Kommende gårds- og slektshistorie fra Tysfjord

Idar Kjerpeseth har blitt engasjert for å skrive Tysfjord sin egen gård- og slektshistorie. Store deler av sommeren og høsten vil bli brukt til å samle inn lokalhistoriske minner fra fjorden. Formålet med innsamlingen er at en i større grad skal kunne la bygdeboka gjenspeile lokal kultur og ikke bare økonomiske forhold, noe som er viktig blant annet på grunn av kommunens flerkulturelle historie. Fra før har Tysfjord fått utgitt sin kulturhistorie i 2 bind, skrevet av Bjørg Evjen