Lager bygdebok på dugnad

Nordfjordeid, Foto: Nimnisi - Wikipedia

I Eid i Sogn og Fjordane har en gruppe mennesker nå satt seg fore å lage ny bygdebok for Eid gjennom dugnad. Første bind er planlagt utgitt i 2020.

Det koster penger å lage bygdebøker og ofte kan det være en vanskelig å få presset inn plass i kommunebudsjetter for gjennomføringen av slike utgivelser. I Eid er planen derfor nå å lage bygdebok på dugnad.

Annonse

Planlagt i fem bind

I utgangspunktet søker bygdeboknemnda om 700.000 kroner fra kommunen for å få utgitt bind 1. De påfølgende bindene skal etter planen bli billigere, slik at sluttsummen på det planlagte fem binds verket blir langt billigere enn tradisjonelle bygdebok-utgivelser.

Utgivelsesraten ser også ut til å være langt raskere enn tradisjonelle utgivelser. Bind 1 er som nevnt planlagt i 2020 og bind 2 allerede påfølgende år.

Ber om innspill fra publikum

27. juni inviteres det til et møte på Hjelle skole for å få inn opplysninger som kan passe i den nye bygdeboka.

Bilder er spesielt interessant å få inn, men også tips til hva det kan skrives om i forhold til den enkelte gård.

Ikke første bygdebok for Eid

Bygda har allerede et par bygdebøker. «Nordfjord fraa gamle dagar til no» i bind 1 og 2, utgitt i henholdsvis 1909 og 1953, tar for seg Eid.

-Bøkene begynner imidlertid å bli gamle kan Steinar Furnes fortelle Fjordbladet.

Det nye bygdebokverket er planlagt i totalt 5 bind og hvert bind skal trykkes opp i 2.500 eksemplarer.

Se flere bygdebøker fra Sogn og Fjordane

Annonse