Lanserte register over 38 000 testament fra Berkshire

Berkshire ligger like vest for London.

The Berkshire Record Office har ansvaret for å ta vare på arkivmaterialet fra Bershire County i England. Nå har de laget et register over alle testamenter de har i sine arkiver fra perioden 1480-1857.

Annonse

Berkshire ligger like vest for London, grevskapet er delt opp i seks selvstyrte distrikter; 1. West Berkshire, 2. Reading, 3. Wokingham, 4. Bracknell Forest, 5. Windsor og Maidenhead og 6. Slough.

Totalt er det snakk om 38 000 testamenter som Berkshire Record Office har i sine arkiver. Personene bak testamentene kan man nå søke opp i et register.

Selve testamentet finner du ikke i denne kilden, men du finner referanse til hvilken mikrofilm eller mikrofische den er å finne på i arkivene til Berkshire Record Office.

Dette kan du finne i registeret over testamenter fra Berkshire 1480-1857

Annonse
  • Navn på avdød
  • Sted
  • Yrke
  • Årstall for testamentet
  • Referansenummer til Berkshire Record Office
  • Nummer på mikrofilm eller mikrofische av testamentet

Her finner du registeret over testament (1480-1857) fra Berkshire, England.