Dette er en tidslinje og derfor bør du lage en

Tidslinjer er en fin måte å visualisere de hendelser som på en eller annen måte har påvirket livet til dine forfedre. Du kan velge deg en eller flere slektninger, men velger du kun en enkelt slektning er sjansen større for at du treffer på hendelser som han eller hun var opptatt eller ble berørt av.

Hva er en tidslinje?

En tidslinje er en kronologisk oversikt over historiske hendelser som er både geografisk avgrenset og tidsmessig avgrenset. Du kan for eksempel velge å ta med hendelser fra hele verden eller kun fra ei lita bygd eller gård.

Tidsmessig kan du avgrenset tidslinjen til en periode i livet til en slektning, for eksempel andre verdenskrig, eller du kan trekke den over en lengre periode for å omfatte flere generasjoner. Det hele kan nærmest utarte seg til en slektsroman i stikkordsform og gi deg et rikere overblikk over hva som berørte dine forfedres liv. 

Hvordan lage en tidslinje?

Ved hjelp av enkle midler kan du lage en tidslinje, begynn for eksempel med et regneark eller en tekstbehandler. Dersom du vil prøve deg med litt mer avanserte verktøy kan TimeGraphics være verdt en titt. Illustrasjonen til denne teksten er hentet fra dette nettbaserte verktøyet som er gratis å bruke. 

Uansett om du velger å bruke et av verktøyene nevnt over eller klarer deg med pen og papir så må du finne hendelser å fylle inn i din tidslinje.

Slik finner du hendelser til din tidslinje

I tillegg til å Google eller å bruke historiebøker er bygdebøker en glimrende kilde. Mange slektsforskere konsentrerer seg i altfor stor grad om «Gårds og slektshistorien» alene og ofrer få blikk på de bind av bygdebøkene som inneholder kulturhistorien til stedet slektningene bodde på.

Husk at livene til den eller de du lager tidslinjer for også var påvirket av hendelser i nær slekts familie. Det kan være dødsfall for en nevø, søster som giftet seg eller fetter som tok farvel med slekta og utvandret til USA. 

Det finnes også en rekke nettsider som viser til hva som hendte på den enkelte dag. Hendelser som din slektning kanskje fikk med seg direkte eller indirekte. Dagsdato.no er en nettside som viser hva som har hendt i norges og verdenshistorien på ulike datoer. Nettsiden lar deg også velge spesifikk dato.

Wikipedia er også en god ressurs å bruke for å finne hendelser å legge på en tidslinje. Forsiden har fokus på dagen i dag, men du kan også her gå konkret til verks på den datoen du ønsker å finne en hendelse til.

Lykke til!