst om.

Auksjonsfirmaet  kopierte og forsøkte å katalogisere bildene. Noen var signert Partington, men annen informasjon kunne de ikke finne. Bildene viste maorier i tidsrommer 1892 – 1908 i forskjellige situasjoner, noen med dagligdagse gjøremål, andre som tydelig var  pyntet opp og poserte for fortografen. Området var fra rundt Whanganuielven som befinner seg omtrent midt på den nordre øya i New Zealand.

Auksjonskatalog over Partington samlingen ble sendt ut og den vakte stor interesse. På auksjonsdagen kom det kjøpere fra hele verden. Alle så fram til å få del i de sjeldne fotografiene, men så skjedde det noe…

Maoristammen fra området rundt Whanganuielven hadde også fått se katalogen og gjenkjente straks bildet på forsiden som var av en av deres forfedre. Tradisjonelt har maoriene den tro at dersom de blir avbildet blir personligheten deres utvannet. Å få bildet kopiert opp i mange utgaver er en katastrofe. Forferdet over katalogen og over at deres forfedres bilder skulle ende på en slik måte fikk dem til å reagere. Bildene skulle og måtte hjem til sine egne, ikke henge rundt i verden på steder de ikke hadde noe å gjøre. 

På auksjonsdagen hadde maoriene plassert seg på forskjellige steder rundt i lokalet og da bildene begynte å bli auksjonert bort ble det en tydelig uro blandt dem. Ausjonariusen følte den fiendlige stemningen i salen og bestemte seg tilslutt for å avbryte hele auksjonen til stor skuffelse for de mange som hadde reist langt for å sikre seg et bilde.

Den eneste løsnngen på konflikten som hadde oppstått var et privat kjøp av hele samlingen. Bildene representerte en stor verdi og auksjonsfirmaet hadde også nedagt mye tid og arbeid. Maoristammen hadde ikke mye penger, men så desperate at mange var innstilt på å selge husene sine for å finansiere kjøpet. Løsningen var at det lokale museet, Whanganui Regional Museum samarbeidet med maorigruppene for å få kjøpt bildene tilbake.

 Se den tankevekkende filmen fra Aljazeera: