Kvalme under svangerskapet kan være arvelig

Kvalme under svangerskapet er en velkjent plage for mange kvinner, men visste du at det kanskje er arvelig? Har du kjennskap til gravide i slekten som har vært svært plaget av morgenkvalme, er det sannsynligvis ikke den første gravide i slekten med disse plagene. Heldigvis har legevitenskapen bedre kontroll på behandlingen i dag enn for få tiår siden.

Selv om en stor andel av gravide kvinner opplever kvalme under svangerskapet, er grunnen til kvalmen noe uviss. Siden morgenkvalme kan oppleves som svært ubehagelig kan det være en trøst at det, i følge en studie publisert i tidsskriftet JAMA, kan være et tegn på at svangerskapet blir vellykket

Annonse

En studie publisert i tidsskriftet Nature Communications har avdekket en relasjon mellom morgenkvalme og arvelig genmateriale. Studien mener å ha avdekket en kobling mellom genene GDF15 og IGFBP7 og den alvorlige formen for morgenkvalme Hyperemesis gravidarum. Den samme studien hevder å avkrefte sammenkoblingen mellom morgenkvalme og graviditetshormoner og østrogen.

9 av 10 kvinner opplever kvalme under graviditet

I følge nhi.no opplever rundt 90% av alle gravide kvalme, av varierende grad. Den kraftigeste formen for kvalmen, kalt Hyperemesis gravidarum, rammer imidlertid kun rundt 1 av 100 gravide. Historisk sett kunne Hyperemesis gravidarum i ytterste fall medføre døden for den gravide som følge av kraftig dehydrering. 

På 1950- og 1960-tallet var legemiddelet Thalidomid et anerkjent legemiddel som skulle fungere som sovemiddel for gravide kvinner. Legemiddelet skulle lindre morgenkvalme, oppkast og andre symptomer, men viste seg etterhvert å kunne medføre skader på eller dødsfall for fosteret. 

Heldigvis har vi kommet lenger dag og dehydrering hos gravide blir i dag behandlet med noe så «enkelt» og mildt som intravenøst væskebehandling.