Kan ha opptil 1000 brødre og søstre

Nederlandske Ivo van Halen fra Rotterdam leter etter sine brødre og søstre etter at han for fem år siden fikk beskjed av sine foreldre at de hadde brukt en sæddonor for å bli gravide. En DNA test har satt han på sporet av et mangfold av brødre og søstre.

Anonym sæddonor

Da sjokket over å få høre sannheten om sitt opphav hadde begynt å legge seg, tok Ivo kontakt med selskapet som hadde bistått foreldrene med sæddonasjonen. Klinikken kunne imidlertid ikke gi Ivo noen svar da sæddonasjonen i sin tid var gjort anonymt. 

Den 34 årige IT-arbeideren kjøpte derfor en DNA test fra Family Tree DNA for å avdekke hvor mange slektninger av han som hadde tatt den samme testen tidligere. Selskaper som tilbyr DNA-testing sitter etterhvert på enorme databaser over DNA til mennesker over hele verden og har de en match med 50% DNA er den en forelder og 25% DNA likhet har man med brødre og søstre. 

Fant far og halvsøsken

Ivo tok en spyttprøve som han sendte inn og to måneder senere fikk han svar på hvem som var hans biologiske far. Noe av det som overrasket han mest var oppdagelsen av at hans far var av afrikansk opprinnelse.

I tillegg fikk han informasjon om 42 halvsøsken, flere av disse har han nå har opprettet kontakt med. Enkelte av halvsøsknene kjente ikke til at de var unfanget ved hjelp av sæddonasjon, men uttalte til Ivo at de var lettet over å endelig få svar etter å ha kjent på følelsen av at noe ikke stemte helt…

Superdonor

Faren til Ivo van Halen var en såkalt superdonor og donerte sæd regelmessig i tre år. En nederlandsk organisasjon for barn som har blitt til etter sæddonasjon anslår at han kan ha blitt far til opp mot 1000 barn. 

Selv anslår donoren at han er far til rundt 200 barn, som til gjengjeld kan være født i en rekke europeiske land. Klinkken som han donerte til tilbød sæd over hele Europa, Ivo van Halen kan derfor ha halvbrødre og halvsøstre over hele Europa. 

Sæddonorer er ikke anonyme lenger i Norge

I Norge har barn født etter assistert befruktning ved hjelp av donorsæd rett til å få vite sin biologiske fars identitet så fort de har blit myndige. Dette gir imidlertid ikke barnet noen rettigheter ovenfor sin biologiske far. Donor har heller ingen rettigheter i forhold til å få vite hvordan hans sæd har blitt brukt eller om den har blitt brukt, han er derfor avhengig av at hans barn velger å ta kontakt for å få vite noe etter å ha avgitt en sæddonasjon.  


Kilder:

https://www.thetimes.co.uk/article/son-of-super-sperm-donor-learns-he-has-1-000-siblings-sswk3zsp0

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6221423/Dutch-man-searches-hundreds-brothers-sisters-DNA-test-reveals-son-donor.html

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/bioteknologi/saddonasjon/id438032/