Kokkehaugen : mellom herregård og spinnesal

Tilbake til bygdebøker i Østfold

Innhold

 Fra villmark til industrisamfunn    11
 Veden Herregård    59
 Minnestøtten i Vadskogen    67
 Luftbane fra Veden til Kaken    73
 Brevet til Amerika    77
 Borgfoss og Jensgården    81
 Hverdagen for husmødre og barn på Kokkehaugen          85
 Tistedalens Musikforening    91
 Kristenliv og avholdssak på Kokkehaugen    95
 Om skolegangen for barna på Kokkehaugen  113
 Livsminner fra Kokkehaugen  122
   
   – Aksel Pedersen (1892-1983)  
   – Agnes Henriksen  (f. 1900)  
   – Otto Løkkeberg (1915-2001)  
   – Aage Johansen (f. 1917)  
   – Else Gjendem (f. 1921)  
   – John Prang (f. 1921)  
   – Håkon Hellgård (f. 1922)  
   – Mary Braathen (f. 1924) og Inger Lundgren (f. 1926)       
   – Oscar Olsen (f. 1924) og Hans Olsen (f. 1930)  
   – Jakob Stensvik (f. 1926)  
   – Egil Jørstad (f. 1937)  
   – Roar Johansen (f. 1955)  
   
 Etterkrigsmodellenes glansdager  189
 Peter i Vastua – utdrag fra «Sør i landet nord i sjøen»  203
 Litteratur om Kokkehaugen og Tistedal  211