Lanserte bind 3 av Haram bygdebok

Ny bygdebok for disse Fjørtoft og Skuløy

Lørdag 14. desember ble bind 3 av Haram bygdebok lansert de lokale Coop Longva og Coop Fjørtoft.

Bind 3 omfatter Fjørtofta til Flemsøy/Skuløy og strekker seg over hele 720 sider.

Den ferske bygdeboka hadde opprinnelig Arne Fauske som forfatter, men i 2017 ble han erstattet av Olav Myklebust grunnet langvarig sykdom.

Høsten 2019 ble Olav Myklebust ansatt som ny ordfører i Sande kommune, men klarte imidlertid fortsatt å fullføre den nå nylig utgitte bygdeboka.

Knut Flem har stått for den kulturhistoriske delen.

Annonse

Se flere bygdebok-utgivelser for Haram